Почти 1 млрд. евро възстановени от ЕК по ЕЗФРСР и ЕФГЗ за настоящата календарна година

Почти 1 млрд. евро възстановени от ЕК по ЕЗФРСР и ЕФГЗ за настоящата календарна година

Ръководството на ДФЗ заявява, че средствата декларирани от фонда се възстановяват на 100% от ЕК и няма никакво забавяне в изплащането им. Европейската комисия (ЕК) регулярно и в пълен размер възстановява сумите по ЕФГЗ и ЕЗФРСР към Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ),...
286 проекта са подадени по подмярка 4.1.2 от ПРСР 2014-2020

286 проекта са подадени по подмярка 4.1.2 от ПРСР 2014-2020

286 са проектните предложения, подадени в рамките на приема по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020. Общата стойност на подадените проектни предложения е 10 496 802.29 лева....
Нови разяснения по подмярка 4.1 на ПРСР 2014-2020

Нови разяснения по подмярка 4.1 на ПРСР 2014-2020

Запознайте се с публикуваните на 16 септември 2020 г. от Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО)Разяснение по насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1„Инвестиции в...
Нови разяснения по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ на ПРСР 2014-2020

Нови разяснения по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ на ПРСР 2014-2020

Запознайте се с публикуваните на 15 септември 2020г. от Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) Разяснения по постъпили въпроси от кандидати по процедура BG06RDNP001-8.005 по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони...
2 проекта за къси вериги и местни пазари са подадени по подмярка 16.4 от ПРСР 2014-2020

2 проекта за къси вериги и местни пазари са подадени по подмярка 16.4 от ПРСР 2014-2020

2 са проектните предложения, подадени в рамките на приема по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от ПРСР 2014-2020. Това установи справка, направена в 18:00 ч. днес от Звеното за...
Фондът на фондовете ще финансира нисколихвени кредити за бизнеса в селските райони чрез финансов инструмент по ПРСР 2014-2020

Фондът на фондовете ще финансира нисколихвени кредити за бизнеса в селските райони чрез финансов инструмент по ПРСР 2014-2020

Фондът на фондовете (ФнФ) обяви, че ще финансира нисколихвени кредити за бизнеса в селските райони. 20 млн. € за Финансов инструмент по ПРСР 2014-2020 Средствата за новия финансов инструмент (ФИ) на ФнФ са 20 млн. евро и идват от ПРСР 2014-2020. 17 млн. евро от тях са...

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!