Членство в НСМ

Членове на Национална селска мрежа могат да бъдат физически и юридически лица, всяка институция, административна структура, граждански организации, мрежи, общини, МИГ и други лица, които са заинтересовани от участие в развитието на селските райони.

 

Стани членРегистър

Заявяване на интерес

 

Интересът за членство в НСМ се завява писмено чрез попълване на заявка за членство

Заявка за членство може да се получи и подаде чрез: сайта на НСМ по-долу тук; e-mail: office@ruralnet.bg;
профила на НСМ в социалните мрежи https://www.facebook.com/NationalRuralNetworkBulgaria/?epa=SEARCH_BOX; както и чрез експертите и регионалните координатори на ЗУ на НСМ.

Участието в НСМ е отворено и на доброволен принцип

Не изисква заплащане на членски или други парични вноски                        

Ползи за членовете на мрежата:

Възможност за ползване на опит и експертни познания от други страни –членки на ЕС

Възможност за ползване на опит и експертни познания от други мрежи на страни –членки на ЕС (ENRD, EPI- AGRI, LEADER/CLLD)

Възможност за ползване на опит и експертни познания от други членове на мрежата

Информация за дейности и инициативи в страната и в страните членки на ЕС

Възможност за обучения и участия в инициативи за обмен на опит

Обмен и сътрудничество с Европейската мрежа за  развитие на селските райони, с национални селски мрежи на други страни членки на ЕС, с ЕПИ-АГРИ, както и участие в значими събития, организирани от тях

Платформа за среща на интересите, обмен на идеи, опит и знания между членовете на НСМ, обсъждане на ефективни и целесъобразни решения за развитието на селските райони

Възможност за бързо и лесно намиране на партньори за проекти, както и покани за партньорство от страна на други членове на мрежата за осъществяване на техни проекти

 

 

 

Бъдете част от Националната селска мрежа на България!

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!