До 10 юни е удължен приема за „публични субекти“ по подмярка 5.1 на ПРСР 2014-2020

До 10 юни е удължен приема за „публични субекти“ по подмярка 5.1 на ПРСР 2014-2020

10 юни 2021 г. до 17:30 ч. е удълженият краен срок за подаване на проектни предложения по отворената процедура чрез подбор № BG06RDNP001-5.004 „Проектни предложения подадени от публични субекти“ по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към...

До 10 юни е удължен приема за „публични субекти“ по подмярка 5.1 на ПРСР 2014-2020

57 % е усвояването по всички мерки на ПРСР 2014-2020 в края на април 2021 г.

57 % е общият процент нa усвояване по всички мерки на ПРСР 2014-2020 спрямо общия бюджет на Програмата (2 366 716 96 евро, ЕЗФРСР*), съгласно обобщените данни на ДФ “Земеделие“ към 30.04.2021 г. Общо изплатените средства по Програмата са в размер на 1 354 365 537 евро...

До 10 юни е удължен приема за „публични субекти“ по подмярка 5.1 на ПРСР 2014-2020

До 18 май тече обсъждане на промени в условията за изпълнение по прием 2018 г. на подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020

Управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 (УО) публикува за обсъждане проект на Заповед за изменение на Насоките по процедура № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от ПРСР 2014 - 2020, с която се правят...

До 10 юни е удължен приема за „публични субекти“ по подмярка 5.1 на ПРСР 2014-2020

На какъв етап е финансовият инструмент по ПРСР 2014-2020?

Фондът на фондовете (ФнФ) отвори в началото на месец април 2021 г. заявленията за участие, получени по процедурата за възлагане на обществена поръчка по финансовия инструмент (ФИ) „Финансиране в селските райони“, средствата за който са осигурени от ПРСР 2014 – 2020,...

Разяснения по подмярка 4.1 на ПРСР 2014-2020

Разяснения по подмярка 4.1 на ПРСР 2014-2020

Запознайте се с публикуваните на 5 май 2021 г. от Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО)Разяснения по насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ на ПРСР...

22 проекта подадoха животновъдите във втория прием по подмярка 5.1 от ПРСР 2014-2020

22 проекта подадoха животновъдите във втория прием по подмярка 5.1 от ПРСР 2014-2020

22 са проектните предложения в ИСУН, подадени от земеделски стопани в рамките на втория прем по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и...

Учени от ИАИ представят сценарии за развитие на българското земеделие и селските райони през новия програмен период 2021-2027

Учени от ИАИ представят сценарии за развитие на българското земеделие и селските райони през новия програмен период 2021-2027

Под печат е книгата „Предизвикателства пред българското земеделие и селските райони за прилагането на новата ОСП” с авторски екип от учени от Института по аграрна икономика (ИАИ) към Селскостопанска академия (ССА), съобщава www.iae-bg.com. Значително място в анализа е...

Удължен е крайният срок за изпълнение на проектите по двата приема на подмярка 16.1 от ПРСР 2014-2020. Вижте заповедите!

Удължен е крайният срок за изпълнение на проектите по двата приема на подмярка 16.1 от ПРСР 2014-2020. Вижте заповедите!

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува заповед за изменение на насоките за кандидатстване и по двата приема на подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ от мярка 16 „Сътрудничество“ на ПРСР 2014-2020....

От 1 до 31 май е приемът по „училищните“ схеми за новата учебна 2021/2022 година

От 1 до 31 май е приемът по „училищните“ схеми за новата учебна 2021/2022 година

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) публикува образци на документите за кандидатстване по допълнителния прием по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебната 2021/2022 година. От 1 до 31 май 2021 г. кандидатите по двете европейски схеми могат да подават...

Европарламентът прие новата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“

Европарламентът прие новата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“

Европейският парламент (ЕП) прие на 28 април 2021 г. с огромно мнозинство новата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“. Програмата осигурява краткосрочно и дългосрочно финансиране за научни изследвания и иновации, свързани с глобални...

Уъркшоп на 25 май „Въглеродно земеделие в стратегическите планове за ОСП“ към възложено от ЕК проучване

Уъркшоп на 25 май „Въглеродно земеделие в стратегическите планове за ОСП“ към възложено от ЕК проучване

На 25 май ще се проведе онлайн уъркшоп на тема „Въглеродно земеделие в стратегическите планове за ОСП", който е във връзка с инициативата на Европейската комисия (Комисията) за въглеродно земеделие, планирана да стартира до края на 2021г. , с която запознахме читалите...

Сключени са 18 договора за финансиране на иновативни проекти от първия прием на подмярка 16.1 на ПРСР 2014-2020

Сключени са 18 договора за финансиране на иновативни проекти от първия прием на подмярка 16.1 на ПРСР 2014-2020

Управляващият орган (УО) на ПРСР 2014-2020 публикува Списък на сключени административни договори с одобрени кандидати по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-16.001 по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в...

Подмярка 19.1 на ПРСР в частта на малки пилотни проекти: УО публикува промени в насоките кандидатстване, утвърдени на 01.06.2020 г.

Подмярка 19.1 на ПРСР в частта на малки пилотни проекти: УО публикува промени в насоките кандидатстване, утвърдени на 01.06.2020 г.

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува Заповед № РД 09-434/27.04.2021 г. на заместник-министъра и Ръководител на УО за изменение и допълнение на Заповед № РД 09-432/01.06.2020 г., с която са утвърдени Насоките за кандидатстване по процедура чрез подбор...

Полезни връзки

Анкетa

Кои публикации на НСМ представляват интерес за вас?

  • Новини (23%, 49 Гласове)
  • Информационен бюлетин (21%, 45 Гласове)
  • Анализи за развитието на селските райони в България (20%, 44 Гласове)
  • Информация за срещи и събития (19%, 41 Гласове)
  • Публикации на Европейската мрежа за развитие на селските райони (17%, 36 Гласове)

Общо гласували: 97

Зареждане ... Зареждане ...

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!