МЗХГ с нови разяснения по отворения прием на подмярка 16.1 на ПРСР 2014-2020

МЗХГ с нови разяснения по отворения прием на подмярка 16.1 на ПРСР 2014-2020

17 януари 2020 г. до 17:30 ч. е крайният срок за подаване на проектни предложения по отворената Процедура чрез подбор BG06RDNP001-16.001 по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по мярка 16 „Сътрудничество“ от...
До 23 януари 2020 ЕПИ-АГРИ търси експерти за Фокус групи по 5 нови теми

До 23 януари 2020 ЕПИ-АГРИ търси експерти за Фокус групи по 5 нови теми

ЕПИ- АГРИ публикува покана за набиране на експерти от Европа за 5 нови Фокус групи.   За настоящата покана земеделските производители, лесовъди, съветници, учени и други  са поканени да кандидатстват за участие във Фокус групи по следните теми: Дива природа и...
Европейската сметна палата с доклад и препоръки към инструментите за управлението на риска в ОСП

Европейската сметна палата с доклад и препоръки към инструментите за управлението на риска в ОСП

„Инструментите на ЕС, които помагат на земеделските стопани да предпазят доходите си от колебания в цените и производствени загуби, са постигнали своите цели само частично и използването им продължава да бъде слабо и неравномерно. Освен това някои извънредни мерки не...
Акценти от работната среща за ОСП 2021-2027 на евродепутат Атидже Алиева-Вели със земеделската общност

Акценти от работната среща за ОСП 2021-2027 на евродепутат Атидже Алиева-Вели със земеделската общност

Днес в гр. София се проведе работна среща на тема „ОСП 2021-2027: Очаквания. Предизвикателство. Перспективи“. Събитието с бранша е по инициатива на евродепутата Атидже Алиева-Вели в партньорство с Асоциация на земеделските производители в България и Национален...
Вдъхновяваща идея от ЕПИ-АГРИ: Италиански производители на десертно грозде си сътрудничат за подобряване на качеството на почвата

Вдъхновяваща идея от ЕПИ-АГРИ: Италиански производители на десертно грозде си сътрудничат за подобряване на качеството на почвата

Степента на замърсяване на почвата в ЕС е тревожна. Общо над 137 000 км2 (6,24% от всички земеделски почви в Европа) се нуждаят от възстановителни дейности. В италианския регион Пулия 22 производители на грозде работят заедно в кооператив. Една от техните цели е да...