Добри практики

Един проект се определя за добра практика, ако съществува пряка връзка между извършените дейности и очаквания краен резултат.

дефиниция на ЗУ на НСМ 2007-2013

 

Споделянето на добри проекти/практики позволява да се учим от опита на другите и да използ­ваме натрупаните знания в нашите собст­вени дейности, а разпространението им допринася за позитивния имидж на ПРСР 2014-2020, както и за информирането на широка­та общественост за ползите от политика за развитие на селските райони и приносът на Европейски земеделски фонд за развитието на селските райони (ЕЗФРСР).

Успешните истории по ПРСР 2014-2020 могат да служат като източник за вдъхновение и при­мер, както и да подскажат нови/иновативни подходи за разрешаването на съществуващи проблеми.

НСМ насър­чава представянето и разпространението на добри проекти/практики, свързани с развитието на селските райони от всички приоритети на ПРСР 2014-2020, а Звеното за управление на НСМ сътрудничи на Европейската мрежа за развитие на селските райони (www.enrd.ec.europa.eu) в идентифицирането и популяризирането на български добри проекти/практики по ПРСР 2014-2020, благодарение на което успешните наши истории достигат и до европейската общественост.

Добри практики в България

Подкрепа на инвестициите в месодайна говедовъдна ферма

с. Вълчи извор, с. Горска поляна,
с. Голямо Крушево, гр. Ямбол

Модернизация и нови инвестиции в диверсифициращо се говедовъдно стопанство

с. Вълчи извор, с. Горска поляна, гр. Ямбол

Вдъхновяваща история за млада биопчеларка

с. Горно Абланово, гр. Русе

Българските примери в Европейската мрежа за развитие на селските райони

Модернизация на завод за преработка на замразени плодове

гр. Костенец

Изграждане на дестилерия за лавандула в България

с. Царичино

Разширяване и модернизация на овцеферма

гр. Долни Дъбник

Инвестиция в обработка пастьоризация и съхранение на яйца

с. Панаретовци

Подкрепа за модернизация на птицеферма

гр. Пещера; с. Цалапица, гр. Пловдив

Модернизация на ферма за биволи – България

с. Лозенец, гр. Стралджа

Модернизация на консервна фабрика за стимулиране на местната икономика

гр. Карнобат

Инсталиране на мрежи за защита на овощните градини от природни бедствия

гр. Павел баня

Разширяване на биологична черешова градина 

гр. Бургас

Закупуване на машини за прецизно земеделие

с. Летница, гр. Ловеч

Производство на електроенергия от Възобновяеми източници на енергия

гр. Исперих

Производство на биологично розово масло в България

гр. Панагюрище

Диверсификация на земеделските дейности България

гр. Борино

Станции за зареждане на електрически превозни средства

гр. Исперих