Оперативна група в Швеция разработва първокласни хранителни продукти от еленско месо

Проектът на шведската оперативна група по ЕПИ-АГРИ (ОГ)  ще бъде финализиран в началото на 2020г.

Създадена е нова компания с еленовъди на северни елени като основни участници. Компанията ще се съсредоточи върху продължаването на развитието на иновативни продукти, сътрудничеството по веригата на доставките и маркетинга на новите продукти, които вече са разработени в рамките на проектите.

Целите на проекта са: В голяма част от Европа не се предлага често еленско месо, което можете да закупите. Но в Швеция има доста голям брой еленовъди и те търсят нови пазари за своя продукт. Оперативната група в Лапландия – регион Сампи, включваща еленовъди на северни елени, кланици, търговци на дребно и експерти по храните, работи по нови начини за производство, трансформация и предлагане на пазара на това месо, но също така и за нови начини за организиране на бизнеса през веригата на доставки. Те разработват първокачествени продукти, за да направят еленското месо по-достъпно на национални и международни пазари. Продуктите ще бъдат пуснати на пазара по специфичен начин, така че потребителите да знаят за подробности като „Къде пасе еленът?“, „Какво е яло животното?“,  както и подробно описание на животното, дали е женско или мъжко, на каква възраст е, как е заклано и третирано след клането.

„Надяваме се, че премиум продуктите ще насърчат положителната тенденция и ще поставят северните елени на картата „храна“ за нови групи купувачи“ ,  споделя Хелена Цимер от ОГ.

Основни дейности: Благодарение на ОГ са пуснати на пазара пет нови продукта, някои за потребителския пазар и някои за ресторанти от висок клас. Един от продуктите обединява туризма и храната с опит, базиран на  пътуване с храна в Сампи. Гостите ще участват в ежедневието със северните елени и ще опитат храната. Разработен е доклад за устойчивост, който доказва, че месото от елени е здравословен избор с ниско въздействие върху околната среда. Докладът може да помогне на други региони да разработят подобни доклади и това също може да им помогне да подобрят допълнително стадото си на елени, както и продукта от еленско .

Разработен е доклад за устойчивост, който доказва, че месото от елени е здравословен избор с ниско въздействие върху околната среда. Той може да помогне на други села да разработят подобни доклади, както и да помогне за подобряване на стадото и еленските продукти.

Очаквани резултати: Иновацията се очаква да допринесе за поддържането и развитието на устойчив икономически, екологичен и социален растеж в Сампи и района, както и до увеличаване на рентабилността на стадото от елените.

„Работата ни създаде нова бизнес осведоменост за северни елени, разбиране на пазара и необходимостта от сътрудничество по хранителната верига“, казва Андерс Рут, отглеждащ стадо северни елени.

Контакти: Хелена Зимер, e-mail:  helena.zimmer@hush.se;  www.hushållningssällskapet.se 

Източник: ЕПИ АГРИ

 

 

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!