Как да организирате демонстрационно събитие в земеделско стопанство? Научете от комплекта за обучение на иновативните проекти AgriDemo-F2F, PLAID и NEFERTITI.

Как да организирате демонстрационно събитие в земеделско стопанство? Научете от комплекта за обучение на иновативните проекти AgriDemo-F2F, PLAID и NEFERTITI.

Комплект за обучение за организиране на демонстрационни събития в земеделските стопанства е резултат от уникалното сътрудничество между три европейски проекта финансирани по програма Хоризонт 2020 – AgriDemo-F2F, PLAID и NEFERTITI. Комплектът е преведен и...
Международна конференция дава отговор на въпроса как да насърчим ефективното усвояване на средствата за планинските райони, предоставяни от политиката на ЕС по сближаване

Международна конференция дава отговор на въпроса как да насърчим ефективното усвояване на средствата за планинските райони, предоставяни от политиката на ЕС по сближаване

Развитието на планинските райони на Европа се подкрепя от различни политики на ЕС, като Общата селскостопанска политика (ОСП)*, Кохезионната политика и др., които оказват синергична подкрепа в насърчаването на тяхната жизненост, интегрираното и устойчиво развитие,...
Вижте последните новости в законодателството от областта на безопасността по агрохранителната верига в Информационен бюлетин № 8 на МЗм

Вижте последните новости в законодателството от областта на безопасността по агрохранителната верига в Информационен бюлетин № 8 на МЗм

Дирекция „Политики по агрохранителната верига” към Министерство на земеделието (МЗм) публикува Информационния бюлетин № 8/2022 г. относно качеството и безопасността на храните и фуражите, здравето на растенията и животните, хуманно отношение, схемите за качество и...
Пример за подкрепа на мярка 16 по ПРСР: „Стимулиране на бизнеса – Сътрудничество за повече регионална храна“

Пример за подкрепа на мярка 16 по ПРСР: „Стимулиране на бизнеса – Сътрудничество за повече регионална храна“

Финансиран по мярка 16 „Сътрудничество“ на ПРСР 2014-2020 проект в Швеция има за цел да изгради капацитета на дребните производители, за да достигнат до регионален пазар и да се съкрати хранителната верига в региона. Двугодишният проект за сътрудничество...
Устойчива паша на добитък за биоразнообразие, здрава почва и улавяне на въглерод

Устойчива паша на добитък за биоразнообразие, здрава почва и улавяне на въглерод

Резултатите от промените в климат имат нарастващо въздействие върху нашата околна среда и върху европейското селско и горско стопанство. За да изгради устойчивост срещу последиците от изменението на климата и активно да допринесе за смекчаването им, естонската...
Открийте вдъхновяващи идеи и иновативни истории от цяла Европа в новия брой „Agrinnovation magazine“ на ЕПИ-АГРИ

Открийте вдъхновяващи идеи и иновативни истории от цяла Европа в новия брой „Agrinnovation magazine“ на ЕПИ-АГРИ

Не пропускайте да научите за успешни проекти на оперативни групи по ЕПИ-АГРИ от Европа или пък да взаимствате идеи от постиженията на международни проекти по програмите на ЕС „Хоризонт 2020“, LIFE+, INTERREG. Това ново 8 издание на годишното списание на ЕПИ-АГРИ...

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!