До 28 януари тече обсъждане на промени в ЗПЗП, касаещи преминаването на ИА „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ към Министерство на финансите

До 28 януари тече обсъждане на промени в ЗПЗП, касаещи преминаването на ИА „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ към Министерство на финансите

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за изменение и допълнение (проект на ЗИД) на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП). С проекта на ЗИД на ЗПЗП се цели да се осигури съответствие на действащата до момента нормативна уредба със...
До 28 януари тече обсъждане на промени в ЗУСЕСИФ, свързани с преминаването на ЦКЗ към Министерството на финансите

До 28 януари тече обсъждане на промени в ЗУСЕСИФ, свързани с преминаването на ЦКЗ към Министерството на финансите

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за изменение и допълнение (проект на ЗИД) на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ). С проекта на ЗИД на ЗУСЕСИФ се предприемат действия, с които се цели...
Подмярка 6.4.1 от ПРСР: Ясни са резултатите от административната оценка на 156 проекта за „услуги“ с над 40 точки. Тече срок за възражения!

Подмярка 6.4.1 от ПРСР: Ясни са резултатите от административната оценка на 156 проекта за „услуги“ с над 40 точки. Тече срок за възражения!

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) информира, че е приключила оценката на административно съответствие и допустимост на 156 проектни предложения, подадени през 2018 г. в рамките на приема по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.003 „Развитие на услуги във всички сектори...
Вдъхновяваща идея от ЕПИ-АГРИ: Съществуващи ферми като инкубатори за малки стартиращи земеделски компании в търсене на наследник

Вдъхновяваща идея от ЕПИ-АГРИ: Съществуващи ферми като инкубатори за малки стартиращи земеделски компании в търсене на наследник

Въпреки че в Холандия има нарастващ брой млади хора, които искат да започнат кариера в устойчиво земеделие, много холандски фермери все още имат проблеми с намирането на наследник. За да да преодолее тази празнина, Оперативната група „Land in Connection“...
До 7 март тече допитване на ЕК относно преразглеждане на правилата за етикетиране на храните и информацията, предоставяна на потребителите

До 7 март тече допитване на ЕК относно преразглеждане на правилата за етикетиране на храните и информацията, предоставяна на потребителите

Европейската комисия (ЕК) провежда публична консултация относно преразглеждането на правилата за етикетиране на храните и информацията, предоставяна на потребителите. Обществената консултация обхваща различни инициативи за преразглеждане на законодателството на ЕС...

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!