Звено за управление

Национална селска мрежа (НСМ) се ръководи от Звено за управление (ЗУ), обезпечено с необходимия човешки ресурс и експертен капацитет.

Ролята на ЗУ е да създаде условия за успешна комуникация и насърчаване на сътрудничеството между заинтересованите лица на местно, регионално, национално и европейско ниво, както и техническо подпомагане, оперативна и информационна координация между участниците в НСМ.

В края на 2017 г. от МЗХГ е обявена тръжна процедура за избор на външен изпълнител, който да изпълнява ролята на Звено за управление на НСМ, съгласно изискванията на ПРСР 2014-2020. В резултат на проведената тръжна процедура през 2018 г. МЗХГ и обединение „Селска мрежа БГ“ ДЗЗД подписват договор по проект „Поддържане и укрепване на Звеното за управление на Национална селска мрежа на ПРСР (2014-2020 г.)”  за период от четири години. От месец април 2018 г. Звеното за управление на НСМ се представлява от екипа на проекта.

Звеното за управление на Националната селска мрежа е съставено oт експерти на национално ниво и експерти на регионално ниво.

Експертен състав на ЗУ на НСМ

Ивайло Тодоров

Ивайло Тодоров

Ръководител проект

Таня Георгиева

Таня Георгиева

Ключов експерт по околна среда

Даниела Михайлова

Даниела Михайлова

Ключов експерт по конкурентоспособност и иновации

Божидар Иванов

Божидар Иванов

Ключов експерт местни общности

Георги Узунов

Георги Узунов

Ключов експерт по журналистика

Регионални координатори

Неразделна част от екипа на Звеното за управление на НСМ са 28 регионални координатори, които са разположени на територията на цялата страна. Те действат като информационна точка и канал на НСМ за съответната област. На областно ниво, координаторите осигуряват връзка с други мрежи и/или отделни участници в сферата на развитието на селските райони.

Вижте повече

Функциите на Регионалните координатори са:

Да насърчават включването на нови членове в НСМ;

Да промотират и популяризират НСМ;

Да насърчават участието на членовете на НСМ на регионално ниво в изпълнение на Плана за действие на Мрежата;

Да участват в идентифицирането на добри и лоши практики от прилагането на ПРСР 2014-2020;

Да участват в организиране и провеждане на регионални мероприятия;

Да предоставят достъп до услугите на НСМ за местните бенефициенти;

Да участвт в механизми за събиране и разпространяване на информация и материали, касаещи НСМ и ПРСР 2014-2020;

Да изграждат и поддържат ефективна активна връзка с представителите на Областни информационни центрове с цел обмен на информация и въпроси, свързани с ПРСР 2014-2020 г. и капацитета на Мрежата;

Да участват в провеждането на проучвания на ЗУ на НСМ сред членовете и бенефициентите по ПРСР 2014-2020.

1. Стилиян Любомиров Рупов

РК – област Благоевград

Тел: + 359 878 38 21 22

Mail: rupov@abv.bg

 

2. Валентин Петков Бялков

 РК – област Бургас

Тел: +359 887 89 53 83

Mail: byalkov@abv.bg

 

3. Юри Свободинов Зарев

РК – област Варна

Тел: +359 898 50 43 18

Mail: yurizarev@abv.bg

 

4. Деян Иванов Дончев

 РК- област Велико Търново

Тел: +359 887 86 73 74

Mail: deiannet@yahoo.com

 

5. Ася Тошкова Петрова

 РК – област Видин

Тел: +359 897 56 01 47

Mail: atp.vd@abv.bg

 

6. Емилия Петрова Петрова

РК –област Враца

Тел: +359 885 84 81 80

Mail: emaly52002@yahoo.com

 

  1. Даниел Добринов Денчев

 РК – област Габрово

Тел: +359 899 56 61 23

Mail: d_d_denchev@abv.bg

8. Маринела Иванова Георгиева

 РК – област Добрич

Тел: + 359 887 31 22 06

Mail: mgeorgieva1967@abv.bg

 

  1. Галина Ангелова Николова

 РК – област Кърджали

Тел: + 359 886 35 16 75

Mail: angelova7777@mail.bg

 

  1. Ивона Венциславова Новакова

 РК – област Кюстендил

Тел: + 359 887 85 67 67

Mail: ivona_novakova@abv.bg

 

  1. Валентина Стефанова Станева

 РК – област Ловеч

Тел: + 359 884 26 54 15

Mail: val.lov@abv.bg

 

12. Григорий Стефанов Димов

 РК – област Монтана

Тел: + 359 888 22 68 25

Mail: ivetagrigorieva@abv.bg

 

13. Александър Харалампиев Туйков

 РК – област Пазарджик

Тел: + 359 886 99 42 10

Mail: a_tuikov@abv.bg

14. Ирена Паскалева Топалова

 РК – област Перник

Тел: + 359 885 84 16 33

Mail: topalovaa@mail.bg

15. Валя Василева Вълова

 РК – област Плевен

Тел: + 359 884 59 34 78

Mail: Valia_1973@abv.bg

 

 

  1. Иванка Михова

 РК – област Пловдив

Тел: + 359 889 55 67 76

Mail:mihova.mihova@abv.bg

 

17. Светлана Маринова Димитрова- Миланова

 РК – област Разград

Тел: + 359 888 89 06 22

Mail: smbg_svetlanamdm@mail.bg

 

 

18. Деница Николаева Гаджева

 РК – област Русе

Тел: + 359 887 60 47 85

Mail: jotova_7@abv.bg

 

19. Ванушка Йорданова Петкова

 РК – област Силистра

Тел: + 359 888 89 27 22

Mail: vpetkova@mail.bg

 

20. Мария Паскалева Василева

 РК – област Сливен

Тел: + 359 887 20 79 10

Mail: maria_97_vasileva@abv.bg

 

  1. Марияна Миткова Неделева

 РК – област Смолян

Тел: + 359 885 84 82 38

Mail: mnedeleva@abv.bg

 

 

22. Деница Петрова Димитрова

РК – област София област

Тел: + 359 898 33 81 28

Mail: denicanaas@gmail.com

 

23. Десислава Колева Йонкова

РК – област София

Тел: + 359 876 21 02 12

Mail: dyonkova1@gmail.com

 

24. Ганчо Цветков Ганчев

 РК – област Стара Загора

Тел: + 359 888 36 04 05

Mail: ganchev.gancho@gmail.com

 

25. Бернар Илиязов Сюлейманов

РК – област Търговище

Тел: + 359 890 20 63 90

Mail: bernar84@abv.bg

 

26. Недялка Ангелова Нанева

 РК – област Хасково

Mail: nanevaneli@gmail.com

 

27. Галина Балинова Маринова

РК – област Шумен

Тел: + 359 895 77 64 91

Mail: g_marinova@mail.bg

 

28. Зоя Георгиева Тодорова

РК – област Ямбол

Тел: + 359 888 38 30 74

Mail: zttc@abv.bg

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!