Пилета бройлери се излюпват в естествени условия, без стрес с директен достъп до храна и вода. Това е основната идея за излюпването във фермата. Три люпилни, разположени в Белгия и Холандия, започнаха проект по тази идея за подобряване на благосъстоянието и здравето на бройлерите. Един от птицевъдите, участващи в проекта, е Джерард Витлокс- той притежава две ферми за бройлери в югоизточната част на Холандия.

„Преди няколко години нашите бройлери страдаха от Enterococcosis, което забави растежа им и означаваше, че трябва да използваме много антибиотици. Бях чувал за излюпването във фермата и се чудех дали това може да работи и в моята ферма. Случайно една от люпилните, с които работех, разработваше нови техники за излюпване във фермата, едното наречено NestBorn, а другото One2Born. Когато те бяха готови за тестване, им казах, че ще се радвам да пилотирам тези методи във фермата си. Започнахме с излюпването във ферма в две люпилни за бройлери.  По време на този процес люпилнята ми помогна в обмена на знания и конкретни данни за техниката “, казва Джерард.

 

Излюпването във фермата подобрява здравето, развитието и благосъстоянието на пилетата, тъй като стресовият период след излюпване и пренасянето в люпилнята са изключени от производствения процес. Предварително излюпените яйца се поставят нежно в естествена постеля. Платформа за наблюдение в реално време на температурата на яйчната черупка в отделението за бройлерите позволява на фермера и люпилнята да се обединят, за да създадат оптимални условия за температура и влажност на пилетата за излюпване.

Джерард: „Първото нещо, което забелязахме в отделението за бройлери, че пилетата са много спокойни. Освен това през първите 14 дни теглото им е беше с 15 грама повече от нормалното.Бройлерите също се нуждаеха от по-малко антибиотици, те имаха по-малко проблеми с краката, а имунологичното и стомашно-чревното има развитие се подобриха. Това доведе до по-силни и здрави бройлери. „

Джерард би препоръчал метода за излюпване във фермата. „Това не струва повече от обичайната процедура. Единственото нещо, на което трябва да обърнете внимание, е планирането. Бройлерските отделения трябва да бъдат оборудвани с храна и вода и да се отопляват 3 дни по-рано, отколкото с конвенционалния метод, при който получавате излюпените пилета. Също така трябва да отделите  време, за да наблюдавате процеса и да се намесите, ако е необходимо. Данните от домашния ветеринарен лекар, който помага в този проект, показаха намаление на употребата на антибиотици с 50% до 62%. Сега прилагам излюпване във фермата от 2 години и считам, че това е най-значимата иновация в производството на бройлери в последните 30 години. В моя случай това доведе до повече радост и удовлетворение от работата, поради по-лесните производствени цикли с по-здрави и по-живи пилета. “

Повече информация вижте във видеоклипа –AGRI Challenge – Намаляване на употребата на антимикробни вещества в птицевъдството👇

Оперативни групи по ЕПИ-АГРИ ои ЕС, работещи за намаляване на употребата на антимикробни средства при домашни птици

 В базата данни на ЕПИ-АГРИ са налични 10 иновативни оперативни групи, работещи за намаляване на употребата на антимикробни средства при домашни птици (по данни към 03.02.2020 г. на Звеното за услуги на ЕПИ-АГРИ):

  1. Fattening of eco-hybrid roosters with farm-own feed
  2. Senior laying hens: optimization of animal welfare and significant extension of the residence period for vital senior laying hens in organic farming
  3. Admixture of certified biochar in compound feed of turkeys and broilers considering animal welfare.
  4. Automated behavioural enrichment for poultry – development of an innovative system to improve animal welfare
  5. Organic egg
  6. Marketing of laying hens at the end of the laying period and males in innovative product lines
  7. Basis Business Models for a sustainable and innovative agricultural poultry meat production
  8. Product, process, technological and marketing innovation related to the hatching of „Niemodliński chicks“ in the Magnuszowice hatchery
  9. Campyfree: Control strategies of Campylobacter in poultry meat and meat products derived
  10. Dustbath in rearing cages – a challenge for the Swedish egg industry

Източник: https://ec.europa.eu/eip; https://www.youtube.com

Споделянето на добри проекти/практики позволява да се учим от опита на другите и да използ­ваме натрупаните знания в нашите собст­вени дейности, а разпространението им допринася за позитивния имидж на ПРСР 2014-2020, както и за информирането на широка­та общественост за ползите от политика за развитие на селските райони и приносът на Европейски земеделски фонд за развитието на селските райони (ЕЗФРСР). Успешните истории по ПРСР 2014-2020 могат да служат като източник за вдъхновение и при­мер, както и да подскажат нови/иновативни подходи за разрешаването на съществуващи проблеми.
НСМ насър­чава представянето и разпространението на добри проекти/практики, свързани с развитието на селските райони от всички приоритети на ПРСР 2014-2020, а Звеното за управление на НСМ сътрудничи на Европейската мрежа за развитие на селските райони (www.enrd.ec.europa.eu) в идентифицирането и популяризирането на български добри проекти/практики по ПРСР 2014-2020, благодарение на което успешните наши истории достигат и до европейската общественост.

ВИЖТЕ още добри практики и вдъхновяващи идеи в нашата рубрика ДОБРИ ПРАКТИКИ!

ВИЖТЕ още подбрани от нас идеи за агроиновации от изследователските Проекти с множество участници по програма “ Хоризонт 2020 “ и Тематични мрежи по програма “ Хоризонт 2020″

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!