Испанска оперативна група изследва нови техники за ускоряване на разграждането на филма за мулчиране

Пластмасите се използват широко в селското стопанство, но създават предизвикателства за околната среда. Около 80% от пластмасовите отпадъци се генерират от пластмасови мулчиращи филми. Събирането на отпадъците от тях  е трудно и значителни части остават в полетата, генерирайки микропластмаси, които попадат в реките и океаните. Испанска оперативна група (ОГ) насърчава фермерите в техния регион да използват биоразградими мулчиращи филми и предоставя решения за ускоряване на процеса на разграждане.

Решаван проблем от селскостопанската практика

Оперативна група AColchados BioDegradables (GO-ACBD) се координира от Абелардо Ернандес (e-mail: ahernandez@proexport.es) от Асоциацията на производителите-износители на плодове и зеленчуци (Proexport) със седалище в района на Мурсия. Той обяснява защо са решили да създадат тази ОГ.  Абелардо: „Преди няколко години няколко производители дойдоха при нас, търсейки решение за справяне с пластмасовите отпадъци в техните полета. Производителите ни казаха, че всеки път, когато е била събрана реколтата и почвата е разорана, много малки парчета от филма за мулч могат да бъдат намерени, смесени с почвата, тогава  GO-ACBD започна да търси решение на този проблем.

Консорциумът включва пет добре познати селскостопански фирми и заедно те работят с два изследователски центъра, специализирани в биоразграждането на мулча.

 

Два подхода за решаване на проблема

Партньорите на ОГ правят оценка на проблема и става ясно, че решението трябва да се разгледа по два начина.

Първо, чрез намаляване на количеството неразградими остатъци. Това може да се направи чрез насърчаване на фермерите да не използват полиетиленови филми с дебелина 15 микрометра, които са изключително трудни за отстраняване от почвата. Използването на по-скъпи биоразградими мулчиращи филми  носи екологични и икономически ползи, тъй като те не трябва да се отстраняват от почвата в края на цикъла на посев. Те могат да бъдат разорани в земята, където ще се разпаднат и няма да останат никакви остатъци.

Втората част от решението е намаляването на времето, в което биоразградимият  филм остава в почвата. Според стандарт EN-17033 мулчът се нарича биоразградим, когато има праг на биоразграждане от 90% за 2 години. За много фермери това е твърде дълго, тъй като една реколта трае само 3-6 месеца . Следователно ОГ се опитва да ускори процеса на разграждане и да го синхронизира с жизнения цикъл на реколтата. Дори биоразградимите мулчиращи филми се нуждаят от подходящи условия и време, за да изчезнат напълно.

Абелардо: „Досега открихме, че за да се увеличи скоростта и нивото на разграждане на биоразградимия мулч филм, той трябва да се заоре в почвата на около 25 см. На тази дълбочина има достатъчно влажност и органичен материал, за да се осигури микробна активност. След като разорахме филма в почвата, трябваше да въведем втора култура, за да получим достатъчно ниво на разграждане.Тази втора култура осигурява допълнителна влажност и органичен материал, който повишава микроорганизмите, участващи в процеса на разграждане.“

GO-ACBD с втори иновативен проект

Проектът, който стартира през 2018 г., е на път да приключи в края на 2020 г., но все още има въпроси. Затова партньорите по проекта, заедно с няколко нови партньора, подготвят друго проектно предложение.

Абелардо: „Във втория проект се стремим да ускорим разграждането, като използваме почвените естествени микроорганизми, без да е необходима втора култура.“

Източник: https://ec.europa.eu; уебсайт на проекта: https://www.acolchadosbiodegradables.es/

ПРСР 2014-2020 подпомага иновативните проекти на оперативните групи по ЕПИ-АГРИ

ПРСР 2014-2020 предоставя подкрепа на иновативни проекти, изпълнявани от оперативните групи, сформирани за изпълнение целите на Европейското партньорство за иновации за селскостопанска продуктивност и устойчивост (ЕПИ-АГРИ) чрез подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“.

ВИЖТЕ още добри практики и вдъхновяващи идеи в нашата рубрика ДОБРИ ПРАКТИКИ!

ВИЖТЕ още подбрани от нас идеи за агроиновации от изследователските Проекти с множество участници по програма “ Хоризонт 2020 “ и Тематични мрежи по програма “ Хоризонт 2020″

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!