Почти 1 млрд. евро възстановени от ЕК по ЕЗФРСР и ЕФГЗ за настоящата календарна година

Почти 1 млрд. евро възстановени от ЕК по ЕЗФРСР и ЕФГЗ за настоящата календарна година

Ръководството на ДФЗ заявява, че средствата декларирани от фонда се възстановяват на 100% от ЕК и няма никакво забавяне в изплащането им. Европейската комисия (ЕК) регулярно и в пълен размер възстановява сумите по ЕФГЗ и ЕЗФРСР към Държавен фонд „Земеделие”. За...

286 проекта са подадени по подмярка 4.1.2 от ПРСР 2014-2020

286 проекта са подадени по подмярка 4.1.2 от ПРСР 2014-2020

286 са проектните предложения, подадени в рамките на приема по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020. Общата стойност на подадените проектни предложения е 10 496 802.29 лева....

„ХОРИЗОНТ 2020“: ЕК обяви покана за 1 млрд. € за стимулиране на зеления и дигитален преход по линия на Европейския зелен пакт

„ХОРИЗОНТ 2020“: ЕК обяви покана за 1 млрд. € за стимулиране на зеления и дигитален преход по линия на Европейския зелен пакт

Европейската комисия (ЕК) обяви покана на стойност 1 млрд. евро за научноизследователски проекти и проекти за иновации в отговор на климатичната криза и в подкрепа на защитата на уникалните екосистеми и биоразнообразие на Европа. 26 януари 2021 г. е крайният срок за...

Българо-аржентински онлайн форум с двустранни бизнес срещи ще се проведе  на 28 септември 2020 г.

Българо-аржентински онлайн форум с двустранни бизнес срещи ще се проведе на 28 септември 2020 г.

Събитието ще се проведе от  16.00 ч. на 28 септември 2020 г. С цел активизиране на търговско-икономическите връзки между фирми от Република България и Република Аржентина и в отговор на затруднените физически контакти в условията на пандемията COVID-19, Изпълнителната...

Правителството одобри българската позиция за предстоящи заседания на Съвета на ЕС по земеделие

Правителството одобри българската позиция за предстоящи заседания на Съвета на ЕС по земеделие

В рамките на проведеното на 16.09.2020 г. заседание, Министерският съвет (МС) одобри българската позиция за заседанието на Съвета на Европейския съюз (ЕС) по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 21 септември в Брюксел. Очаква се министрите да продължат с...

До 30 септември МЗХГ обсъжда нови промени в наредбата за прилагане на НППЛВС 2019 – 2023

До 30 септември МЗХГ обсъжда нови промени в наредбата за прилагане на НППЛВС 2019 – 2023

Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за...

Нови разяснения по подмярка 4.1 на ПРСР 2014-2020

Нови разяснения по подмярка 4.1 на ПРСР 2014-2020

Запознайте се с публикуваните на 16 септември 2020 г. от Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО)Разяснение по насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1„Инвестиции в...

ЕК стартира обществено допитване по пътната карта за оценка на подхода LEADER

ЕК стартира обществено допитване по пътната карта за оценка на подхода LEADER

Европейската комисия (ЕК) постави на 8 септември 2020 г. начало на обществената консултация върху пътната карта* (на аглийски „Roadmap”) за оценка на въздействието на подхода LEADER върху балансираното териториално развитие. Главна дирекция „Земеделие и развитие на...

Нови разяснения по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ на ПРСР 2014-2020

Нови разяснения по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ на ПРСР 2014-2020

Запознайте се с публикуваните на 15 септември 2020г. от Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) Разяснения по постъпили въпроси от кандидати по процедура BG06RDNP001-8.005 по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони...

2 проекта за къси вериги и местни пазари са подадени по подмярка 16.4 от ПРСР 2014-2020

2 проекта за къси вериги и местни пазари са подадени по подмярка 16.4 от ПРСР 2014-2020

2 са проектните предложения, подадени в рамките на приема по подмярка 16.4 "Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от ПРСР 2014-2020. Това установи справка, направена в 18:00 ч. днес от Звеното за управление...

На „Куртово Конаре Фест“ 2020 НСМ популяризира възможностите за подпомагане по ПРСР 2014-2020

На „Куртово Конаре Фест“ 2020 НСМ популяризира възможностите за подпомагане по ПРСР 2014-2020

На 12 септември 2020 г. Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) бе част от „Куртово конаре фест“ – фестивал на чушките, доматите, традиционните храни и занаяти, който се провежда ежегодно от 2009 г. в с. Куртово Конаре. Целта на учатието във...

Фондът на фондовете ще финансира нисколихвени кредити за бизнеса в селските райони чрез финансов инструмент по ПРСР 2014-2020

Фондът на фондовете ще финансира нисколихвени кредити за бизнеса в селските райони чрез финансов инструмент по ПРСР 2014-2020

Фондът на фондовете (ФнФ) обяви, че ще финансира нисколихвени кредити за бизнеса в селските райони. 20 млн. € за Финансов инструмент по ПРСР 2014-2020 Средствата за новия финансов инструмент (ФИ) на ФнФ са 20 млн. евро и идват от ПРСР 2014-2020. 17 млн. евро от тях са...

Подмярка 4.1 на ПРСР 2014-2020: Нови разяснения по целевия прием за сектор „животновъдство“

Подмярка 4.1 на ПРСР 2014-2020: Нови разяснения по целевия прием за сектор „животновъдство“

Запознайте се с публикуваните на 14 септември 2020 г. от Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО)Разяснение по насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1„Инвестиции в...

64 % е изпълнението на ПРСР 2014-2020 спрямо общия й бюджет в края на август 2020 г.

64 % е изпълнението на ПРСР 2014-2020 спрямо общия й бюджет в края на август 2020 г.

47 % е общият процент нa усвояване по всички мерки на ПРСР 2014-2020 спрямо общия бюджет на Програмата (2 366 716 96 евро, ЕЗФРСР*), съгласно обобщените данни на ДФ “Земеделие“ към 31.08.2020 г. Общо изплатените средства по Програмата са в размер на 1 114 983 549 евро...

Полезни връзки

Анкетa

Кои публикации на НСМ представляват интерес за вас?

  • Новини (23%, 37 Гласове)
  • Анализи за развитието на селските райони в България (21%, 34 Гласове)
  • Информационен бюлетин (20%, 33 Гласове)
  • Информация за срещи и събития (18%, 30 Гласове)
  • Публикации на Европейската мрежа за развитие на селските райони (18%, 29 Гласове)

Общо гласували: 75

Зареждане ... Зареждане ...

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!