208 млн. евро за проекти в направление „Храна и природни ресурс“ като мост към Хоризонт Европа

208 млн. евро за проекти в направление „Храна и природни ресурс“ като мост към Хоризонт Европа

Приемът на проекти по направление „Храна и природни ресурси“ е специфичен за последната година на програмата за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020. Той включва дейности, които са допълващи за другите покани за кандидатстване, но служат за мост към бъдещата...
88 млн. евро за възраждане на селата по Хоризонт 2020

88 млн. евро за възраждане на селата по Хоризонт 2020

88 млн. евро за възраждане на селата през 2020 г. отпуска най-голямата програма на ЕК за финансиране на научните изследвания и иновации Хоризонт 2020. Това е едно от трите направления в сектор селско стопанство и гори, по които приемът вече е отворен и ще продължи в...
Възможности за финансиране по Multi actor approach (MMA) подхода- работа в екип на много партньори

Възможности за финансиране по Multi actor approach (MMA) подхода- работа в екип на много партньори

Работната програма на Хоризонт 2020 предвижда за 2018-2020 г. финансирането с 500 млн. евро на над 80 избрани проекта, разпределени в 30 различни теми по подхода Multi actor approach- Подход с много играчи/партньори, информира в новата си брошура мрежата Европейско...
Отворени приеми за проекти за по-здравословна и чиста храна по Хоризонт 2020

Отворени приеми за проекти за по-здравословна и чиста храна по Хоризонт 2020

Отворени са процедури по най-голямата програма на Европейската комисия за изследвания и иновации Хоризонт 2020 в три направления за здравословна, чиста и сигурна храна, за възраждане на селските райони, за храната и опазването на природните ресурси. Устойчива...
500 млн. евро до края на 2020 г. за земеделие и гори по програмата Хоризонт 2020

500 млн. евро до края на 2020 г. за земеделие и гори по програмата Хоризонт 2020

Работната програма за 2020 г. на най-големия източник за финансиране на изследвания и иновации на ЕК програма Хоризонт 2020 вече е готова и има яснота до кога ще бъдат отворени следващите процедури, информира новата брошура на мрежата на Европейското партньорство за...