Френската асоциация „lAssociation des éleveurs de Saveurs Iséroises“ свързва всички партньори в хранителната система

„Полу-къса“ верига за доставки предлага справедлива цена за фермерите

През 2009 г. животновъдът Климент Гило от региона Изер във Франция забелязва спад на цените на месото. Знаейки, че вече не може да живее от настоящия си доход, той заема  да преосмисли веригата си за доставки по иновативен начин. Неговата цел е увеличи печалбата и да намали разходите, без да нарушава качеството на  произвежданото от него месо или да увеличи въздействието върху околната среда.

 „Разбрах, че един от начините за получаване на по-голяма печалба е чрез директни и полу-директни продажби, като така мога да получа от 0,40 € до 0,50 € повече за килограм трупно месо„, казва Климент.

Той установява, че регионалните месари се стремят да купуват висококачествено регионално месо, за да отговорят на нуждите на потребителите.

Като решение за всички, участващи в хранителната верига, се създадва нов тип устойчива „полу-къса“ верига на доставки.

Асоциацията „Association des éleveurs de Saveurs Iséroises“ е създадена през 2014 г. и се състои от 15 местни развъдчици на породите Шароле и Лимузин. Те започват да работят с 4 „гурме“ месари. Целта на асоциацията е да се свържат всички партньори в хранителната система, за да се осигури висококачествено месо в района на Изер.

„Директната продажба отнема много време на земеделския стопанин, сега асоциацията се грижи за логистиката и маркетинга, позволявайки ни да се съсредоточим върху добитъка си и също така ни позволява да продаваме повече“, казва Климен Гило.

Асоциацията е поставила конкретни изисквания за веригата на доставки, които гарантират устойчивост. От своя страна Клемент храни кравите си с трева и зърнени култури от фермата си, и не използва силажна царевица през финалния период или генетично модифицирани култури. „Няма вносна соя за кравите ми“, усмихва се той. Това гарантира качеството на месото, опазването на околната среда и хуманното отношение към животните. В същото време намалява разходите за производителите, тъй като те са по-малко зависими от доставчиците на фуражи. Животните от всички ферми в асоциацията се транспортират до местна кланица в Гренобъл, която допринася за просперитета на местната общност.

През последните няколко години асоциацията е нараснала до 30 производители, а партньорите се стремят да създадат нови вериги на доставки. От 2017 г. те доставят в местните училищни столове и в супермаркетите в района на Изер.

През 2015 г. асоциацията се присъединява към Оперативната група SYAM, която поддържа хранителни системи, базирани на „полу-къси“ вериги за доставки, за да възстанови местната устойчива агро-хранителна икономика чрез засилване на тяхната конкурентоспособност. В момента Оперативната група подготвя редица проучвания, за да  анализира на тези нови хранителни системи,  за да създаде методи и инструменти за справяне с влиянието, което разширяването на асоциацията оказва върху управлението, качеството, разходите и логистиката.

„В бъдеще опитът ни може да бъде прехвърлен на други земеделски производители чрез резултатите на SYAM и би могъл да им помогне да развият по-бързо своите вериги за доставки и да гарантират, че те са добре организирани.“, казва Климент

В заключение добавя: „В тази история има само победители: фермерите получават справедлива цена, месарите и супермаркетите знаят какво продават, а потребителите ще получат висококачествено месо от своя регион.“

Източник: https://ec.europa.eu

Споделянето на добри проекти/практики позволява да се учим от опита на другите и да използ­ваме натрупаните знания в нашите собст­вени дейности, а разпространението им допринася за позитивния имидж на ПРСР 2014-2020, както и за информирането на широка­та общественост за ползите от политика за развитие на селските райони и приносът на Европейски земеделски фонд за развитието на селските райони (ЕЗФРСР).
Успешните истории по ПРСР 2014-2020 могат да служат като източник за вдъхновение и при­мер, както и да подскажат нови/иновативни подходи за разрешаването на съществуващи проблеми.
НСМ насър­чава представянето и разпространението на добри проекти/практики, свързани с развитието на селските райони от всички приоритети на ПРСР 2014-2020, а Звеното за управление на НСМ сътрудничи на Европейската мрежа за развитие на селските райони (www.enrd.ec.europa.eu) в идентифицирането и популяризирането на български добри проекти/практики по ПРСР 2014-2020, благодарение на което успешните наши истории достигат и до европейската общественост.

Вижте още добри практики в нашата рубрика ДОБРИ ПРАКТИКИ.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!