До 8 октомври експерти на НССЗ и ОИЦ- Шумен провеждат информационна кампания в 10 общини на област Шумен

До 8 октомври експерти на НССЗ и ОИЦ- Шумен провеждат информационна кампания в 10 общини на област Шумен

По време на информационните срещи експерти на Териториален областен офис (ТОО) Шумен на НССЗ заедно с  представители на Областен информационен център (ОИЦ) - Шумен ще посетят по график десетте общини в област Шумен и ще представят актуалните процедури за...

Мисия „здрави почви“ към програма „Хоризонт Европа“: До 20 октомври е отворена покана за изграждане на капацитет за ангажиране, обхват и знания

Мисия „здрави почви“ към програма „Хоризонт Европа“: До 20 октомври е отворена покана за изграждане на капацитет за ангажиране, обхват и знания

До 20 октомври е отворена покана за изграждане на капацитет за ангажиране, обхват и знания към Мисия "здрави почви" по програма "Хоризонт Европа". Бюджетът за 2021 година е 5 000 000 евро. Очаква се дейностите по проекта да допринесат за следните резултати: Повишена...

ЕК започва паневропейска кампания HealthyLifestyle4All за насърчаване на здравословния начин на живот

ЕК започва паневропейска кампания HealthyLifestyle4All за насърчаване на здравословния начин на живот

С началото на Европейската седмица на спорта 2021 г., която се провежда от 23 до 30 септември в цяла Европа Европейската комисия постави началото на нова двугодишна кампания HealthyLifestyle4All за насърчаване на здравословен начин на живот за всички, обхващайки...

Последните разяснения по приема на подмярка 4.1 от ПРСР са качени в ИСУН 2020

Последните разяснения по приема на подмярка 4.1 от ПРСР са качени в ИСУН 2020

Запознайте се с публикуваните на 27.09.2021 г. в ИСУН 2020Разяснения на Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) по Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.012 по 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални...

Безплатни курсове и семинари за земеделски производители организира Тракийския Университет – Стара Загора

Безплатни курсове и семинари за земеделски производители организира Тракийския Университет – Стара Загора

Тракийския университет – Стара Загора стартира безплатни курсове и семинари, предназначени за земеделски стопани и заети в техните стопанства лица. Курсовете ще бъдат с 30 учебни часа (4 дни), а семинарите с продължителност 18 учебни часа (2 дни). Желаещите да се...

Европа обяви 23 септември за ден на биологичното земеделие

Европа обяви 23 септември за ден на биологичното земеделие

На 23 септември 2021 г. в Брюксел беше подписана декларация, която обявява 23 септември за ден на биологичното производство в ЕС. Декларацията е подписана от председателя на Съвета по земеделие и рибарство, словенския министър на земеделието Йоже Подгоршек, заедно с...

ПРСР 2014-2020: Над 10,7 млн. лв. получиха 25 бенефициера по подмерки 4.1, 4.2, 4.1.2, 6.4.1, 7.2, 8.4, 19.2 и 19.4

ПРСР 2014-2020: Над 10,7 млн. лв. получиха 25 бенефициера по подмерки 4.1, 4.2, 4.1.2, 6.4.1, 7.2, 8.4, 19.2 и 19.4

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) съобщава, че започна изплащането на 10 716 060,03 лв. към 25 бенефициера на ПРСР 2014-2020. Разпределението по подмерки е следното: по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени 3 689 937,74 лв. по 7 проекта; по...

Европейско проучване за въздействието на стратегиите „От Фермата до трапезата“ и „Биоразнообразие“ потвърждава негативните ефекти върху селскостопанското производство и цените в Европа

Европейско проучване за въздействието на стратегиите „От Фермата до трапезата“ и „Биоразнообразие“ потвърждава негативните ефекти върху селскостопанското производство и цените в Европа

Европейско проучване за въздействието на стратегиите на ЕС „От Фермата до трапезата“ и „Биоразнообразие“ потвърждава негативните ефекти на стратегиите на ЕС, произтичащи от Зелената сделка, върху селскостопанското производство и цените в Европа. Това проучване на...

Подмярка 7.2 на ПРСР: Назначена е нова оценителна комисия за разглеждане на последните проекти за „улици“

Подмярка 7.2 на ПРСР: Назначена е нова оценителна комисия за разглеждане на последните проекти за „улици“

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) информира за назначена нова оценителна комисия, която да разгледа последните проектните предложения, подадени в рамките на приема по процедура № BG06RDNP001-7.001 – за улици по подмярка 7.2 „Строителство, реконструкция и/или...

Кога и какви инвестиции се очаква да финансира „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“ от Плана за възстановяване и устойчивост?

Кога и какви инвестиции се очаква да финансира „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“ от Плана за възстановяване и устойчивост?

Основна цел на „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“, който е част от компонент „Устойчиво селско стопанство“ към Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България (ПВУ), е предоставяне на своевременна...

МЗХГ обсъди с бранша актуализирани предложения към Плана за възстановяване и устойчивост на България. Какво ще бъде изпратено до ЕК по компонент „Устойчиво селско стопанство“?

МЗХГ обсъди с бранша актуализирани предложения към Плана за възстановяване и устойчивост на България. Какво ще бъде изпратено до ЕК по компонент „Устойчиво селско стопанство“?

Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) проведе "информативна видеоконферентна среща във връзка с подготовката на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България (ПВУ) и предприетите от МЗХГ действия за подкрепа на българския...

Иновации превръщат отпадъците от млечната индустрия в биопластмаса и богати на фосфати торове

Иновации превръщат отпадъците от млечната индустрия в биопластмаса и богати на фосфати торове

Мандрите в Европа са основен икономически двигател в селските райони, но произвеждат значителни отпадъци при почистването и преработката. Открито е обаче ново решение, което позволява отпадъчните води и остатъците от мляко, които обикновено се изхвърлят, да се...

ПРСР 2014-2020: Близо 7.2 млн. лв. получиха 21 бенефициера по подмерки 4.1, 4.2, 4.1.2, 6.4.1, 7.2, 19.2, 19.4 и мярка 9

ПРСР 2014-2020: Близо 7.2 млн. лв. получиха 21 бенефициера по подмерки 4.1, 4.2, 4.1.2, 6.4.1, 7.2, 19.2, 19.4 и мярка 9

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) съобщава, че за последната седмица са разплатени 7 143 738,88 лв. към 21 бенефициера на ПРСР 2014-2020. Разпределението по подмерки е следното: по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени 289 457,13 лв. по 1...

Одобрени са 18 млн. лева за финансиране ДДС на общини с одобрени проекти по ПРСР 2014-2020

Одобрени са 18 млн. лева за финансиране ДДС на общини с одобрени проекти по ПРСР 2014-2020

Правителството отпуска 18 млн. лв. за финансиране на разходи за ДДС по одобрени проекти на общини по ПРСР 2014-2020. В брой 79 на „Държавен вестник“ от 21.09.2021 г. е обнародвано Постановление № 300 от 17 септември 2021 г. на Министерски съвет (ПМС № 300/17.09.2021...

Полезни връзки

Анкетa

Кои публикации на НСМ представляват интерес за вас?

  • Новини (22%, 53 Гласове)
  • Информационен бюлетин (21%, 49 Гласове)
  • Анализи за развитието на селските райони в България (21%, 49 Гласове)
  • Информация за срещи и събития (19%, 46 Гласове)
  • Публикации на Европейската мрежа за развитие на селските райони (17%, 40 Гласове)

Общо гласували: 107

Зареждане ... Зареждане ...

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!