ДФЗ приключи административната оценка на проектите по подмярка 8.3 от ПРСР 2014-2020

ДФЗ приключи административната оценка на проектите по подмярка 8.3 от ПРСР 2014-2020

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 25 проекта по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие...
ЕК стартира процедура за представяне на проекти по програмата LIFE през 2020 г.

ЕК стартира процедура за представяне на проекти по програмата LIFE през 2020 г.

Реализирайте зелената си идея! Кандидатствайте за финансиране от LIFE Европейската комисия стартира поканата си за представяне на проекти през 2020 г. по програмата LIFE. Предприети са мерки, за да се улесни  прилагането във времена на коронавирусни ограничения,...
ЕИБ одобри финансиране в размер на 700 милиона евро по Инвестиционния план за Европа в подкрепа на частните инвестиции в целия ЕС

ЕИБ одобри финансиране в размер на 700 милиона евро по Инвестиционния план за Европа в подкрепа на частните инвестиции в целия ЕС

Новото финансиране е насочено към инвестиции от частни кооперации и компании в сектора на селското стопанство и биоикономиката Заемът на програмата на ЕИБ ще възлиза на 700 милиона евро и се очаква да осигури близо 1,6 милиарда евро инвестиции в цяла Европа...
До 3 юли е приемът по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ на ПРСР 2014-2020

До 3 юли е приемът по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ на ПРСР 2014-2020

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува обява и насоки за кандидатстване по две процедури по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от мярка 4...
COVID-19: ЕК обяви нов набор от мерки в подкрепа на селскостопанския и хранително-вкусовия сектор

COVID-19: ЕК обяви нов набор от мерки в подкрепа на селскостопанския и хранително-вкусовия сектор

Европейската комисия (ЕК) обяви днес нов набор от мерки за подпомагане на селскостопанския и хранително-вкусовия сектор в тази несравнима криза след избухването на коронавируса. В предложената Coronavirus response investment initiative plus (+ CRII)  днес от ЕК се...
До 30 април е удължен приемът по мярка „Инвестиции в предприятия“ от НППЛВС

До 30 април е удължен приемът по мярка „Инвестиции в предприятия“ от НППЛВС

ДФЗ удължи до 30 април приема по мярка „Инвестиции в предприятия“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (НППЛВС) 2019 – 2023 г. Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) съобщава, че удължаването на приема е във връзка с наложените...