Ново проучване на ЕК разкри как ОСП допринася за хуманното отношение към животните и намаляване на употребата на антимикробни средства. Какви са препоръките за ОСП 2023-2027?

Ново проучване на ЕК разкри как ОСП допринася за хуманното отношение към животните и намаляване на употребата на антимикробни средства. Какви са препоръките за ОСП 2023-2027?

Европейската комисия публикува проучване, изследващо как Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2014-2020 г. допринесе за подобряване на хуманното отношение към животните и намаляване на употребата на антимикробни средства. Проучването предоставя моментна...
Одобрени за финансиране са 15 проекта на МИГ от прием’ 2021 за малки пилотни проекти по подмярка 19.1 на ПРСР 2014-2020

Одобрени за финансиране са 15 проекта на МИГ от прием’ 2021 за малки пилотни проекти по подмярка 19.1 на ПРСР 2014-2020

Управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 (УО) публикувa Резултати от дейността на Комисията за оценка и класиране на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.476 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ в частта на малките пилотни проекти от ПРСР...
Одобрени за финансиране са 15 проекта на МИГ от прием’ 2021 за малки пилотни проекти по подмярка 19.1 на ПРСР 2014-2020

До 19 септември тече прием за „Напоителни системи“ ЕАД за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване по подмярка 4.3 на ПРСР

Управляващият орган (УО) на ПРСР 2014-2020 обяви днес (18.05.2022 г.) прием по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.016 „Проектни предложения от „Напоителни системи“ ЕАД за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“ по подмярка 4.3...
Волфганг Бурчер, ЕК: Държавите членки трябва да направят повече за устойчивостта на климата и околната среда в стратегическите планове по ОСП 2023-2027

Волфганг Бурчер, ЕК: Държавите членки трябва да направят повече за устойчивостта на климата и околната среда в стратегическите планове по ОСП 2023-2027

Генераленият директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия (ГД АГРИ, ЕК) каза пред Комисията по земеделие (СОМ AGRI) в Европейския парламент (ЕП) на 10 май, че държавите членки трябва да направят повече за...
Евродепутати призовават ЕК за подготовка на стратегическите планове по ОСП 2023-2027 навреме

Евродепутати призовават ЕК за подготовка на стратегическите планове по ОСП 2023-2027 навреме

Членовете на Европейския парламент (ЕП) настояват за подготовка на стратегическите планове по ОСП 2023-2027 навреме, информира МЗм в последния си информационен бюлетин от 16.05.2022 г. Евродепутатите призовават Европейската комисия (ЕК) да се увери, че стратегическите...
Германският министър на земеделието поиска от ЕК планираното за 2023 г. ново изискване за сеитбооборота да се отложи за 2024 г. заради застрашената от войната продоволствена сигурност

Германският министър на земеделието поиска от ЕК планираното за 2023 г. ново изискване за сеитбооборота да се отложи за 2024 г. заради застрашената от войната продоволствена сигурност

Германският федерален министър на земеделието Джем Йоздемир поиска въвеждането на новото изискване за сеитбооборота, планирано за 2023 г. като част от реформираната ОСП да се отложи, за да се увеличи производството на пшеница, като противодействие на недостига,...

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!