Последните разяснения по приема на подмярка 4.1 от ПРСР са качени в ИСУН 2020

Последните разяснения по приема на подмярка 4.1 от ПРСР са качени в ИСУН 2020

Запознайте се с публикуваните на 27.09.2021 г. в ИСУН 2020Разяснения на Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) по Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.012 по 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални...
Последните разяснения по приема на подмярка 4.1 от ПРСР са качени в ИСУН 2020

ПРСР 2014-2020: Над 10,7 млн. лв. получиха 25 бенефициера по подмерки 4.1, 4.2, 4.1.2, 6.4.1, 7.2, 8.4, 19.2 и 19.4

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) съобщава, че започна изплащането на 10 716 060,03 лв. към 25 бенефициера на ПРСР 2014-2020. Разпределението по подмерки е следното: по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени 3 689 937,74 лв. по 7 проекта; по...
Подмярка 7.2 на ПРСР: Назначена е нова оценителна комисия за разглеждане на последните проекти за „улици“

Подмярка 7.2 на ПРСР: Назначена е нова оценителна комисия за разглеждане на последните проекти за „улици“

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) информира за назначена нова оценителна комисия, която да разгледа последните проектните предложения, подадени в рамките на приема по процедура № BG06RDNP001-7.001 – за улици по подмярка 7.2 „Строителство, реконструкция и/или...
Последните разяснения по приема на подмярка 4.1 от ПРСР са качени в ИСУН 2020

ПРСР 2014-2020: Близо 7.2 млн. лв. получиха 21 бенефициера по подмерки 4.1, 4.2, 4.1.2, 6.4.1, 7.2, 19.2, 19.4 и мярка 9

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) съобщава, че за последната седмица са разплатени 7 143 738,88 лв. към 21 бенефициера на ПРСР 2014-2020. Разпределението по подмерки е следното: по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени 289 457,13 лв. по 1...
Последните разяснения по приема на подмярка 4.1 от ПРСР са качени в ИСУН 2020

Одобрени са 18 млн. лева за финансиране ДДС на общини с одобрени проекти по ПРСР 2014-2020

Правителството отпуска 18 млн. лв. за финансиране на разходи за ДДС по одобрени проекти на общини по ПРСР 2014-2020. В брой 79 на „Държавен вестник“ от 21.09.2021 г. е обнародвано Постановление № 300 от 17 септември 2021 г. на Министерски съвет (ПМС № 300/17.09.2021...
Подмярка 7.2 на ПРСР: Тече едноседмично обсъждане на промени в указанията за изпълнение и административните договор по 7 процедури

Подмярка 7.2 на ПРСР: Тече едноседмично обсъждане на промени в указанията за изпълнение и административните договор по 7 процедури

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува на 20.09.2021 г. в сайта на МЗХГ и на 21.09.2021 г. в сайта на ИСУН 2020 за обществено обсъждане проекти на заповед за изменение на насоки за кандидатстване по 7 процедури от подмярка 7.2 Инвестиции в създаването,...

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!