12 октомври- 5 ноември: Прием по държавната схема за инвестиции в доилна техника и изхранване на новородени с мляко

12 октомври- 5 ноември: Прием по държавната схема за инвестиции в доилна техника и изхранване на новородени с мляко

Отворен е прием по държавната схема „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“ с бюджет от 2,5 млн. лв. Схемата бе нотифицирана пред Европейската комисия (ЕК) през 2019 г., а...
Нови разяснения по подмярка 4.1 на ПРСР 2014-2020

Нови разяснения по подмярка 4.1 на ПРСР 2014-2020

Запознайте се с публикуваните на 02 юли 2021 г. от Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО)Разяснение по насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1„Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020. Публикуваните на 02.07.2021 г....
Нови разяснения по подмярка 4.1 на ПРСР 2014-2020

Нови разяснения по подмярка 4.1 на ПРСР 2014-2020

След повече от месец от публикуването на 05.05.2021 г. на първите разяснения, Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува на 10.06.2021 г. нови Разяснения по насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски...
ПРСР: МЗХГ търси възможност за удължаване на приема по подмярка 4.1, а по 4.2 предстои по-детайлно обсъждане

ПРСР: МЗХГ търси възможност за удължаване на приема по подмярка 4.1, а по 4.2 предстои по-детайлно обсъждане

Служебният министър проф. Бозуков проведе видеоконферентна среща с браншовите организации на 19 май 2021 г. с цел обсъждане на въпроси, касаещи подмерки 4.1 и 4. 2 от ПРСР 2014-2020, както и Националния план за възстановяване и устойчивост на България. От Звеното за...
Уебинар на CINEA на 27 май за начинаещи в ползването на портала на ЕС за финансиране и търгове

Уебинар на CINEA на 27 май за начинаещи в ползването на портала на ЕС за финансиране и търгове

Европейска изпълнителна агенция за климат, инфраструктура и околната среда (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency,CINEA) ще проведе на 27 май 2021 г., от 10:00 до 12:30 ч. (CEST) уебинар за потенциални нови потребители на портала на ЕК...
Нови разяснения по подмярка 4.1 на ПРСР 2014-2020

Нови разяснения по втория прием за животновъди по подмярка 5.1 на ПРСР 2014-2020

Запознайте се с публикуваните на 02 април 2021 г. от Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 (УО)Разяснения по постъпили в периода 24.03.2021 – 31.03.2021 г. въпроси от кандидати по процедура № BG06RDNP001-5.003 по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни...

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!