До 12 март е удължен приемът по новата мярка „Информиране в държавите членки“ от НППЛВС 2019-2023

До 12 март е удължен приемът по новата мярка „Информиране в държавите членки“ от НППЛВС 2019-2023

До 12 март е удължен приемът по мярка „Информиране в държавите членки“ от Националната програма за подпомагане в лозаро-винарския сектор 2019-2023 (НППЛВС 2019-2023). Това става ясно от публикуваната Заповед на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие"...

Вижте актуализираната таблица за СПО, която ще се прилага в предстоящите приеми по ПРСР 2014-2020

Вижте актуализираната таблица за СПО, която ще се прилага в предстоящите приеми по ПРСР 2014-2020

Актуализираната таблица за изчисляване на икономическия размер на земеделското стопанство, определен въз основа на стандартна продукция (СПО) ще се прилага за целите на ПРСР 2014-2020 в преходния период 2021-2022 г. и на Стратегическия план по ОСП в периода 2023-2027...

ЕС ще създаде 10 нови европейски партньорства и ще инвестира почти 10 млрд. евро за екологичния и цифровия преход

ЕС ще създаде 10 нови европейски партньорства и ще инвестира почти 10 млрд. евро за екологичния и цифровия преход

Европейската комисия (ЕК) предложи на 23.02.2021 г. да се създадат 10 нови европейски партньорства между Европейския съюз, държавите членки и/или промишлеността. Целта е да се ускори преходът към зелена, неутрална по отношение на климата и цифрова Европа, а...

Прием 2018 по подмярка 6.1 от ПРСР: 83 млади фермери подписаха договори с ДФЗ

Прием 2018 по подмярка 6.1 от ПРСР: 83 млади фермери подписаха договори с ДФЗ

83 млади фермери, кандидатствали през 2018 г. по подмярка 6.1 от ПРСР 2014-2020 подписаха административни договори с Държавен фонд „Земеделие“- Разплащателна агенция (ДФЗ-РА).  Общата стойност на 83-те договора е в размер на 4 058 285 лв., а договорираните проекти са...

1 993 земеделски стопани са компенсирани по мярка 10 на ПРСР за опазване на застрашени от изчезване местни породи животни и за прилагането на пасторализъм през 2020

1 993 земеделски стопани са компенсирани по мярка 10 на ПРСР за опазване на застрашени от изчезване местни породи животни и за прилагането на пасторализъм през 2020

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) започна с оторизацията на компенсаторните плащания за Кампания 2020 по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020. ДФЗ съобщава, че подпомагане по мярка 10 са получили 1 993 земеделски стопани. Изплатените към момента общо 24...

Пълен текст на НАРЕДБА № 6 за прилагането на НППЛВС 2019-2023 с обнародваните през февруари 2021 г. промени

Пълен текст на НАРЕДБА № 6 за прилагането на НППЛВС 2019-2023 с обнародваните през февруари 2021 г. промени

В брой 16 на Държавен вестник от 23.02.2021 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. ...

Влезе в сила нова наредба за разрешаване пускането на пазара и употребата на ПРЗ

Влезе в сила нова наредба за разрешаване пускането на пазара и употребата на ПРЗ

В брой 16 на Държавен вестник от 23.02.2021 г. е обнародвана Наредба № 5 от 9 февруари 2021 г. за разрешаване пускането на пазара и употребата на продукти за растителна защита (ПРЗ). Новата Наредба № 5 е издадена на основание чл. 45, ал. 1 от Закона за защита на...

ЕК одобри 10-то изменение на ПРСР 2014-2020. ВИЖТЕ консолидираната версия.

ЕК одобри 10-то изменение на ПРСР 2014-2020. ВИЖТЕ консолидираната версия.

Европейската комисия (ЕК) одобри предложението на България за 10- то изменение на Програма за развитие на селските райони 2014-2020. Това става ясно от публикуваното Решение за изпълнение на Комисията C(2021) 1129 от 16.02.2021 г. за одобрение на 10- тата нотификация...

Първи покани по „Хоризонт Европа“ ще бъдат обявени от Европейският научноизследователски съвет

Първи покани по „Хоризонт Европа“ ще бъдат обявени от Европейският научноизследователски съвет

Европейската комисия представи на 22 февруари Работната програма на Европейския научноизследователски съвет за 2021 година. Това е първата работна програма в рамките на "Хоризонт Европа", новата рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации за периода...

Подмерки 6.1 и 6.3 на ПРСР 2014-2020 в преходния период: бюджет, новости, критерии, прием

Подмерки 6.1 и 6.3 на ПРСР 2014-2020 в преходния период: бюджет, новости, критерии, прием

В рамките на проведеното на 19 февруари 2021 г. 16-то заседание на Комитета за наблюдение (КН) на ПРСР 2014-2020 бяха обсъдени и гласувани предложения на Управляващия орган (УО) на Програмата за промени в текста на подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски...

Одобрени са 1 464 проекта от втория прием по подмярка 6.3 от ПРСР 2014 -2020

Одобрени са 1 464 проекта от втория прием по подмярка 6.3 от ПРСР 2014 -2020

1 464 проекта с общ размер на субсидият от 42 949 368 лв. са одобрени по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020, подадени през ИСУН в рамките на втория прием по подмярката по процедура № BG06RDNP001-6.007. Това става ясно от...

Актуални разяснения по втория прием на подмярка 5.1 на ПРСР 2014-2020 и РЕЗЮМЕ

Актуални разяснения по втория прием на подмярка 5.1 на ПРСР 2014-2020 и РЕЗЮМЕ

Запознайте се с публикуваните на 22 февруари 2021 г. от Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 (УО)Разяснения по постъпили в периода 12.02.2021 – 18.02.2021 г. въпроси от кандидати по процедура № BG06RDNP001-5.003 по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни...

Комитетът за наблюдение на ПРСР гласува добавяне на 887,4 млн. евро към бюджета за преходните 2021 и 2022 години. Какво е разпределението по мерки и подмерки?

Комитетът за наблюдение на ПРСР гласува добавяне на 887,4 млн. евро към бюджета за преходните 2021 и 2022 години. Какво е разпределението по мерки и подмерки?

В рамките на проведеното на 19 февруари 2021 г. 16-то заседание на Комитета за наблюдение (КН) на ПРСР 2014-2020 бяха обсъдени и гласувани предложения на Управляващия орган (УО) на Програмата за промени във Финансовия план на програмата, изразяващи се в добавянето на...

Подмярка 4.2 на ПРСР 2014-2020 в преходния период: бюджет, новости, критерии, прием

Подмярка 4.2 на ПРСР 2014-2020 в преходния период: бюджет, новости, критерии, прием

В рамките на проведеното на 19 февруари 2021 г. 16-то заседание на Комитета за наблюдение (КН) на ПРСР 2014-2020 бяха обсъдени и гласувани предложения на Управляващия орган (УО) на Програмата за промени в текста на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на...

Полезни връзки

Анкетa

Кои публикации на НСМ представляват интерес за вас?

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...
error: Съдържанието е защитено!!

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!