Трета проектна година

РАБОТНА СРЕЩА с представители на науката, участващи в българските оперативни групи по ЕПИ, подпомагани по подмярка 16.1 на ПРСР 2014-2020

|10 септември 2021г.

гр. София

 

Работна среща

„Набиране на идеи и обратна връзка относно подобряване на прилагането и изпълнението на ПРСР 2014-2020“

|9 септември 2021г.

гр. София

 

Кръгла маса

„Постижения в прилагането на Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства от ПРСР 2014-2020. Нови инициативи на ЕК в контекста на Европейската зелена сделка и бъдещата роля на консултантските организации в подкрепа на иновациите“

|8 септември 2021г.

гр. Дряново, обл.Габрово

 

Национална селска мреже участва в Празника „Златна праскова“ 2021

|29 юли 2021г.

с. Гавраилово, обл. Сливен

 

„Възможности за подкрепа по ПРСР 2014-2020 в „преходния“ период 2021-2022 на ОСП. Актуално за хода на преговорите по ОСП и стратегическото планиране за периода 2023-2027“

|28 юли 2021г.

гр. Стара Загора, х-л „Верея“

 

„Възможности за подкрепа по ПРСР 2014-2020 в „преходния“ период 2021-2022 на ОСП. Актуално за хода на преговорите по ОСП и стратегическото планиране за периода 2023-2027“

|27 юли 2021г.

гр. Пловдив, парк х-л „Санкт Петербург“

 

Работна среща

„Набиране на идеи в подкрепа на структурирането на национална иновационна екосистема чрез AKIS”

|7 юли 2021г.

гр. София, хотел „Метрополитън“

Работна среща

“ Набиране на идеи в подкрепа на разразботването на нов национален план за биологично производство в клнктекста на Европейската зелена сфелка и амбициозните цели след 2030”

|23 юни 2021г.

гр. Пловдив,“Парк и СПА Хотел Марково”

Информационен семинар

„Възможности за подкрепа по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ и други мерки на ПРСР 2014-2020 в „преходния“ период 2021-2022. Актуално за хода на преговорите по ОСП за периода 2023-2027.

|22 юни 2021г.

гр. Плевен, х-л Ростов

Тематична среща за обмен на опит и знания, демонстрация на добра практика по ПРСР 2014-2020.

|16 юни 2021г.

гр. Трявна и с. Черновръх, общ. Трявна

Информационен семинар

|15 юни 2021г.

хотел „Рачев Хотел Резиденс“, Арбанаси, обл. Велико Търново

Еднодневна работна среща за надграждане на капацитета на регионалните координатори от ЗУ на НСМ

|29 май 2021г.

гр. Велико Търново, парк хотел Асеневци

Еднодневна работна среща за надграждане на капацитета на регионалните координатори от ЗУ на НСМ

|28 май 2021г.

гр. Велико Търново, парк хотел Асеневци

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!