Министерство на културата (МК) публикува "Културен календар с национален обхват за 2021 година".  Културният календар на МК съдържа информация за международи, национални, регионални събития и събития от местен характер, планирани да се проведат в страната през 2021...