Звеното за управление на НСМ организира финална Национална конференция в средата на месец октомври

Звеното за управление на НСМ организира финална Национална конференция в средата на месец октомври

Звеното за управление на Национална селска мрежа (ЗУ на НСМ) информира за организирането на предстояща финална Национална конференция в гр. София в средата на месец октомври. С това заключително събитие екипът на Звеното за управление на НСМ ще представи резултатите...
Как да организирате демонстрационно събитие в земеделско стопанство? Научете от комплекта за обучение на иновативните проекти AgriDemo-F2F, PLAID и NEFERTITI.

Как да организирате демонстрационно събитие в земеделско стопанство? Научете от комплекта за обучение на иновативните проекти AgriDemo-F2F, PLAID и NEFERTITI.

Комплект за обучение за организиране на демонстрационни събития в земеделските стопанства е резултат от уникалното сътрудничество между три европейски проекта финансирани по програма Хоризонт 2020 – AgriDemo-F2F, PLAID и NEFERTITI. Комплектът е преведен и...
МС одобри проекта на програма Интеррег NEXT „Черноморски басейн“ 2021-2027

МС одобри проекта на програма Интеррег NEXT „Черноморски басейн“ 2021-2027

Министерският съвет одобри на 28.09.2022 г. проекта на Програмата за транснационално сътрудничество Интеррег NEXT „Черноморски басейн“ 2021-2027 преди представянето й в Европейската комисия. Одобрени са и ангажиментите на България като държава-участник в...
На 4 октомври е 23-то онлайн заседание на ТРГ за разработване на Стратегическия план по ОСП 2023-2027

На 4 октомври е 23-то онлайн заседание на ТРГ за разработване на Стратегическия план по ОСП 2023-2027

За 04 октомври 2022 г. е насрочено провеждането на двадесет и третото заседание на Тематичната работна група за разработване на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за период 2023 – 2027 (ТРГ)*. Служебният заместник-министър на земеделието...
Международна конференция дава отговор на въпроса как да насърчим ефективното усвояване на средствата за планинските райони, предоставяни от политиката на ЕС по сближаване

Международна конференция дава отговор на въпроса как да насърчим ефективното усвояване на средствата за планинските райони, предоставяни от политиката на ЕС по сближаване

Развитието на планинските райони на Европа се подкрепя от различни политики на ЕС, като Общата селскостопанска политика (ОСП)*, Кохезионната политика и др., които оказват синергична подкрепа в насърчаването на тяхната жизненост, интегрираното и устойчиво развитие,...
Отворени процедури на МИГ в страната. Проверете възможностите за подкрепа чрез МИГ в региона си!

Отворени процедури на МИГ в страната. Проверете възможностите за подкрепа чрез МИГ в региона си!

Общо 57 са отворените процедури на Местни инициативни групи (МИГ) в страната, които се финансират чрез ПРСР 2014-2020*. Информация за МИГ във Вашия район можете да откриете в Каталог на МИГ в България 2014 – 2020 г. Повече за подхода ЛИДЕР (от френски език „Liaison...

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!