10 дни до крайния срок на приема по новата подмярка 5.1 на ПРСР 2014-2020

10 дни до крайния срок на приема по новата подмярка 5.1 на ПРСР 2014-2020

10 юли 2020 г. до 17:30 ч. е крайният срок за подаване на проектни предложения в ИСУН!   Запознайте се с всички Разяснения по въпроси по процедура № BG06RDNP001-5.001 по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на...
COVID-19: ЕК отправя две допълнителни покани за предложения за промоционални програми

COVID-19: ЕК отправя две допълнителни покани за предложения за промоционални програми

Европейската комисията публикува две допълнителни покани за представяне на предложения за промоционални програми в подкрепа на сектора на хранително-вкусовата промишленост, в борбата за възстановяването от COVID-19. Те  допълват извънредните специфични мерки за...
Новини от последната председателствана от Хърватия видеоконферентна среща на земеделските министри на ЕС

Новини от последната председателствана от Хърватия видеоконферентна среща на земеделските министри на ЕС

На 29 юни 2020 г. земеделските министри от ЕС проведоха своята четвърта и последна видеоконференция при Хърватското председателство на Съвета на ЕС. Хърватското председателство информира за постигнатия напредък в законодателните актове във връзка с реформата на Общата...
От 13 до 24 юли е приемът по мярка „Кризисно съхранение на вино“ от НППЛВС 2019-2023

От 13 до 24 юли е приемът по мярка „Кризисно съхранение на вино“ от НППЛВС 2019-2023

От 13 до 24 юли ще се проведе прием по мярка „Кризисно съхранение на вино“. Това е петата мярка от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г., по която ДФ „Земеделие“ отваря прием от началото на 2020 година. Мярката ще се...
Одобрени са 121 проекта по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020

Одобрени са 121 проекта по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020

121 проекта за „производство“ по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 са одобрени от ДФЗ. ДФЗ започва изпращането на писма за подписване на договори с кандидатите с одобрени за финансиране проектни предложения.   Държавен...

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!