До 8 октомври експерти на НССЗ и ОИЦ- Шумен провеждат информационна кампания в 10 общини на област Шумен

До 8 октомври експерти на НССЗ и ОИЦ- Шумен провеждат информационна кампания в 10 общини на област Шумен

По време на информационните срещи експерти на Териториален областен офис (ТОО) Шумен на НССЗ заедно с  представители на Областен информационен център (ОИЦ) – Шумен ще посетят по график десетте общини в област Шумен и ще представят актуалните процедури за...
Мисия „здрави почви“ към програма „Хоризонт Европа“: До 20 октомври е отворена покана за изграждане на капацитет за ангажиране, обхват и знания

Мисия „здрави почви“ към програма „Хоризонт Европа“: До 20 октомври е отворена покана за изграждане на капацитет за ангажиране, обхват и знания

До 20 октомври е отворена покана за изграждане на капацитет за ангажиране, обхват и знания към Мисия „здрави почви“ по програма „Хоризонт Европа“. Бюджетът за 2021 година е 5 000 000 евро. Очаква се дейностите по проекта да допринесат за...
ЕК започва паневропейска кампания HealthyLifestyle4All за насърчаване на здравословния начин на живот

ЕК започва паневропейска кампания HealthyLifestyle4All за насърчаване на здравословния начин на живот

С началото на Европейската седмица на спорта 2021 г., която се провежда от 23 до 30 септември в цяла Европа Европейската комисия постави началото на нова двугодишна кампания HealthyLifestyle4All за насърчаване на здравословен начин на живот за всички, обхващайки...
Последните разяснения по приема на подмярка 4.1 от ПРСР са качени в ИСУН 2020

Последните разяснения по приема на подмярка 4.1 от ПРСР са качени в ИСУН 2020

Запознайте се с публикуваните на 27.09.2021 г. в ИСУН 2020Разяснения на Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) по Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.012 по 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални...
„Хоризонт Европа“: ЕК организира на 28 септември уебинар за новите функционалности в портала за финансиране и търсенето на партньори

„Хоризонт Европа“: ЕК организира на 28 септември уебинар за новите функционалности в портала за финансиране и търсенето на партньори

ЕК организира на 28 септември 2021 г. уебинар по новата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ за периода 2021-2027 година, чийто бюджет е 95,5 милиарда евро. Подготвяте ли своето проектно предложение по „Хоризонт Европа“ по отворените...

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!