Трета проектна година

Заседание на тематчина работна група (ТРГ 3)

„Бъдещо позеленяване на ОСП 20+“

|28 октомври  2021г.

Онлайн, чрез платформата ZOOM

Протокол_28.10.2021

 

 

Семинар

„Споразумения относно законодателния пакет за ОСП 2023-2027 и последните промени в проекто-регламентите.

Обяснения и практически насоки за новите формуляри на SFC “

|26 октомври  2021г.

Онлайн, чрез платформата ZOOM

Протокол_26.10.2021

 

Онлайн заседание на тематична работна група

ТРГ 4 „Подкрепа за структурирането и функционирането на AKIS“

|25 октомври  2021г.

Онлайн, чрез платформата ZOOM

Протокол_25.10.2021

 

Информационен семинар

Възможности за подкрепа по подмярка 6.1. и подмярка 6.3. от ПРСР 2014-2020. Актуални възможности за подкрепа по схеми на ДФ „Земеделие“. Очаквани интервенции по директните плащания в новия програмен период.

|15 октомври  2021г.

Зала „При Петко“*, село Чалъкови, община Раковски

Протокол_15.10.2021

 

РАБОТНА СРЕЩА с представители на науката, участващи в българските оперативни групи по ЕПИ, подпомагани по подмярка 16.1 на ПРСР 2014-2020

|10 септември 2021г.

гр. София

Протокол_10.09.2021

 

Работна среща

„Набиране на идеи и обратна връзка относно подобряване на прилагането и изпълнението на ПРСР 2014-2020“

|9 септември 2021г.

гр. София

Протокол_09.09.2021

 

Кръгла маса

„Постижения в прилагането на Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства от ПРСР 2014-2020. Нови инициативи на ЕК в контекста на Европейската зелена сделка и бъдещата роля на консултантските организации в подкрепа на иновациите“

|8 септември 2021г.

гр. Дряново, обл.Габрово

Протокол_08.09.2021

 

Национална селска мреже участва в Празника „Златна праскова“ 2021

|29 юли 2021г.

с. Гавраилово, обл. Сливен

 

„Възможности за подкрепа по ПРСР 2014-2020 в „преходния“ период 2021-2022 на ОСП. Актуално за хода на преговорите по ОСП и стратегическото планиране за периода 2023-2027“

|28 юли 2021г.

гр. Стара Загора, х-л „Верея“

Протокол_28.07.2021

 

„Възможности за подкрепа по ПРСР 2014-2020 в „преходния“ период 2021-2022 на ОСП. Актуално за хода на преговорите по ОСП и стратегическото планиране за периода 2023-2027“

|27 юли 2021г.

гр. Пловдив, парк х-л „Санкт Петербург“

Протокол_27.07.2021

 

Работна среща

„Набиране на идеи в подкрепа на структурирането на национална иновационна екосистема чрез AKIS”

|7 юли 2021г.

гр. София, хотел „Метрополитън“

Протокол_07.07.2021

Работна среща

“ Набиране на идеи в подкрепа на разразботването на нов национален план за биологично производство в клнктекста на Европейската зелена сфелка и амбициозните цели след 2030”

|23 юни 2021г.

гр. Пловдив,“Парк и СПА Хотел Марково”

Протокол_23.06.2021

Информационен семинар

„Възможности за подкрепа по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ и други мерки на ПРСР 2014-2020 в „преходния“ период 2021-2022. Актуално за хода на преговорите по ОСП за периода 2023-2027.

|22 юни 2021г.

гр. Плевен, х-л Ростов

Протокол_22.06.2021

Тематична среща за обмен на опит и знания, демонстрация на добра практика по ПРСР 2014-2020.

|16 юни 2021г.

гр. Трявна и с. Черновръх, общ. Трявна

Протокол_16.06.2021

Информационен семинар

|15 юни 2021г.

хотел „Рачев Хотел Резиденс“, Арбанаси, обл. Велико Търново

Протокол_15.06.2021

Еднодневна работна среща за надграждане на капацитета на регионалните координатори от ЗУ на НСМ

|29 май 2021г.

гр. Велико Търново, парк хотел Асеневци

Протокол_29.05.2021

Еднодневна работна среща за надграждане на капацитета на регионалните координатори от ЗУ на НСМ

|28 май 2021г.

гр. Велико Търново, парк хотел Асеневци

Протокол_28.05.2021

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!