ПРСР 2014-2020 – Подпомагане развитието на селските райони в България

Вижте повече

ЕПИ-АГРИ –  Подкрепа за иновациите, конкурентоспособността и устойчивостта в селското и горското стопанство

Вижте повече

 

ЛИДЕР подкрепя местното развитие в селските райони на България

Вижте повече

Последни новини

Целеви прием по подмярка 4.1 на ПРСР: ДФЗ публикува финален списък на 647 проекта, които преминават на оценка за административно съответствие и допустимост

Целеви прием по подмярка 4.1 на ПРСР: ДФЗ публикува финален списък на 647 проекта, които преминават на оценка за административно съответствие и допустимост

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) информира, че на 27.07.2021 г. е приключил с предварителното класиране на 647 проектни предложения, подадени в рамките на приема по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски стопани в...

Целеви прием по подмярка 4.1 на ПРСР: ДФЗ публикува финален списък на 647 проекта, които преминават на оценка за административно съответствие и допустимост

С 32 млн. евро е увеличен бюджета на целевия прием за животновъдство по подмярка 4.1 на ПРСР. ВИЖТЕ Заповедта!

Управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 г. публикува Заповед за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4...

С 2.37 млн. евро е увеличен бюджета по прием’ 2019 на подмярка 6.3 от ПРСР и още 158 малки фермери ще получат подкрепа. ВИЖТЕ Заповедта!

С 2.37 млн. евро е увеличен бюджета по прием’ 2019 на подмярка 6.3 от ПРСР и още 158 малки фермери ще получат подкрепа. ВИЖТЕ Заповедта!

Управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 публикува Заповед за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-6.007 по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020 (прием 2019 г.), с която се увеличава с 2,37 млн....

Целеви прием по подмярка 4.1 на ПРСР: ДФЗ публикува финален списък на 647 проекта, които преминават на оценка за административно съответствие и допустимост

Актуални разяснения по подмярка 4.1 на ПРСР 2014-2020

Запознайте се с публикуваните на 23 юли 2021 г. от Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО)Разяснения по насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1„Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020. Публикуваните на 23.07.2021 г....

Целеви прием по подмярка 4.1 на ПРСР: ДФЗ публикува финален списък на 647 проекта, които преминават на оценка за административно съответствие и допустимост

ПРСР 2014-2020: Близо 9,8 млн. лв. са изплатени на 24 бенефициенти по подмерки 4.1, 6.4.1, 7.2, 19.2, 21.3 и мярка 9

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) съобщава, че през последните 10 дни (до 23.07.2021 г.) са оторизирани 9 747 299, 48 лв. към 24 бенефициента по няколко подмерки/мерки на ПРСР 2014-2020. Разпределението по подмерки/мерки е следното: по подмярка 4.1 „Инвестиции в...

Полезни връзки

Анкетa

Кои публикации на НСМ представляват интерес за вас?

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Последни новини

Целеви прием по подмярка 4.1 на ПРСР: ДФЗ публикува финален списък на 647 проекта, които преминават на оценка за административно съответствие и допустимост

Целеви прием по подмярка 4.1 на ПРСР: ДФЗ публикува финален списък на 647 проекта, които преминават на оценка за административно съответствие и допустимост

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) информира, че на 27.07.2021 г. е приключил с предварителното класиране на 647 проектни предложения, подадени в рамките на приема по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски стопани в...

С 32 млн. евро е увеличен бюджета на целевия прием за животновъдство по подмярка 4.1 на ПРСР. ВИЖТЕ Заповедта!

С 32 млн. евро е увеличен бюджета на целевия прием за животновъдство по подмярка 4.1 на ПРСР. ВИЖТЕ Заповедта!

Управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 г. публикува Заповед за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4...

Полезни връзки

Анкетa

Кои публикации на НСМ представляват интерес за вас?

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Присъедини се към мрежата

Изпрати въпрос

6 + 1 =

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!