ПРСР 2014-2020 – Подпомагане развитието на селските райони в България

Вижте повече

ЕПИ-АГРИ –  Подкрепа за иновациите, конкурентоспособността и устойчивостта в селското и горското стопанство

Вижте повече

 

ЛИДЕР подкрепя местното развитие в селските райони на България

Вижте повече

Последни новини

До 28 януари тече обсъждане на промени в ЗПЗП, касаещи преминаването на ИА „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ към Министерство на финансите

До 28 януари тече обсъждане на промени в ЗПЗП, касаещи преминаването на ИА „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ към Министерство на финансите

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за изменение и допълнение (проект на ЗИД) на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП). С проекта на ЗИД на ЗПЗП се цели да се осигури съответствие на действащата до момента нормативна уредба със...

До 28 януари тече обсъждане на промени в ЗУСЕСИФ, свързани с преминаването на ЦКЗ към Министерството на финансите

До 28 януари тече обсъждане на промени в ЗУСЕСИФ, свързани с преминаването на ЦКЗ към Министерството на финансите

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за изменение и допълнение (проект на ЗИД) на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ). С проекта на ЗИД на ЗУСЕСИФ се предприемат действия, с които се цели...

Подмярка 6.4.1 от ПРСР: Ясни са резултатите от административната оценка на 156 проекта за „услуги“ с над 40 точки. Тече срок за възражения!

Подмярка 6.4.1 от ПРСР: Ясни са резултатите от административната оценка на 156 проекта за „услуги“ с над 40 точки. Тече срок за възражения!

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) информира, че е приключила оценката на административно съответствие и допустимост на 156 проектни предложения, подадени през 2018 г. в рамките на приема по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.003 „Развитие на услуги във всички сектори...

Вдъхновяваща идея от ЕПИ-АГРИ: Съществуващи ферми като инкубатори за малки стартиращи земеделски компании в търсене на наследник

Вдъхновяваща идея от ЕПИ-АГРИ: Съществуващи ферми като инкубатори за малки стартиращи земеделски компании в търсене на наследник

Въпреки че в Холандия има нарастващ брой млади хора, които искат да започнат кариера в устойчиво земеделие, много холандски фермери все още имат проблеми с намирането на наследник. За да да преодолее тази празнина, Оперативната група "Land in Connection"...

До 7 март тече допитване на ЕК относно преразглеждане на правилата за етикетиране на храните и информацията, предоставяна на потребителите

До 7 март тече допитване на ЕК относно преразглеждане на правилата за етикетиране на храните и информацията, предоставяна на потребителите

Европейската комисия (ЕК) провежда публична консултация относно преразглеждането на правилата за етикетиране на храните и информацията, предоставяна на потребителите. Обществената консултация обхваща различни инициативи за преразглеждане на законодателството на ЕС...

Полезни връзки

Анкетa

Кои публикации на НСМ представляват интерес за вас?

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Последни новини

До 28 януари тече обсъждане на промени в ЗПЗП, касаещи преминаването на ИА „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ към Министерство на финансите

До 28 януари тече обсъждане на промени в ЗПЗП, касаещи преминаването на ИА „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ към Министерство на финансите

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за изменение и допълнение (проект на ЗИД) на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП). С проекта на ЗИД на ЗПЗП се цели да се осигури съответствие на действащата до момента нормативна уредба със...

До 28 януари тече обсъждане на промени в ЗУСЕСИФ, свързани с преминаването на ЦКЗ към Министерството на финансите

До 28 януари тече обсъждане на промени в ЗУСЕСИФ, свързани с преминаването на ЦКЗ към Министерството на финансите

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за изменение и допълнение (проект на ЗИД) на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ). С проекта на ЗИД на ЗУСЕСИФ се предприемат действия, с които се цели...

Полезни връзки

Анкетa

Кои публикации на НСМ представляват интерес за вас?

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Присъедини се към мрежата

Изпрати въпрос

3 + 11 =

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!