ДФЗ качи онлайн уведомителнителните писма за плащанията по мярка 214 на ПРСР 2007-2013 за кампания 2017

ДФЗ качи онлайн уведомителнителните писма за плащанията по мярка 214 на ПРСР 2007-2013 за кампания 2017

Уведомителните писма за извършените плащания по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2013 за кампания 2017 вече са публикувани в системата за електронни услуги (СЕУ) - https://seu.dfz.bg. ВАЖНО! При изтеглянето на уведомителното писмо, то се счита за...

МЗХГ публикува одобрения график за приемите по ПРСР през 2020 година

МЗХГ публикува одобрения график за приемите по ПРСР през 2020 година

Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува в своя сайт Индикативната годишна работна програма (ИГРП) на ПРСР 2014 – 2020 за календарната 2020 година, която бе одобрена в рамките на проведеното на 8 ноември 2019 г. 13-то заседание на Комитета за...

Евродепутати се застъпват за 2 години преход към новата ОСП

Евродепутати се застъпват за 2 години преход към новата ОСП

На 5 ноември, членовете на Комитета по земеделие на Европейския парламент (ЕП) в Брюксел изказаха критични мнения към преходните мерки от проекторегламента, предложен от Европейската комисия (ЕК) относно Общата селскостопанска политика (ОСП). Херберт Дорфман (Италия)...

Актуална информация за изпълнението на подхода ВОМР от ПРСР 2014-2020

Напредъкът в изпълнението на дейностите по подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) по ПРСР 2014-2020 г. бе представен от МЗХГ в рамките на проведения на 8 ноември 2019 г. Комитет по наблюдение на ПРСР 2014-2020.   По подхода ВОМР в настоящия програмен...

36.14 % е общият процент нa усвояване по всички мерки на ПРСР 2014-2020 към края на октомври

36.14 % е общият процент нa усвояване по всички мерки на ПРСР 2014-2020 спрямо общия бюджет на Програмата (2 917 848 203 евро), съгласно обобщените данни на ДФ “Земеделие“ към 31.10.2019 г. Общо изплатените средства по Програмата са в размер на 855 321 891 евро от...

20 млн. € за Финансов инструмент по ПРСР 2014-2020

  В рамките на проведеното на 8 ноември 2019 г. 13-то заседание на Комитета за наблюдение (КН) на ПРСР 2014-2020 бе обсъдено и гласувано предложение на Управляващия орган (УО) на Програмата за прехвърляне на средства от нестратирали мерки към такива, които се...

Прехвърлят над 70 млн. € от нестартирали мерки на ПРСР към мерки 4.1, 6.3, 7.2, новата 5, 13 и за финансов инструмент

В рамките на проведеното на 8 ноември 2019 г. 13-то заседание на Комитета за наблюдение (КН) на ПРСР 2014-2020 бе обсъдено и гласувано предложение на Управляващия орган (УО) на Програмата за прехвърляне на средства от мерките, които съгласно извършен анализ се...

Пренасочват над 77 млн. € към подмерки 4.1, 6.1 и мярка 11 на ПРСР 2014-2020

В рамките на проведеното на 8 ноември 2019 г. 13-то заседание на Комитета за наблюдение (КН) на ПРСР 2014-2020 бе обсъдено и гласувано предложение на Управляващия орган (УО) на Програмата за прехвърляне на средства от „резерва за изпълнение“ от неизпълнени към...

40 млн. € добавят към бюджета на мярка 11 „Биологично земеделие“ и отварят прием през 2020 г. за нови ангажименти

В рамките на проведеното на 8 ноември 2019 г. 13-то заседание на Комитета за наблюдение (КН) на ПРСР 2014-2020 бе обсъдено и одобрено предложение на Управляващия орган (УО) на Програмата за изменение в ПРСР 2014-2020 г. в частта по мярка 11 „Биологично земеделие“,...

До края на 2019 г. отварят 5 подмерки на ПРСР и още 11 до края на юни 2020 г.

В рамките на проведеното на 8 ноември 2019 г. 13-то заседание на Комитета за наблюдение (КН) на ПРСР 2014-2020 бяха обсъдени и гласувани предложение на Управляващия орган (УО) на Програмата за актуализация на ИГРП (Индикативна годишна работна програма на ПРСР...

С таван до 1 млн. € на проект отварят през май 2020 нова подмярка 5.2 за закупуване на животни от пострадалите ферми

В рамките на проведеното на 8 ноември 2019 г. 13-то заседание на Комитета за наблюдение (КН) на ПРСР 2014-2020 бе обсъдено и гласувано предложение на Управляващия орган (УО) на ПРСР 2014-2020 за добавяне в Програмата на нова мярка 5 „Възстановяване на селскостопански...

С бюджет 23 млн. € отварят през декември нова подмярка 5.1 за инвестиции в превенция и биосигурност на фермите

В рамките на проведеното на 8 ноември 2019 г. 13-то заседание на Комитета за наблюдение (КН) на ПРСР 2014-2020 бе обсъдено и гласувано предложение на Управляващия орган (УО) на ПРСР 2014-2020 за добавяне в Програмата на нова мярка 5 „Възстановяване на селскостопански...

С таван от 500 хил. € на проект и бюджет около 31 млн. € отварят подмярка 4.1 през март 2020

В рамките на проведеното на 8 ноември 2019 г. 13-то заседание на Комитета за наблюдение (КН) на ПРСР 2014-2020 бяха обсъдени и гласувани предложение на Управляващия орган (УО) на Програмата за актуализация на ИГРП (Индикативна годишна работна програма на ПРСР...

Проекторегламент с преходни правила от текущата към новата ОСП. Предстоят важни национални решения!

В края на миналата седмица Европейската комисия публикува първото си предложение на проект на Регламент за преходните разпоредби на Общата селскостопанска политика (ОСП), чиято цел е да гарантира сигурност и приемственост при предоставянето на подкрепа на европейските...

Полезни връзки

Анкетa

Кои публикации на НСМ представляват интерес за вас?

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...