ЕК стартира обществено допитване по Пътната карта на „Стратегия от фермата до трапезата“

ЕК стартира обществено допитване по Пътната карта на „Стратегия от фермата до трапезата“

На 17 февруари 2020 г. Европейската комисия (ЕК) постави началото на обществената консултация върху пътната карта* (на аглийски „Roadmap”) на „Стратегията от фермата до трапезата“ (на аглийски „Farm to Fork Strategy“/“F2F“). Главна дирекция „Здраве и...
Актуални разяснения на МЗХГ по подмярка 1.1 на ПРСР 2014-2020

Актуални разяснения на МЗХГ по подмярка 1.1 на ПРСР 2014-2020

16 март 2020 г. до 17:30 ч. е крайният срок за подаване на проектни предложения по отворената Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-1.001 по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване от ПРСР...
МЗХГ публикува проект на промени в Наредба № 4 от 2014 г. за изискванията към суровини и храни от животински произход в кланичните пунктове

МЗХГ публикува проект на промени в Наредба № 4 от 2014 г. за изискванията към суровини и храни от животински произход в кланичните пунктове

Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува за обществено обсъждане Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2014 г. за специфичните изисквания към производството на суровини и храни от животински произход в кланични пунктове,...
МЗХГ публикува нова проектонаредба за разходването на средствата, свързани с епизоотичните рискове

МЗХГ публикува нова проектонаредба за разходването на средствата, свързани с епизоотичните рискове

Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува за обществено обсъждане Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за разходване на средствата за покриване на разходите, свързани с епизоотичните рискове 16...
50 проекта за агроиновации са подадени в рамките на приема по подмярка 16.1 от ПРСР 2014-2020

50 проекта за агроиновации са подадени в рамките на приема по подмярка 16.1 от ПРСР 2014-2020

50 са проектните предложения, подадени в рамките на приема по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ от ПРСР 2014-2020 г. Това установи справка, направена от Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа...
Пълен текст на ЗАКОН за ветеринарномедицинската дейност с измененията от 14 февруари 2020

Пълен текст на ЗАКОН за ветеринарномедицинската дейност с измененията от 14 февруари 2020

В брой 13 на Държавен вестник от 14.02.2020 г. са обнародвани последните промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност. Запознайте се с пълния текст наЗАКОН за ветеринарномедицинската дейност Припомняме, че по- рано тази година в Държавен вестник бяха...