ПРСР 2014-2020 – Подпомагане развитието на селските райони в България

Вижте повече

ЕПИ-АГРИ –  Подкрепа за иновациите, конкурентоспособността и устойчивостта в селското и горското стопанство

Вижте повече

 

ЛИДЕР подкрепя местното развитие в селските райони на България

Вижте повече

Последни новини

От 19 август до 21 септември е отворен прием по подмерки COVID 1 и COVID 2 на ПРСР 2014-2020

От 19 август до 21 септември е отворен прием по подмерки COVID 1 и COVID 2 на ПРСР 2014-2020

Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) публикува Заповед № 03-РД/2418 от 10 август 2020 г. на изпълнителния директор на ДФЗ, с която се определя периода на прием на заявления за подпомагане по подмярка 21.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1” и...

ДФЗ предоставя от бюджета си за 2020 г. още нови възможности за подпомагане на фермерите

ДФЗ предоставя от бюджета си за 2020 г. още нови възможности за подпомагане на фермерите

В рамките на проведеното на 05.08.2020 г. заседание на Управителния съвет (УС) на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) са взети решения, с които се предоставят още нови възможности за подпомагане на земеделските стопани. Съгласно Протокол № 162/05.08.2020г. на УС на ДФЗ са...

ПОКАНА за участие в  „Тематична среща за обмен на опит и знания, демонстрация на добра практика по ПРСР 2014-2020“

ПОКАНА за участие в „Тематична среща за обмен на опит и знания, демонстрация на добра практика по ПРСР 2014-2020“

Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) информира за организирането на предстояща Тематична среща за обмен на опит и знания, демонстрация на добра практика по ПРСР 2014-2020, при дневен ден съгласно Програмата, която можете да изтеглите ТУК....

От 19 август до 21 септември е отворен прием по подмерки COVID 1 и COVID 2 на ПРСР 2014-2020

Подмярка 16.1 на ПРСР: Ясни са резултатите от административната оценка на проектите за агроиновации

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува резултатите от оценката за административно съответствие и допустимост на 50 проектни предложения, подадени чрез ИСУН от оперативните групи по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-16.001 по подмярка 16.1. „Подкрепа за...

От 19 август до 21 септември е отворен прием по подмерки COVID 1 и COVID 2 на ПРСР 2014-2020

Разяснения по подмярка 16.4 на ПРСР 2014-2020

Запознайте се с публикуваните от Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО)Разяснения по постъпили в периода 22 юли- 01 август 2020 г. въпроси от кандидати по процедура № BG06RDNP001-16.002 по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между...

Полезни връзки

Анкетa

Кои публикации на НСМ представляват интерес за вас?

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Последни новини

От 19 август до 21 септември е отворен прием по подмерки COVID 1 и COVID 2 на ПРСР 2014-2020

От 19 август до 21 септември е отворен прием по подмерки COVID 1 и COVID 2 на ПРСР 2014-2020

Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) публикува Заповед № 03-РД/2418 от 10 август 2020 г. на изпълнителния директор на ДФЗ, с която се определя периода на прием на заявления за подпомагане по подмярка 21.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1” и...

ДФЗ предоставя от бюджета си за 2020 г. още нови възможности за подпомагане на фермерите

ДФЗ предоставя от бюджета си за 2020 г. още нови възможности за подпомагане на фермерите

В рамките на проведеното на 05.08.2020 г. заседание на Управителния съвет (УС) на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) са взети решения, с които се предоставят още нови възможности за подпомагане на земеделските стопани. Съгласно Протокол № 162/05.08.2020г. на УС на ДФЗ са...

Полезни връзки

Анкетa

Кои публикации на НСМ представляват интерес за вас?

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Присъедини се към мрежата

Изпрати въпрос

2 + 1 =

Минали събития

ПОКАНА за участие в  „Тематична среща за обмен на опит и знания, демонстрация на добра практика по ПРСР 2014-2020“

ЗУ на НСМ проведе информационен семинар по ПРСР 2014-2020 за ромска общност от малки фермери в района на Раковски

Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) проведе на 6 август 2020 г. в село Чалъкови информационен семинар на тема "Възможности за подкрепа по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки...

Кръгла маса „Нов модел на прилагане на ОСП 2021-2027“ 

Кръгла маса „Нов модел на прилагане на ОСП 2021-2027“ 

На 9 август се проведе кръгла маса между експерти на Министерството на земеделието, храните и горите на тема: „Нов модел на прилагане на ОСП 2021-2027“, организизрана от Национална селска мрежа. Основни цели на кръглата маса бяха: да се подобри и повиши квалификацията...

Министър Танева ще открие първата дискусия с бранша за новата ОСП 2021-2027 г.

Министър Танева ще открие първата дискусия с бранша за новата ОСП 2021-2027 г.

Утре, 25 юли 2019 г. (четвъртък), министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева ще открие първата дискусия с бранша за новата Обща селскостопанска политика (ОСП) 2021-2027 година. По време на срещата ще бъде представена новосформираната Координационна...

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!