ПРСР 2014-2020 – Подпомагане развитието на селските райони в България

Вижте повече

ЕПИ-АГРИ –  Подкрепа за иновациите, конкурентоспособността и устойчивостта в селското и горското стопанство

Вижте повече

 

ЛИДЕР подкрепя местното развитие в селските райони на България

Вижте повече

Последни новини

27 Октомври 2022 г.: 6-то издание на международната конференция „Зърнена Академия“

27 Октомври 2022 г.: 6-то издание на международната конференция „Зърнена Академия“

За шести пореден път Агрикор и АгроПортал организират „Зърнена академия“, най-важното събитие на годината в сектора на производството, преработката и търговията със зърнени и маслодайни култури, утвърдило се като водещо на Балканите. Сред партньорите на форума са...

55.40 % е усвояването по всички мерки на ПРСР в края на юли 2022

55.40 % е усвояването по всички мерки на ПРСР в края на юли 2022

55.40 % е общият процент нa усвояване по всички мерки на ПРСР 2014-2020 спрямо общия бюджет на Програмата (3 069 678 000 евро, ЕЗФРСР*), съгласно обобщените данни на ДФ “Земеделие“ (ДФЗ) към 31.07.2022 г. Общо изплатените средства по Програмата са в размер на 1 700...

ПОКАНА за информационен семинар по подмярка 7.2 на ПРСР 2014-2020

ПОКАНА за информационен семинар по подмярка 7.2 на ПРСР 2014-2020

Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) със съдействието на Министерство на земеделието (МЗм) организира провеждането на информационен семинар на тема "Възможности за подкрепа на общините от селските райони по подмярка 7.2 „Инвестиции в...

До 25 август тече обществено обсъждане на промени в наредбата за прилагане на НППЛВС 2019-2023

До 25 август тече обществено обсъждане на промени в наредбата за прилагане на НППЛВС 2019-2023

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 година...

55.40 % е усвояването по всички мерки на ПРСР в края на юли 2022

Актуални разяснения по четирите процедури по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува разяснения по четирите Насоки за кандидатстване по следните процедури: Разяснения по насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.019 – Пътища „Строителство,...

Полезни връзки

Анкетa

Кои публикации на НСМ представляват интерес за вас?

 • Новини (23%, 66 Гласове)
 • Информационен бюлетин (21%, 61 Гласове)
 • Анализи за развитието на селските райони в България (20%, 58 Гласове)
 • Информация за срещи и събития (19%, 55 Гласове)
 • Публикации на Европейската мрежа за развитие на селските райони (17%, 50 Гласове)

Общо гласували: 131

Зареждане ... Зареждане ...

Последни новини

27 Октомври 2022 г.: 6-то издание на международната конференция „Зърнена Академия“

27 Октомври 2022 г.: 6-то издание на международната конференция „Зърнена Академия“

За шести пореден път Агрикор и АгроПортал организират „Зърнена академия“, най-важното събитие на годината в сектора на производството, преработката и търговията със зърнени и маслодайни култури, утвърдило се като водещо на Балканите. Сред партньорите на форума са...

55.40 % е усвояването по всички мерки на ПРСР в края на юли 2022

55.40 % е усвояването по всички мерки на ПРСР в края на юли 2022

55.40 % е общият процент нa усвояване по всички мерки на ПРСР 2014-2020 спрямо общия бюджет на Програмата (3 069 678 000 евро, ЕЗФРСР*), съгласно обобщените данни на ДФ “Земеделие“ (ДФЗ) към 31.07.2022 г. Общо изплатените средства по Програмата са в размер на 1 700...

Полезни връзки

Анкетa

Кои публикации на НСМ представляват интерес за вас?

 • Новини (23%, 66 Гласове)
 • Информационен бюлетин (21%, 61 Гласове)
 • Анализи за развитието на селските райони в България (20%, 58 Гласове)
 • Информация за срещи и събития (19%, 55 Гласове)
 • Публикации на Европейската мрежа за развитие на селските райони (17%, 50 Гласове)

Общо гласували: 131

Зареждане ... Зареждане ...

Присъедини се към мрежата

Изпрати въпрос

9 + 5 =

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!