4 февруари онлайн: международна конференция „Климатичните промени и селското стопанство – предизвикателства, опит и решения“

4 февруари онлайн: международна конференция „Климатичните промени и селското стопанство – предизвикателства, опит и решения“

Литовската служба за съвети в земеделието (LAAS) организира международна онлайн конференция на тема „Климатичните промени и селското стопанство – предизвикателства, опит и решения“. LAAS кани фермери и представители от агросектора да вземат участие в онлайн...
AKIS: Изграждане на ефективни потоци от знания в цяла Европа

AKIS: Изграждане на ефективни потоци от знания в цяла Европа

Знанията и иновациите играят решаваща роля в подпомагането на фермерите, лесовъдите и селските общности да се справят с настоящите и бъдещите предизвикателства. В Европа са необходими системите за знания и иновации в селското стопанство (СЗИСС). Това допълнително ще...
Отворен е прием по схемите за хуманно отношение към птици и свине за 2021 г.

Отворен е прием по схемите за хуманно отношение към птици и свине за 2021 г.

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) стартира днес прием на заявления за участие по схемите за държавни помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“ и „Помощ за реализирането на доброволно поети...
261 проекта по подмярка 6.3 от прием 2019 са отхрърлени- тече срок за възражения!1 635 проекта преминават на техническа и финансова оценка.

261 проекта по подмярка 6.3 от прием 2019 са отхрърлени- тече срок за възражения!1 635 проекта преминават на техническа и финансова оценка.

261 проекта от втория прием по подмярка 6.3 от ПРСР 2014 – 2020 не преминават на следващ етап на разглеждане, a 23 проекта са оттеглени от кандидатите*. Това става ясно от публикувания от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) 👉Списък на проектни предложения, които не се...
54 % е усвояването по всички мерки на ПРСР 2014-2020 в края на декември 2020

54 % е усвояването по всички мерки на ПРСР 2014-2020 в края на декември 2020

54 % е общият процент нa усвояване по всички мерки на ПРСР 2014-2020 спрямо общия бюджет на Програмата (2 366 716 96 евро, ЕЗФРСР*), съгласно обобщените данни на ДФ “Земеделие“ към 31.12.2020 г. Общо изплатените средства по Програмата са в размер на 1 271 498 945 евро...
error: Съдържанието е защитено!!

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!