Членство в НСМ

Членове на Национална селска мрежа могат да бъдат физически и юридически лица, всяка институция, административна структура, граждански организации, мрежи, общини, МИГ и други лица, които са заинтересовани от участие в развитието на селските райони.

 

Стани членРегистър

Заявяване на интерес

 

Интересът за членство в НСМ се завява писмено чрез попълване на заявка за членство

Заявка за членство може да се получи и подаде чрез: сайта на НСМ по-долу тук; e-mail: office@ruralnet.bg;
профила на НСМ в социалните мрежи https://www.facebook.com/NationalRuralNetworkBulgaria/?epa=SEARCH_BOX; както и чрез експертите и регионалните координатори на ЗУ на НСМ. ЗАЯВКА

Участието в НСМ е отворено и на доброволен принцип

Не изисква заплащане на членски или други парични вноски                        

Ползи за членовете на мрежата:

Възможност за ползване на опит и експертни познания от други страни –членки на ЕС

Възможност за ползване на опит и експертни познания от други мрежи на страни –членки на ЕС (ENRD, EPI- AGRI, LEADER/CLLD)

Възможност за ползване на опит и експертни познания от други членове на мрежата

Информация за дейности и инициативи в страната и в страните членки на ЕС

Възможност за обучения и участия в инициативи за обмен на опит

Обмен и сътрудничество с Европейската мрежа за  развитие на селските райони, с национални селски мрежи на други страни членки на ЕС, с ЕПИ-АГРИ, както и участие в значими събития, организирани от тях

Платформа за среща на интересите, обмен на идеи, опит и знания между членовете на НСМ, обсъждане на ефективни и целесъобразни решения за развитието на селските райони

Възможност за бързо и лесно намиране на партньори за проекти, както и покани за партньорство от страна на други членове на мрежата за осъществяване на техни проекти

Заявка за членство

С настоящата заявка Вие ИЗРАЗЯВАТЕ/ПОТВЪРЖДАВАТЕ своя интерес за участие в дейности по публичност и информираност и формулиране на теми за подготовка на анализи и информационни материали, свързани с политиката за развитие на селските райони в България и ЕС, както и всякакви теми от обхвата на стратегическия план за ОСП след 2020 г.

Заявка за участие

Оставаме на Ваше разположение и за допълнителна информация не се колебайте да се свържете с нас на телефон: +359892 295 297

 

Бъдете част от Националната селска мрежа на България!

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!