Онлайн на 6-и декември: Конференция „От фермата до трапезата“: Ролята на иновативните съставки и хранителната технология в постигане на целите на стратегията“

Онлайн на 6-и декември: Конференция „От фермата до трапезата“: Ролята на иновативните съставки и хранителната технология в постигане на целите на стратегията“

EURACTIV ще проведе виртуална конференция на тема „От фермата до трапезата“: Ролята на иновативните съставки и хранителната технология в постигане на целите на f2f“. Главната тема, която ще бъде обсъдена е как чрез научно-ориентирани иновации ще бъде възможно да се...
28 октомври: Подпомагана по подмрка 16.1 българска оперативна група представя „Възможности за използване на блокчейн технологиите в земеделието“

28 октомври: Подпомагана по подмрка 16.1 българска оперативна група представя „Възможности за използване на блокчейн технологиите в земеделието“

Оперативна група „Знание, опит и предприемачество“ ще проведе онлайн информационно събитие на тема „Възможности за използване на блокчейн технологиите в земеделието“.  Онлайн срещата ще се проведе на  28 октомври 2021 г. от 13:30 до 14:45 ч.    ...
До 28 ноември може да се регистрирате за уъркшоп „Дни на органичните иновации“

До 28 ноември може да се регистрирате за уъркшоп „Дни на органичните иновации“

До 28 ноември може да се регистрирате за онлайн уъркшоп „Дни на органичните иновации“, организиран от европейската технологична платформа „TP ORGANICS“. Онлайн събитието ще се състои в периода от 30 ноември до 1 декември 2021 г. и е под надслов...
ПОКАНА за онлайн заседание на 28 октомври на ТРГ „Бъдещо позеленяване на ОСП 20+“

ПОКАНА за онлайн заседание на 28 октомври на ТРГ „Бъдещо позеленяване на ОСП 20+“

Звеното за управление на Национална селска мрежа (ЗУ на НСМ) ще проведе онлайн следващото заседание на тематична работна група (ТРГ 3) на тема „Бъдещо позеленяване на ОСП 20+“. Поради въведените нови противоепидемични мерки в цялата страна, заседанието на ТРГ 3 ще се...
Онлайн ще бъде заседанието на 25 октомври на ТРГ „Подкрепа за структурирането и функционирането на AKIS“

Онлайн ще бъде заседанието на 25 октомври на ТРГ „Подкрепа за структурирането и функционирането на AKIS“

Както вече бе обявено, Звеното за управление на Национална селска мрежа (ЗУ на НСМ) инициира сформирането на нова тематична работна група (ТРГ 4) на тема „Подкрепа за структурирането и функционирането на AKIS“. Поради въведените нови противоепидемични мерки в цялата...
30 ноември – 1 декември: Конференция на EIT „Бъдещето на храната“

30 ноември – 1 декември: Конференция на EIT „Бъдещето на храната“

Европейския институт по Иновации и Технологии  (EIT) организира от 30 ноември до 1 декември конференция на тема „Бъдещето на храната“. Очаква се тя да осигури платформа на високо равнище за обсъждане на бъдещите тенденции и приоритети в хранителните...

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!