Вдъхновяваща идея от ЕПИ-АГРИ: Обединяване на производителите на говеждо месо за устойчивост на сектора

Вдъхновяваща идея от ЕПИ-АГРИ: Обединяване на производителите на говеждо месо за устойчивост на сектора

Производителите на говеждо месо в Европа са изправени пред неотложни предизвикателства за устойчивост. Проектът (BovINE) Европейска мрежа за иновации за говеждо месо е създаден в 10 държави-членки, за да предостави практически решения. Тази мрежа се фокусира...
Вдъхновяваща идея от ЕПИ-АГРИ: Отглеждането на индустрилани култури- възможност за фермери и мениджъри на земи

Вдъхновяваща идея от ЕПИ-АГРИ: Отглеждането на индустрилани култури- възможност за фермери и мениджъри на земи

Индустриалните култури често са многофункционални култури и имат голямото предимство, че могат да се отглеждат на земя, която може да се счита за твърде непродуктивна за храна поради повишените нива на вредни елементи. Освен това, индустриалните култури могат да...
Агроиновация от Португалия за устойчиво управление на хранителните потоци при интензивни животновъдни системи

Агроиновация от Португалия за устойчиво управление на хранителните потоци при интензивни животновъдни системи

Проект на оперативна група по ЕПИ-АГРИ в Португалия използва ЕЗФРСР (Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони) за насърчаване на интегрирани подходи за намаляване и повторно използване на хранителните потоци, генерирани от интензивни животновъдни...
НССЗ прави онлайн допитване сред фермерите за теми, които да предложи в графика на информационните събития през 2021 г.

НССЗ прави онлайн допитване сред фермерите за теми, които да предложи в графика на информационните събития през 2021 г.

Национална служба за съвети в земеделието /НССЗ/ провежда онлайн допитване сред фермерите, чрез анкета за предложения за теми на предстоящите през 2021 г. присъствени и онлайн семинари, както и демонстрационни събития. Целта на анкетата, която ще бъде активна до...
Вдъхновяващи идеи от ЕПИ- АГРИ: Социални иновации за устойчиво управление на горите

Вдъхновяващи идеи от ЕПИ- АГРИ: Социални иновации за устойчиво управление на горите

Оперативните групи в цяла Европа намират начини за разпространение на решения и добри практики за активното управление на горите Достъпът до професионални съвети и сътрудничество между участниците в горксия сектор може да помогне за подобряване на управлението на...
Нова система за мониторинг в целия ЕС ще проследява напредъка към устойчива биоикономика

Нова система за мониторинг в целия ЕС ще проследява напредъка към устойчива биоикономика

Съвместният изследователски център (JRC) на Европейската комисия (ЕК) в партньорство с други служби на ЕК и външни експерти разработи нова Европейска система за наблюдение на биоикономиката. Новата система за мониторинг ще помогне да се гарантира, че европейската...
error: Съдържанието е защитено!!

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!