До 29 март се обсъждат промени в Наредба  № 4 за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките на ПРСР прилагани чрез ИСУН

До 29 март се обсъждат промени в Наредба № 4 за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките на ПРСР прилагани чрез ИСУН

Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за...
Одобрени за финансиране са още 3 проекта на МИГ за сътрудничество по подмярка 19.3 от ПРСР 2014 –2020

Одобрени за финансиране са още 3 проекта на МИГ за сътрудничество по подмярка 19.3 от ПРСР 2014 –2020

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) съобщи за одобрено финансиране на 3 проектни предложения по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на ПРСР...
Одобрени за финансиране са още 3 проекта на МИГ за сътрудничество по подмярка 19.3 от ПРСР 2014 –2020

Обнародвани са промените в наредбите за прилагане на мерки 12, 13 и 14 от ПРСР 2014-2020

В брой 17 на Държавен вестник от 26.02.2021 г. са обнародвани: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2015 г. за прилагане на мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от ПРСР 2014-2020 (НИД на Наредба № 5), чрез който се въвеждат...
Вижте актуализираната таблица за СПО, която ще се прилага в предстоящите приеми по ПРСР 2014-2020

Вижте актуализираната таблица за СПО, която ще се прилага в предстоящите приеми по ПРСР 2014-2020

Актуализираната таблица за изчисляване на икономическия размер на земеделското стопанство, определен въз основа на стандартна продукция (СПО) ще се прилага за целите на ПРСР 2014-2020 в преходния период 2021-2022 г. и на Стратегическия план по ОСП в периода 2023-2027...
Прием 2018 по подмярка 6.1 от ПРСР: 83 млади фермери подписаха договори с ДФЗ

Прием 2018 по подмярка 6.1 от ПРСР: 83 млади фермери подписаха договори с ДФЗ

83 млади фермери, кандидатствали през 2018 г. по подмярка 6.1 от ПРСР 2014-2020 подписаха административни договори с Държавен фонд „Земеделие“- Разплащателна агенция (ДФЗ-РА).  Общата стойност на 83-те договора е в размер на 4 058 285 лв., а договорираните проекти са...
1 993 земеделски стопани са компенсирани по мярка 10 на ПРСР за опазване на застрашени от изчезване местни породи животни и за прилагането на пасторализъм през 2020

1 993 земеделски стопани са компенсирани по мярка 10 на ПРСР за опазване на застрашени от изчезване местни породи животни и за прилагането на пасторализъм през 2020

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) започна с оторизацията на компенсаторните плащания за Кампания 2020 по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020. ДФЗ съобщава, че подпомагане по мярка 10 са получили 1 993 земеделски стопани. Изплатените към момента общо 24...
error: Съдържанието е защитено!!

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!