Тракийския университет – Стара Загора стартира безплатни курсове и семинари, предназначени за земеделски стопани и заети в техните стопанства лица. Курсовете ще бъдат с 30 учебни часа (4 дни), а семинарите с продължителност 18 учебни часа (2 дни).

Желаещите да се включат могат да получат повече информация на:

 • Тел. 042699271 – Ана Георгиева, техн. Сътрудник;
 • Тел. 042 699250 – Милен Господинов, техн. Сътрудник;
 • e-mail: proekti.tru@gmail.com

За участниците ще бъдат уредени транспорт от цялата страна до базите на Тракийски университет в Стара Загора и обратно; ежедневна закуска, обед, вечеря и кафе-паузи през деня; нощувки в хотел в Стара Загора, лекционни материали и консултации от лекторите; сертификат за обучението.

Всеки земеделски стопанин и негов служител може да участва максимум в 2 курса и 5 семинара!

Теми на курсовете:

 1. Дивите животни като фактори за разпространение на заразни заболявания в страната. Биологична сигурност при ловни

дейности. Преработка на месо и вътрешни органи. Реализация на получените животински продукти.

 1. Идентификация на селскостопанските животни за нуждите на регистрация, обявяване и ликвидиране на болести по животните

и последващо компенсиране на щетите. Повторно населване на животновъдните обекти след ликвидиране на епизоотично огнище.

 1. Ветеринарно-медицински изисквания за превенция, контрол и ерадикация на заразни заболявания по животните и повишаване

биосигурността на животновъдните обекти.

 1. Противоепидемични мероприятия в животновъдни обекти: Дезинфекция, Дезинсекция, Дератизация.
 1. Хуманното отношение към селскостопанските животни, като комплексна мярка за повишаване на продуктивността и предотвратяване появата на заболявания.

Темите на семинарите:

 1. Дивите животни като фактори за разпространение на заразни заболявания в страната. Биологична сигурност при ловни
 2. дейности. Преработка на месо и вътрешни органи. Реализация на получените животински продукти.
 3. Подготовка на земеделски стопани за намаляване на риска от природни бедствия и кризи от епизоотологичен характер.
 4. Пчеларство и здравеопазване на пчелите.
 5. Противоепидемични мероприятия в животновъдни обекти: дезинфекция, дезинсекция, дератизация.
 6. Предизвикателства за осигуряване на биосигурност във ферми със свободно, пасищно и биологично отглеждане на селскостопански животни.

Източник: Тракийски Университет

ВИЖТЕ ОЩЕ:

 

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!