Обнародвана е наредбата за прилагане на извънредната мярка COVID-19 по ПРСР. ВИЖТЕ РЕЗЮМЕ на трите подмерки!

Обнародвана е наредбата за прилагане на извънредната мярка COVID-19 по ПРСР. ВИЖТЕ РЕЗЮМЕ на трите подмерки!

В днешния брой на Държавен вестник (ДВ. брой 70 от 07.08.2020 г. е обнародвана Наредба № 2 от 5 август 2020 г. за прилагане на мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата,...
Разяснения по горската подмярка 8.1 на ПРСР 2014-2020

Разяснения по горската подмярка 8.1 на ПРСР 2014-2020

Запознайте се с публикуваните от Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) Разяснения по постъпили в периода 27 юли- 05 август 2020 г. въпроси от кандидати по процедура BG06RDNP001-8.005 по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на...
Вдъхновяваща идея от ЕПИ АГРИ: Парк за храна за гражданите на Реджо Емилия

Вдъхновяваща идея от ЕПИ АГРИ: Парк за храна за гражданите на Реджо Емилия

В близост до италианския град Реджо Емилия иновативната оперативна група „Парк за храна“ („Edible park“) е създала агролесовъдно базирана ферма, която доставя прясна продукция на хората от града. Стопанството обхваща около 1 хектар обработваема земя с 80...
Разяснения по горската подмярка 8.1 на ПРСР 2014-2020

Разяснения по приема на подмярка 4.1.2 от ПРСР 2014-2020

Запознайте се с публикуваните от Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО)РАЗЯСНЕНИЯ по постъпили в периода 23.07 -02.08.2020 г. въпроси от кандидати по процедура чрез подбор № BG06RDNP001- 4.009 по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по...
Разяснения по горската подмярка 8.1 на ПРСР 2014-2020

Разяснения по приема на подмярка 7.6 от ПРСР 2014-2020

Запознайте се с публикуваните от Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО)Разяснение по насоки за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-7.015 по подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно...
ДФЗ удължи до 28 август приема по държавната помощ „Инвестиции за изграждане на кланични пунктове“

ДФЗ удължи до 28 август приема по държавната помощ „Инвестиции за изграждане на кланични пунктове“

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) удължава до 28 август 2020 г. крайния срок на приема по новата схема за държавна помощ „Инвестиции за изграждане на кланични пунктове“. Това посочват от пресслужбата на ДФЗ. Документи ще се приемат в Областните дирекции на...

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!