Трета версия на План за възстановяване и устойчивост на България. 871,7 млн. лева за компонент „Устойчиво селско стопанство“.

Трета версия на План за възстановяване и устойчивост на България. 871,7 млн. лева за компонент „Устойчиво селско стопанство“.

Трета версия на Националния план за възстановяване и устойчивост на България от 16.04.2021 г. е публикувана в портала на Министерски съвет www.nextgeneration.bg. Механизмът за възстановяване и устойчивост е част от елемента „Следващо поколение ЕС“ (2021-2024 г.) от...
Обнародвано е решение на ВАС, с което обявява нищожността на методиката за санкции по подмярка 4.1 на ПРСР 2014-2020

Обнародвано е решение на ВАС, с което обявява нищожността на методиката за санкции по подмярка 4.1 на ПРСР 2014-2020

В днешния брой на Държавен вестник (ДВ брой 32 от 19.04.2021 г.) е обнародвано Решение № 6808 от 8 юни 2020 г. по административно дело № 9424 от 2019 г., с което Върховният административен съд (ВАС) обявява нищожността на Методиката за определяне на санкции във връзка...
До 11 май е удължен срокът за подаване предложения за европейски програми за промоция на селскостопански храни в ЕС и в трети страни

До 11 май е удължен срокът за подаване предложения за европейски програми за промоция на селскостопански храни в ЕС и в трети страни

Европейската комисия удължи срока за подаване на проектни предложения за европейски програми за промоция на селскостопански храни в ЕС и в чужбина.  Предложенията трябва да се подават до 11 май 2021 г. 17:00 CET (Брюксел) чрез специалния портал.   ПОКАНА за...
Вдъхновяваща идея от ЕПИ- АГРИ: Въглеродно земеделие за здрави почви

Вдъхновяваща идея от ЕПИ- АГРИ: Въглеродно земеделие за здрави почви

Селското стопанство има огромен потенциал да съхранява органичен въглерод в почви, растения и дървета, намалявайки емисиите на CO2, които допринасят за глобалното затопляне. Здравите почви помагат за смекчаване на последиците от изменението на климата и водят до...
До 23 юни тече допитване на ЕК по промоционалната политиката на ЕС за селскостопански и хранителни продукти

До 23 юни тече допитване на ЕК по промоционалната политиката на ЕС за селскостопански и хранителни продукти

Европейската комисия (ЕК) провежда публична консултация „Селскостопански и хранителни продукти от ЕС — преглед на политиката за насърчаване в рамките на ЕС и извън него“ Политиката на ЕС за насърчаване на селското стопанство помага на земеделските производители и...

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!