4 февруари онлайн: международна конференция „Климатичните промени и селското стопанство – предизвикателства, опит и решения“

4 февруари онлайн: международна конференция „Климатичните промени и селското стопанство – предизвикателства, опит и решения“

Литовската служба за съвети в земеделието (LAAS) организира международна онлайн конференция на тема „Климатичните промени и селското стопанство – предизвикателства, опит и решения“. LAAS кани фермери и представители от агросектора да вземат участие в онлайн...
Вдъхновяваща идея от ЕПИ-АГРИ: Обединяване на производителите на говеждо месо за устойчивост на сектора

Вдъхновяваща идея от ЕПИ-АГРИ: Обединяване на производителите на говеждо месо за устойчивост на сектора

Производителите на говеждо месо в Европа са изправени пред неотложни предизвикателства за устойчивост. Проектът (BovINE) Европейска мрежа за иновации за говеждо месо е създаден в 10 държави-членки, за да предостави практически решения. Тази мрежа се фокусира...
Вдъхновяваща идея от ЕПИ-АГРИ: Отглеждането на индустрилани култури- възможност за фермери и мениджъри на земи

Вдъхновяваща идея от ЕПИ-АГРИ: Отглеждането на индустрилани култури- възможност за фермери и мениджъри на земи

Индустриалните култури често са многофункционални култури и имат голямото предимство, че могат да се отглеждат на земя, която може да се счита за твърде непродуктивна за храна поради повишените нива на вредни елементи. Освен това, индустриалните култури могат да...
Вдъхновяващи идеи от ЕПИ- АГРИ: Социални иновации за устойчиво управление на горите

Вдъхновяващи идеи от ЕПИ- АГРИ: Социални иновации за устойчиво управление на горите

Оперативните групи в цяла Европа намират начини за разпространение на решения и добри практики за активното управление на горите Достъпът до професионални съвети и сътрудничество между участниците в горксия сектор може да помогне за подобряване на управлението на...
Агроиновация: Социално земеделие с нулеви отпадъци в Нидерландия

Агроиновация: Социално земеделие с нулеви отпадъци в Нидерландия

В нидерландската провинция проект, финансиран от ЕЗФРСР (Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони), свързва социалното земеделие с подкрепата за  производство на местни храни и намаляването на хранителните отпадъци. De Laarhoeve е частна социална...
ЕК обяви покана със 100 млн. € за малки иновативни проекти за нисковъглеродни технологии по линия на Иновационния фонд

ЕК обяви покана със 100 млн. € за малки иновативни проекти за нисковъглеродни технологии по линия на Иновационния фонд

Европейската комисия (ЕК) обяви на 01.12.2020 г. първа покана с бюджет от 100 млн. евро за набиране на малки по мащаб проекти по Иновационния фонд, който е една от най-големите в света програми за финансиране за внедряване на иновативни нисковъглеродни технологии....
error: Съдържанието е защитено!!

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!