Кои са научените уроци от 14 годишното подпомагане на земеделските системи с ВПС в България? Вижте констатациите и препоръките на експертите от СТЕП!

Кои са научените уроци от 14 годишното подпомагане на земеделските системи с ВПС в България? Вижте констатациите и препоръките на експертите от СТЕП!

Сдружението за териториален и екологичен просперитет – СТЕП представи ефектите от 14 годишното подпомагане на земеделските системи с ВПС в България. В рамките на проект „14 години подпомагане на земеделските системи с ВПС в България”, финансиран от...
До 15 септември 2025 г. е удължен срокът за изпълнение на проектите по горските подмерки 8.1, 8.3 и 8.6 на ПРСР. ВИЖТЕ заповедите!

До 15 септември 2025 г. е удължен срокът за изпълнение на проектите по горските подмерки 8.1, 8.3 и 8.6 на ПРСР. ВИЖТЕ заповедите!

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува заповеди, с които актуализира (с идентични промени) насоките по следните процедури за подбор на проектни предложения: № BG06RDNP001-8.005 – по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от ПРСР 2014-2020 №...
С бюджет от 29,3 млн. лв. през август тръгва нова подмярка 1.2 на ПРСР за демонстрационни дейности. До 9 юли е общественото обсъждане на проектонасоките!

С бюджет от 29,3 млн. лв. през август тръгва нова подмярка 1.2 на ПРСР за демонстрационни дейности. До 9 юли е общественото обсъждане на проектонасоките!

Управляващият орган на ПРСР 2014–2020 (УО) публикува за обществено обсъждане проект на насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-1.004 по подмярка 1.2 „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ от ПРСР 2014–2020. 29,337 млн.лв. е общият бюджет по...
МС даде съгласие УО на ПРСРС 2014-2020 да открие прием по подмярка 7.2 с допълнителни 163 203 274 лв. над финансовия ресурс

МС даде съгласие УО на ПРСРС 2014-2020 да открие прием по подмярка 7.2 с допълнителни 163 203 274 лв. над финансовия ресурс

В рамките на заседанието от 29.06.2022 г. Министерският съвет (МС) прие решение за даване на съгласие Управляващият орган (УО) на ПРСРС 2014-2020 да открие процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) със средства в размер до 163 203 274 лева над...
Отворени процедури на МИГ в страната. Проверете възможностите за подкрепа чрез МИГ в региона си!

Отворени процедури на МИГ в страната. Проверете възможностите за подкрепа чрез МИГ в региона си!

Общо 51 са отворените процедури на Местни инициативни групи (МИГ) в страната, от които: 49* се финансират чрез ПРСР 2014-2020 и 2 се финансират чрез ОПИК. Информация за МИГ във Вашия район можете да откриете в Каталог на МИГ в България 2014 – 2020 г. Повече за подхода...
До 15 септември 2025 г. е удължен срокът за изпълнение на проектите по горските подмерки 8.1, 8.3 и 8.6 на ПРСР. ВИЖТЕ заповедите!

В периода юли- септември с бюджет от 150 млн. евро отварят 4 приема за общините по подмярка 7.2 на ПРСР 2014-2020. Кои други 4 подмерки ще стратират до края на 2022?

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) предлага актуализация на Индикативна годишна работна програма на ПРСР 2014-2020 за 2022 година (ИГРП 2022). Проектът на ИГРП 2022 предстои да бъде съгласуван с членовете на Комитета за наблюдение (КН) на ПРСР 2014-2020 в...

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!