Добри практики

Един проект се определя за добра практика, ако съществува пряка връзка между извършените дейности и очаквания краен резултат.

дефиниция на ЗУ на НСМ 2007-2013

 

Споделянето на добри проекти/практики позволява да се учим от опита на другите и да използ­ваме натрупаните знания в нашите собст­вени дейности, а разпространението им допринася за позитивния имидж на ПРСР 2014-2020, както и за информирането на широка­та общественост за ползите от политика за развитие на селските райони и приносът на Европейски земеделски фонд за развитието на селските райони (ЕЗФРСР).

Успешните истории по ПРСР 2014-2020 могат да служат като източник за вдъхновение и при­мер, както и да подскажат нови/иновативни подходи за разрешаването на съществуващи проблеми.

НСМ насър­чава представянето и разпространението на добри проекти/практики, свързани с развитието на селските райони от всички приоритети на ПРСР 2014-2020, а Звеното за управление на НСМ сътрудничи на Европейската мрежа за развитие на селските райони (www.enrd.ec.europa.eu) в идентифицирането и популяризирането на български добри проекти/практики по ПРСР 2014-2020, благодарение на което успешните наши истории достигат и до европейската общественост.

Добри практики в България

Подкрепа на инвестициите в месодайна говедовъдна ферма

с. Вълчи извор, с. Горска поляна,
с. Голямо Крушево, гр. Ямбол

Модернизация и нови инвестиции в диверсифициращо се говедовъдно стопанство

с. Вълчи извор, с. Горска поляна, гр. Ямбол

Вдъхновяваща история за млада биопчеларка

с. Горно Абланово, гр. Русе

Българските примери в Европейската мрежа за развитие на селските райони

ЛИДЕР: Използване на мултифондовия подход за ефективното посрещане на различните местни нужди 

МИГ Костенец 2010

Модернизация на завод за преработка на замразени плодове

гр. Костенец

Изграждане на дестилерия за лавандула в България

с. Царичино

 

Разширяване и модернизация на овцеферма

гр. Долни Дъбник

Инвестиция в обработка пастьоризация и съхранение на яйца

с. Панаретовци

Подкрепа за модернизация на птицеферма

гр. Пещера; с. Цалапица, гр. Пловдив

Модернизация на ферма за биволи – България

с. Лозенец, гр. Стралджа

Модернизация на консервна фабрика за стимулиране на местната икономика

гр. Карнобат

Инсталиране на мрежи за защита на овощните градини от природни бедствия

гр. Павел баня

Разширяване на биологична черешова градина 

гр. Бургас

Закупуване на машини за прецизно земеделие

с. Летница, гр. Ловеч

Производство на електроенергия от Възобновяеми източници на енергия

гр. Исперих

Производство на биологично розово масло в България

гр. Панагюрище

Диверсификация на земеделските дейности България

гр. Борино

Станции за зареждане на електрически превозни средства

гр. Исперих

Вдъхновяващи идеи и примери за агроиновации от мрежата на ЕПИ-АГРИ

♦ Устойчиво управление на оборски тор в Португалия е пример за иновативно сътрудничество в сектора

Иновация по програма ХОРИЗОНТ 2020- AgroCycle стартира онлайн търговия с отпадъци

Над 1000 оперативни групи за иновации в Европа дават тласък за развитието на селските райони

Иновативни подходи в борбата с деградацията на почвите в Чехия

Фермери и инсталации за биогаз в сътрудничество за увеличаване стойността на италианското земеделие

Финландски start up за биокомпозитни материали e пример за иновация в селски район

Нова технология в Словакия за производство на соя без ГМО

Агроиновация от Португалия за слънчева сушилня постига рентабилно производство на сушени ароматни и лечебни растения

Португалски фермери експериментират с покривни култури за потискане на острицата

Белгийска Оперативна група „Фабрика за клиента“ в търсене на обещаващи сортове плодове

Оперативна група по ЕПИ-АГРИ изпробва иновативни диети с алтернативни фуражи при производството на говеждо месо

Проект SmartAgriHubs стартира иновационен портал, за да разгърне цифровизацията на европейското селско стопанство

Иновативна българска онлайн платформа farmhopping доставя натуралнo произведена продукция

Демонстрационен проект за иновативна биорафинерия, която превръща сок от трева в тор и протеин

Иновация за производство на нови храни и биоенергия от странични продукти при производство и преработка на плодове и зеленчуци

Биоикономика: проект ENABLING по „Хоризонт 2020“ показва най-добрите практики и иновации за осигуряване на биомаса за био-базираната индустрия

Оперативна група в Нормандия разработва нови техники за производство на картофи с намалено използване на химични препарати

IdEA: иновации помагащи на млекопроизводителите за по-правилно прилагане на антибиотици и още идеи за Оперативни групи

Агроиновация за разработване на ускорен метод за оценка на органичните вещества в почвата на пасища и още идеи за Оперативни групи

Агроиновация от Италия за разработване на консервационни системи за почвообработка и още идеи за Оперативни групи

Агроиновация на френска оперативна група „Съюз в животновъдството за здраве“ и още идеи за Оперативни групи

Проект PoshBee в подкрепа на здрави пчелни популации, устойчиво пчеларство и опрашване в Европа

Как фермери, търговци и власти подкрепят къси вериги за доставки на местни храни под бранда „Продукт от Мадейра“?

Вдъхновяваща идея за агроиновация от Словения: Ефективно и устойчиво използване на водата във фермата

Вдъхновяващи идеи за агроиновации: Биосензори в млекопроизводството

Вдъхновяваща агроиновация: Да направим отглеждането на ориз устойчиво на почвено засоляване

Вдъхновяващa идея от ЕПИ-АГРИ: Поставяне на еленското месо на картата „храна“

Вдъхновяваща идея от ЕПИ-АГРИ: Италиански производители на десертно грозде си сътрудничат за подобряване на качеството на почвата

Вдъхновяваща идея от ЕПИ-АГРИ: Диверсификация на културите – множество ползи за млечната ферма

Вдъхновяваща идея от ЕПИ-АГРИ: Маслинови градини и дронове – научната фантастика се превърна в реалност

Вдъхновяваща идея от ЕПИ-АГРИ: Към кръгова градинарска система

Вдъхновяваща идея от ЕПИ-АГРИ: Food Value: онлайн пазар за местни хранителни вериги

Вдъхновяваща идея от ЕПИ-АГРИ: Продажба на млечни продукти от млечен микробус

Вдъхновяваща идея от ЕПИ-АГРИ: Умна логистика за свързване на производители и потребители

Вдъхновяваща идея от ЕПИ-АГРИ: Wild Fruits – иновативна верига за доставки

Вдъхновяваща идея от ЕПИ-АГРИ: Арония и други органични супер плодове в Център-Вал де Лоара

Иновативна технология за превенция от болести демонстрират по проект NEFERTITI по Програма Хоризонт 2020

Вдъхновяваща идея от ЕПИ-АГРИ: „Полу-къса“ верига за доставки предлага справедлива цена за фермерите

Агроиновация NOMADI-App: Нови възможности за дистанционен мониторинг в продуктивното пчеларство

Германска оперативна група проучва ефективното приложение на микориза при картофи, царевица и соя

Вдъхновяваща идея от ЕПИ-АГРИ: Местни фермери, произвеждат храна за детски ясли и начални училища в Любляна

Вдъхновяваща идея от ЕПИ-АГРИ: „Пазарно градинарство“

Вдъхновяваща идея от ЕПИ-АГРИ: Прясно фермерско мляко за хората в града

Вдъхновяваща идея от ЕПИ АГРИ: Излюпването във фермата подобрява благосъстоянието и здравето на пилетата бройлери

Вдъхновяваща идея от ЕПИ АГРИ: Парк за храна за гражданите на Реджо Емилия

Вдъхновяваща идея от ЕПИ АГРИ: Намаляване употребата на антибиотици в овцефермите по време на агнилна кампания

Вдъхновяваща идея от ЕПИ-АГРИ: Ултразвукова технология за защита на посевите от диви животни

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!