ДФЗ качи онлайн уведомителнителните писма за плащанията по мярка 214 на ПРСР 2007-2013 за кампания 2017

ДФЗ качи онлайн уведомителнителните писма за плащанията по мярка 214 на ПРСР 2007-2013 за кампания 2017

Уведомителните писма за извършените плащания по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2013 за кампания 2017 вече са публикувани в системата за електронни услуги (СЕУ) – https://seu.dfz.bg. ВАЖНО! При изтеглянето на уведомителното писмо, то се счита за...
МЗХГ публикува одобрения график за приемите по ПРСР през 2020 година

МЗХГ публикува одобрения график за приемите по ПРСР през 2020 година

Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува в своя сайт Индикативната годишна работна програма (ИГРП) на ПРСР 2014 – 2020 за календарната 2020 година, която бе одобрена в рамките на проведеното на 8 ноември 2019 г. 13-то заседание на Комитета за...
Финландия предлага 2 варианта за избор при програмиране на „зелените“ интервенции след 2020

Финландия предлага 2 варианта за избор при програмиране на „зелените“ интервенции след 2020

Финландското председателство на Съвета на ЕС предложи своя редакция на законодателното предложение на Комисията за Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г., касаеща определянето на процент за финансиране на целите на ОСП в областта на климата. Предложението...
Евродепутати се застъпват за 2 години преход към новата ОСП

Евродепутати се застъпват за 2 години преход към новата ОСП

На 5 ноември, членовете на Комитета по земеделие на Европейския парламент (ЕП) в Брюксел изказаха критични мнения към преходните мерки от проекторегламента, предложен от Европейската комисия (ЕК) относно Общата селскостопанска политика (ОСП). Херберт Дорфман (Италия)...
Актуална информация за изпълнението на подхода ВОМР от ПРСР 2014-2020

Актуална информация за изпълнението на подхода ВОМР от ПРСР 2014-2020

Напредъкът в изпълнението на дейностите по подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) по ПРСР 2014-2020 г. бе представен от МЗХГ в рамките на проведения на 8 ноември 2019 г. Комитет по наблюдение на ПРСР 2014-2020.   По подхода ВОМР в настоящия програмен...