Нови разяснения по подмярка 4.1 на ПРСР 2014-2020

Нови разяснения по подмярка 4.1 на ПРСР 2014-2020

След повече от месец от публикуването на 05.05.2021 г. на първите разяснения, Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува на 10.06.2021 г. нови Разяснения по насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски...
ПОКАНА за участие в „Тематична среща за обмен на опит и знания, демонстрация на добра практика по ПРСР 2014-2020“

ПОКАНА за участие в „Тематична среща за обмен на опит и знания, демонстрация на добра практика по ПРСР 2014-2020“

Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) информира за организирането на предстояща Тематична среща за обмен на опит и знания, демонстрация на добра практика по ПРСР 2014-2020. Срещата е определена за 16 юни 2021  г. от 10:30 до 15:00 ч. и ще се...
ПОКАНА за участие в „Тематична среща за обмен на опит и знания, демонстрация на добра практика по ПРСР 2014-2020“

НСМ Ви очаква на 15 юни в Арбанаси и на 22 юни в Плевен за семинарите „Възможности за подкрепа по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ и други мерки на ПРСР 2014-2020 в „преходния“ период 2021-2022. Актуално за хода на преговорите по ОСП за периода 2023-2027“

Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) организира през месец юни два информационни семинара на тема „Възможности за подкрепа по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ и други мерки на ПРСР 2014-2020 в „преходния“ период 2021-2022....
Ясни са резултатите от административната оценка на проектите по първия прием на подмярка 5.1 от ПРСР 2014- 2020

Ясни са резултатите от административната оценка на проектите по първия прием на подмярка 5.1 от ПРСР 2014- 2020

Държавен фонд „Земеделие (ДФЗ) приключи оценката за административно съответствие и допустимост (ОАСД) на 43 проекта, подадени в рамките на процедура чрез подбор № BG06RDNP001-5.001 по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване...
До 10 юни тече обсъждане на промени в условията за изпълнение по прием 2018 г. на подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020

До 10 юни тече обсъждане на промени в условията за изпълнение по прием 2018 г. на подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020

Управляващият орган (УО) на ПРСР 2014 – 2020 публикува за обществено обсъждане проект на Заповед за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР...
Подмярка 4.1 на ПРСР: Увеличават с 5 млн. евро бюджета и крайния срок до 30 септември. До 10 юни е обществено обсъждане на промените!

Подмярка 4.1 на ПРСР: Увеличават с 5 млн. евро бюджета и крайния срок до 30 септември. До 10 юни е обществено обсъждане на промените!

Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува за обществено обсъждане проект на заповед за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в...

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!