Вдъхновяваща идея от ЕПИ- АГРИ: Въглеродно земеделие за здрави почви

Вдъхновяваща идея от ЕПИ- АГРИ: Въглеродно земеделие за здрави почви

Селското стопанство има огромен потенциал да съхранява органичен въглерод в почви, растения и дървета, намалявайки емисиите на CO2, които допринасят за глобалното затопляне. Здравите почви помагат за смекчаване на последиците от изменението на климата и водят до...
Подкрепа за прехода към агроекология

Подкрепа за прехода към агроекология

За да подпомогнат успешния преход към агроекология, фермерите трябва да познават селскостопанските,икономическите и екологичните ползи от агроекологичните земеделски системи. Един от принципите на агроекологията е, че земеделските производители и другите от веригата...
Вдъхновяваща идея от ЕПИ-АГРИ: Намаляване на климатичния отпечатък от млечните овце

Вдъхновяваща идея от ЕПИ-АГРИ: Намаляване на климатичния отпечатък от млечните овце

За да се подобри климатичният отпечатък от фермите за млечни овце в испанската страна на баските и регионите Навара, оперативна група оптимизира тяхната енергийна ефективност, чрез въвеждане на по-голяма циркулярност, междувременно спестявайки разходи. Оперативната...
Вдъхновяваща идея от ЕПИ-АГРИ: Системи за обработваеми култури, адаптирани към изменението на климата

Вдъхновяваща идея от ЕПИ-АГРИ: Системи за обработваеми култури, адаптирани към изменението на климата

Иновативни селскостопански системи за насърчаване стабилността на добива и образуването на хумус. Земеделието има потенциала да намали емисиите на парникови газове и да фиксира въглерода чрез иновативни селскостопански системи и изграждане на хумус. Германската...
Вдъхновяваща идея от ЕПИ-АГРИ: Отглеждане на устойчиви на сол растения, с цел поддържане на ниска соленост в оранжерийната почва

Вдъхновяваща идея от ЕПИ-АГРИ: Отглеждане на устойчиви на сол растения, с цел поддържане на ниска соленост в оранжерийната почва

В био оранжериите, където културите се отглеждат директно в почвата, използването на торове и напояването могат да доведат до натрупване на соли през годините. Германска оперативна група тества дали отглеждането на устойчиви на сол култури, които са адаптирани към...
Иновации за превръщане на хранителни и растителни отпадъци в нови продукти

Иновации за превръщане на хранителни и растителни отпадъци в нови продукти

Биобазираната индустрия е нововъзникващ сектор, свързващ взаимосвързани вериги за създаване на стойност. Целта му е да трансформира възобновяемите биологични суровини (като селскостопански странични продукти, горски остатъци, органични отпадъци и водна биомаса) в...

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!