Зарежда Събития

Минали Събития

Събития Search and Views Navigation

Събитие Views Navigation

юли 2022

„Актуално за хода на преговорите и финализирането на Стратегическия план по ОСП за периода 2023-2027“

юли 26 @ 10:00 - 16:00
х-л „Метрополитън“ , гр. София София, + Google Map

Основни цели на събитието: да се създадат условия за открита дискусия и получаване на обратна връзка от заинтересованите страни относно проекта на Стратегически план по ОСП 2023-2027; да бъде предоставена своевременно актуална информация за хода на преговорите с ЕК относно проекта на Стратегически план по ОСП 2023-2027; принос за прозрачността на процеса по финализирането на стратегическото планиране за ОСП 2023-2027; да се създадат условия за открит взаимен обмен на опит, знания и информация, както и запоставяне на въпроси, търсене на…

Виж повече »

Работна среща с научната общност и потенциални бенефициенти за представяне на новата подмярка 1.2 „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ от ПРСР 2014-2020

юли 27 @ 10:00 - 15:30
х-л „Метрополитън“ , гр. София София, + Google Map

Звеното за управление на Национална селска мрежа (ЗУ на НСМ) и Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) отправят покана към представителите на научната общност, академичната общност, професионалните гимназии, които са потенциални бенефициенти по подмярка 1.2 „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ на ПРСР 2014-2020, да вземат участие в предстояща работна среща за представяне на възможностите за подкрепа по подмярката. В рамките на работната среща ще бъде представена прилаганата за първи път у нас подмярка 1.2 „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ от…

Виж повече »

август 2022

ОТМЕНЕН! Информационен семинар по подмерки 4.2, 7.2 и 19.3 на ПРСР 2014-2020

август 3 @ 10:00 - 15:30
х-л „Ростов“, гр. Плевен

Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) информира за организирането на информационен семинар на тема „Възможности за подкрепа по подмерки 4.2, 7.2 и 19.3 на ПРСР 2014-2020. Прилагане на процедурата за избор на изпълнител по реда на ПМС 160/2016″. С експерти от дирекция „Развитие на селските райони“ към МЗм ще популяризираме и дискутираме възможностите за подпомагане, които ПРСР 2014-2020 предоставя в текущия целеви прием по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, по предстоящия прием прием по четирите процедури за…

Виж повече »

Работна среща за обсъждане на проекта на нов Национален план за биологично производство в контекста на Европейската зелена сделка и амбициозните цели за 2030 г.

август 11 @ 10:30 - 16:00
хотел Мираж, гр. Бургас, ж.к. Славейков 93
Бургас, 8000 България
+ Google Map

Основни цели на предстоящата работна срещата са: да бъдат генерирани нови решения и предложения от заинтересованите страни въз основа на прегледа и дискусията по проекта на новия Национален план за биологично производство в контекста на Европейската зелена сделка и препоръките на ЕК, както и добрите европейски практики; да бъде получена обратна връзка по темата от широк кръг заинтересовани страни; да се създадат условия за взаимен обмен на опит, знания и информация сред заинтересованите страни по темата; да се установи какви…

Виж повече »

Обучение относно новостите в законодателството в областта на биологичното производство и преодоляването на често допусканите грешки при кандидатстването по мярка 11 „Биологично земеделие“ на ПРСР 2014-2020

август 12 @ 10:30 - 15:30
хотел Мираж, гр. Бургас, ж.к. Славейков 93
Бургас, 8000 България
+ Google Map

Поканват се за участие: представители на всички категории биооператори и бенефициенти по мярка 11 „Биологично земеделие“ на ПРСР 2014-2020; представители на организации на биофермери, биопреработватели, съветнически/консултантски организации и др.

Виж повече »
+ Експортирай събития

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!