МЗХГ завишава изискванията за биосигурност в животновъдните обекти с проект за промени в Наредба № 44

МЗХГ завишава изискванията за биосигурност в животновъдните обекти с проект за промени в Наредба № 44

След обнародването на промените стопаните ще имат срок от четири месеца за привеждане на животновъдните обекти в съответствие с новите изисквания. Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува за обществено обсъждане (с краен срок 15.11.2019 г.)...
МЗХГ разработва стратегия и два законопроекта с цел подобряване контрола върху храните и качеството на живот

МЗХГ разработва стратегия и два законопроекта с цел подобряване контрола върху храните и качеството на живот

Заместник-министърът на земеделието, храните и горите доц. д-р Янко Иванов участва днес в Годишна национална конференция, посветена на „Достъпа до добра храна“ в София, провеждана под патронажа на Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ). В рамките на...
Оперативна група в Нормандия разработва нови техники за производство на картофи с намалено използване на химични препарати

Оперативна група в Нормандия разработва нови техники за производство на картофи с намалено използване на химични препарати

Оперативна група по ЕПИ- АГРИ: Разработване на нови техники за производство на картофи в Нормандия с намалено използване на химични препарати Проектът на Оператвината група (ОГ) се финансира от ЕЗФРСР чрез програмата за развитие на селските райони за периода...
Новини от заседанието в Брюксел по Реформата на ОСП

Новини от заседанието в Брюксел по Реформата на ОСП

На заседанието на РГ по Хоризонтални въпроси (Реформа в ОСП), проведено на 9-10 октомври 2019 г. в Брюксел Финландското председателство предложи за дискусия някои изменения в проекта на регламент за стратегическите планове в частта за директните плащания, финансовите...
Министър Танева: За България обвързаната подкрепа е един от приоритетите в Реформата на ОСП 2021-2027

Министър Танева: За България обвързаната подкрепа е един от приоритетите в Реформата на ОСП 2021-2027

„За България обвързаната подкрепа е един от приоритетите в Реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП) 2021-2027 г. Тя е средство за осигуряване на предвидимост в нивата на доходите на земеделските производители, за предпазване от ценовите колебания и пазарната...