Подмярка 4.3 на ПРСР: Със 199 834,42 лв. е увеличен бюджета за „Напоителни системи“. Вижте Заповедта!

Подмярка 4.3 на ПРСР: Със 199 834,42 лв. е увеличен бюджета за „Напоителни системи“. Вижте Заповедта!

Управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 (УО) публикува Заповед № РД09-1013/ 15.10.2021 г. за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-4.010 „Проектни предложения от „Напоителни системи“ ЕАД за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни...
ЕК представи кои елементи от проучванията по стратегията „От фермата до трапезата“ са взети предвид

ЕК представи кои елементи от проучванията по стратегията „От фермата до трапезата“ са взети предвид

Четири различни проучвания, публикувани наскоро, анализираха възможните ефекти на някои елементи от стратегиите „От фермата до трапезата“ и стратегията за „Биоразнообразието“ върху селското стопанство на ЕС.   📌Съвместния изследователски център на ЕК...
ПОКАНА за участие в ТРГ „Подкрепа за структурирането и функционирането на AKIS“ към НСМ

ПОКАНА за участие в ТРГ „Подкрепа за структурирането и функционирането на AKIS“ към НСМ

Звеното за управление на Национална селска мрежа (ЗУ на НСМ) инициира сформирането на нова тематична работна група (ТРГ 4) на тема „Подкрепа за структурирането и функционирането на AKIS“ ОТПРАВЯМЕ ПОКАНА КЪМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ, имащи опит и отношение по темата,...
SmartAgriHubs: На 25 октомври ще се проведе събитие на тема как технологиите ще върнат младите в земеделието

SmartAgriHubs: На 25 октомври ще се проведе събитие на тема как технологиите ще върнат младите в земеделието

На 25 октомври SmartAgriHubs с подкрепата на CEJA, MIJARC and RUMRA и Smart Villages организира събитие на високо равнище, посветено на темата как технологиите ще върнат младите в земеделието. То ще се проведе онлайн и ще се председателства от евродепутатите Жереми...
ЕПИ-АГРИ: До 29 октомври може да заявите участие в уъркшоп „Данни от фермата за по-доброто й представяне“

ЕПИ-АГРИ: До 29 октомври може да заявите участие в уъркшоп „Данни от фермата за по-доброто й представяне“

00:59 часа на 29 октомври е последният срок, в който може да се заяви желание за участие в уъркшоп „Данни от фермата за по-доброто й представяне“. Той се организира от Европейската комисия и механизмът за подпомагане на ЕПИ-АГРИ. Целите на семинара са:  Да се направи...
Вдъхновяваща идея от ЕПИ-АГРИ: Иновативен подход за лечение на болестите при планинските овце

Вдъхновяваща идея от ЕПИ-АГРИ: Иновативен подход за лечение на болестите при планинските овце

Проектът Hill Sheep Health North е създаден с цел разработване на подход за участие на овцевъди от планински овце в Обединеното кралство за справяне с болестта на хълмовите овце, предизвикваща особена загриженост – инфекция на черния дроб или фасциолоза. Чрез...

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!