27 Октомври 2022 г.: 6-то издание на  международната конференция „Зърнена Академия“

27 Октомври 2022 г.: 6-то издание на международната конференция „Зърнена Академия“

За шести пореден път Агрикор и АгроПортал организират „Зърнена академия“, най-важното събитие на годината в сектора на производството, преработката и търговията със зърнени и маслодайни култури, утвърдило се като водещо на Балканите. Сред партньорите на форума са...

55.40 % е усвояването по всички мерки на ПРСР в края на юли 2022

55.40 % е усвояването по всички мерки на ПРСР в края на юли 2022

55.40 % е общият процент нa усвояване по всички мерки на ПРСР 2014-2020 спрямо общия бюджет на Програмата (3 069 678 000 евро, ЕЗФРСР*), съгласно обобщените данни на ДФ “Земеделие“ (ДФЗ) към 31.07.2022 г. Общо изплатените средства по Програмата са в размер на 1 700...

ПОКАНА за информационен семинар по подмярка 7.2 на ПРСР 2014-2020

ПОКАНА за информационен семинар по подмярка 7.2 на ПРСР 2014-2020

Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) със съдействието на Министерство на земеделието (МЗм) организира провеждането на информационен семинар на тема "Възможности за подкрепа на общините от селските райони по подмярка 7.2 „Инвестиции в...

До 25 август тече обществено обсъждане на промени в наредбата за прилагане на НППЛВС 2019-2023

До 25 август тече обществено обсъждане на промени в наредбата за прилагане на НППЛВС 2019-2023

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 година...

До 16 септември тече прием по схемата за закупуване на доилна техника

До 16 септември тече прием по схемата за закупуване на доилна техника

Отворен е прием по държавната схема „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“  за 2022 г. Схемата бе нотифицирана пред Европейската комисия (ЕК) през 2019 г., а въз основа на...

Пример за подкрепа на мярка 16 по ПРСР: „Стимулиране на бизнеса – Сътрудничество за повече регионална храна“

Пример за подкрепа на мярка 16 по ПРСР: „Стимулиране на бизнеса – Сътрудничество за повече регионална храна“

Финансиран по мярка 16 "Сътрудничество" на ПРСР 2014-2020 проект в Швеция има за цел да изгради капацитета на дребните производители, за да достигнат до регионален пазар и да се съкрати хранителната верига в региона. Двугодишният проект за сътрудничество „Насочено към...

Първи разяснения по текущия прием на подмярка 1.2 от ПРСР 2014-2020

Първи разяснения по текущия прием на подмярка 1.2 от ПРСР 2014-2020

Управляващият орган на ПРСР 2014–2020 (УО) публикува първитеРазяснение по Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-1.004 по подмярка 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ от ПРСР 2014-2020. Публикуваните на 10.08.2022 г....

Очаква се разработването на нова мярка 22 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и МСП, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ в ПРСР 2014-2020

Очаква се разработването на нова мярка 22 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и МСП, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ в ПРСР 2014-2020

Влезлият в сила на 18.07.2022 г. Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1227 на Комисията от 15 юли 2022 година за изменение на регламенти за изпълнение (ЕС) № 808/2014 и (ЕС) № 809/2014 във връзка със специална мярка за предоставяне на извънредно временно подпомагане от...

6-8 октомври BIOEXPO във Вършава. Регистрирайте се онлайн за безплатен билет!

6-8 октомври BIOEXPO във Вършава. Регистрирайте се онлайн за безплатен билет!

Четвъртото издание на BioExpo Warsaw - международен панаир за храни и екологични продукти ще се проведе на 6-8 октомври 2022 г. BioExpo Warsaw е единственото събитие в Полша и Централна и Източна Европа, посветено само на екологичната индустрия. Панаирът е строго...

До 19 август е обсъждането на промени в насоките по подмерки 4.1 (прием’21) 4.2 (прием’21-22), 5.1 (прием’20) и 6.1 (прием’18) на ПРСР. Какви улеснения се предвиждат?

До 19 август е обсъждането на промени в насоките по подмерки 4.1 (прием’21) 4.2 (прием’21-22), 5.1 (прием’20) и 6.1 (прием’18) на ПРСР. Какви улеснения се предвиждат?

Управляващият орган на ПРСР 2014 - 2020 (УО) публикува за обществено обсъждане проекти на заповед за изменение на Насоки за кандидатстване по следните 4 процедури за подбор на проектни предложения: BG06RDNP001-4.012 - по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски...

Обнародвана е нова Наредба № 2 за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце по скалите на Съюза, отчитане и докладване на пазарните цени на някои категории кланични трупове и проверки в кланиците

Обнародвана е нова Наредба № 2 за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце по скалите на Съюза, отчитане и докладване на пазарните цени на някои категории кланични трупове и проверки в кланиците

В брой 64 на Държавен вестник от 09.08.2022 г. е обнародвана нова Наредба № 2 от 28.07.2022г. за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце по скалите на Съюза, отчитане и докладване на пазарните цени на някои категории кланични трупове и проверки в...

Служебният кабинет запазва ЦКЗ в структурата на администрацията на Министерски съвет

Служебният кабинет запазва ЦКЗ в структурата на администрацията на Министерски съвет

С Указ No 212 от 01.08.2022 г. Президентът на Републиката назначи служебно правителство, считано от 2 август 2022 г., в което министърът на финансите не съвместява функциите на заместник министър-председател по управление на европейските средства (както бе в кабинета...

България е на 26-то място в Индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) за 2022 г.

България е на 26-то място в Индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) за 2022 г.

България се нарежда на 26-о място от 27-те държави-членки на ЕС в индекса на Европейската комисия (ЕК) на навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) за 2022 г. Резултатът DESI на България нараства средно с 9% годишно през последните пет...

„Празник на плодородието“ в Кюстендил на 24-25 септември

„Празник на плодородието“ в Кюстендил на 24-25 септември

Община Кюстендил обяви датите на тазгодишния ПРАЗНИК НА ПЛОДОРОДИЕТО 2022, които заради насрочените парламентарни избори се изместват със седмица по-рано от традиционните дни. "Празника на плодородието" се провежда ежегодно от 2008 г. и се организира от Община...

Полезни връзки

Анкетa

Кои публикации на НСМ представляват интерес за вас?

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!