До 2 август ДФЗ обсъжда проект на правила за определяне размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения по ПРСР 2014-2020

До 2 август ДФЗ обсъжда проект на правила за определяне размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения по ПРСР 2014-2020

Държавен фонд земеделие публикува проект на Правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения и/или неспазвания по чл. 27, ал. 6 и 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители по мерките...

Вдъхновяваща идея от ЕПИ-АГРИ: „Пазарно градинарство“

Вдъхновяваща идея от ЕПИ-АГРИ: „Пазарно градинарство“

„Пазарното градинарство“ се среща все по-често в Европа. Неговата концепцията се основава на ефективното използване на малки площи земя (приблизително 0,1 до 3 хектара), използване на ръчен труд и просто механизирано оборудване -  с цел постигане на високи добиви и...

До 30 юли е срокът за изпращане на бележки и становища по Проекта за изменение на Наредба № 3

До 30 юли е срокът за изпращане на бележки и становища по Проекта за изменение на Наредба № 3

Министерство на земеделието, храните и горите предлага изтегляне на срока за подаване на документи за реализация на продукцията по Схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за Кампания 2020. Това предвижда Проект за изменение на Наредба № 3 от 17.02.2015...

От 15 до 31 юли е приемът по държавната помощ „Инвестиции за изграждане на кланични пунктове“

От 15 до 31 юли е приемът по държавната помощ „Инвестиции за изграждане на кланични пунктове“

От 15 до 31 юли 2020 г. животновъдите ще могат да кандидатстват за подпомагане по нова схема за държавна помощ „Инвестиции за изграждане на кланични пунктове“. Документи ще се приемат в Областните дирекции на ДФ „Земеделие“ по място на осъществяване на дейността по...

10 дни до крайния срок на приема по новата подмярка 5.1 на ПРСР 2014-2020

10 дни до крайния срок на приема по новата подмярка 5.1 на ПРСР 2014-2020

10 юли 2020 г. до 17:30 ч. е крайният срок за подаване на проектни предложения в ИСУН!   Запознайте се с всички Разяснения по въпроси по процедура № BG06RDNP001-5.001 по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на...

COVID-19: ЕК отправя две допълнителни покани за предложения за промоционални програми

COVID-19: ЕК отправя две допълнителни покани за предложения за промоционални програми

Европейската комисията публикува две допълнителни покани за представяне на предложения за промоционални програми в подкрепа на сектора на хранително-вкусовата промишленост, в борбата за възстановяването от COVID-19. Те  допълват извънредните специфични мерки за...

Новини от последната председателствана от Хърватия видеоконферентна среща на земеделските министри на ЕС

Новини от последната председателствана от Хърватия видеоконферентна среща на земеделските министри на ЕС

На 29 юни 2020 г. земеделските министри от ЕС проведоха своята четвърта и последна видеоконференция при Хърватското председателство на Съвета на ЕС. Хърватското председателство информира за постигнатия напредък в законодателните актове във връзка с реформата на Общата...

От 13 до 24 юли е приемът по мярка „Кризисно съхранение на вино“ от НППЛВС 2019-2023

От 13 до 24 юли е приемът по мярка „Кризисно съхранение на вино“ от НППЛВС 2019-2023

От 13 до 24 юли ще се проведе прием по мярка „Кризисно съхранение на вино“. Това е петата мярка от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г., по която ДФ „Земеделие“ отваря прием от началото на 2020 година. Мярката ще се...

Одобрени са 121 проекта по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020

Одобрени са 121 проекта по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020

121 проекта за „производство“ по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 са одобрени от ДФЗ. ДФЗ започва изпращането на писма за подписване на договори с кандидатите с одобрени за финансиране проектни предложения.   Държавен...

До 6 юли е общественото обсъждане по проект на насоки по подмярка 4.1.2 на ПРСР 2014-2020

До 6 юли е общественото обсъждане по проект на насоки по подмярка 4.1.2 на ПРСР 2014-2020

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 (УО) публикува за обществено обсъждане Проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001- 4.009 по подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по...

Какво бъдеще искате за селските райони? Включете се в проучването на Европейската ЛИДЕР асоциация за развитие на селските райони

Какво бъдеще искате за селските райони? Включете се в проучването на Европейската ЛИДЕР асоциация за развитие на селските райони

По инициатива на Европейската ЛИДЕР асоциация за развитие на селските райони (ЕЛАРД/ELARD) и Испанската селска мрежа (REDR), заедно с Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа се провежда проучване, посветено на бъдещето на селските райони на ЕС. Инициаторите...

Приключи административната оценка на проектите за“улици“ по подмярка 7.2 на ПРСР 2014-2020

Приключи административната оценка на проектите за“улици“ по подмярка 7.2 на ПРСР 2014-2020

Административната оценка на 19 проекта за улици по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 приключи. Кандидати, чиито проектни предложения не преминават на етап техническа и финансова оценка, могат да подадат в едноседмичен срок чрез ИСУН възражения пред изпълнителния директор...

1-9 август: МОН провежда 7 работни срещи в страната с фокус пограма „Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа“ 2021-2027

1-9 август: МОН провежда 7 работни срещи в страната с фокус пограма „Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа“ 2021-2027

Дирекция „Наука“ в Министерство на образованието и науката (МОН) публикува покана за участие в среща на тема „Резултати от представянето на България в Програма „Хоризонт 2020“ и основна рамка на Програма „Хоризонт Европа“ за периода 2021-2027 г.“ Срещите ще бъдат...

Нови разяснения по подмярка 5.1 на ПРСР 2014-2020 и РЕЗЮМЕ

Нови разяснения по подмярка 5.1 на ПРСР 2014-2020 и РЕЗЮМЕ

В изготвеното от Звеното за управление на Национална селска мрежа  РЕЗЮМЕ можете да откриете основна информация, свързана с отворената процедуда за подбор №BG06RDNP001-6.008 по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на...

Полезни връзки

Анкетa

Кои публикации на НСМ представляват интерес за вас?

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!