Отнема много години да създадеш нови сортове ябълки и круши, отнема още много време преди новозасадените дръвчета да започнат да произвеждат достатъчно голямо количество плодове за продажба на пазара. Поради тази причина, овощарите са заинтригувани да открият нови сортове, които да им помогнат да отговорят на пазарното търсене. Белгийският изследователски институт Proefcentrum Fritteelt (Pcfruit) създаде Оперативна група „Фабрика за клиента“, за да повиши успеха на нови сортове и да намали риска за произвоидтелите от неуспешни видове.

„Значителна финансова загуба е за стопаните след 7-8 години да открият, че техните ябълки или круши не са атрактивни за пазара или технически не съответстват на стандартите. В тази Оперативна група ние създаваме процес, който ще помогне на производителите кои сортове да засадят спрямо предпочитанията на клиента. Обещаващите сортове се оценяват по-бързо, поради което могат да бъдат засадени по-рано и да бъдат подкрепени по-добре. Процесът ще помогне на производителите да засилят конкурентоспособността си и да намалят риска от провал“, коментира Дани Билеманс, изпълнителен директор на Pcfruit.

Идеята се ражда през 2014 г., когато сектор плодове е в криза. Консорциумът се сформира, за да отговори на нуждите на производителите. Включва 20 производители на плодове и различни изследователски центрове, разсадници, животновъди и фламандското правителство. Заедно разработват инструмент за подпомагане на решения дали производителят да продължи или не със съответния овощен вид. Подходът разглежда търговски аспекти като например популярен вкус сред клиентите, както и технически аспекти като чувствителност към болести, чувствителност на плодовете към замръзване и др.

Pcfruit участва в Европейската тематична мрежа EUFRUIT, финансирана по Хоризонт 2020 и произхожда от Европейските институти за изследвания на плодове и EUFRIN.

„В работните групи на тези мрежи можем да прегледаме резултатите, които постигнахме с нашата Оперативна група. Обсъждаме например оценката на сортовете растения в различните европейски условия. Изследователи от цяла Европа участват в тези мрежи и следователно може да разберете как специфично разнообразие от ябълки и круши расте в други страни, климат, почви. Това е много ценно и помага на изследването да се развие по-бързо.  Оперативната група отчита не само местните резултати, а резултатите от всички партньори на EUFRUIT и EUFRIN”, казва Дани. За използването на резултатите от изследванията е от съществено значение изследователите да са запознати с аспектите, които са важни за производителите на плодове.  Според Дани, понякога не само техническите свойства играят голяма роля, но също така ефективността, трудоемкостта и разходите за труд, които са свързани със сорта ябълка или круша.

„Ето защо е важно фермерите и изследователите да са в контакт още от самото начало на проекта, така че всички възможни аспекти да бъдат интегрирани в изследването. В крайна сметка това води до иновация, която е по-добре обмислена и подкрепена“, коментира Дани Билеманс.

Pcfruit

Проектът на Оперативната група „Фабрика за клиента“ се финансира от белгийската Програма за развитие на селските райони и е с бюджет в размер на 33 000 евро. Изпълнението на проекта започва през 2017 г. и се очаква да приключи през 2019 г. Дейностите по проекта включват:

  • Описание на критичните свойства по отношение на външния вид, цвета, вкуса, за икономически интересни пазарни ниши за ябълки и круши;
  • Описание на всички периоди на доставка, за които е желателно подобряване на специфичните характеристики на плодовете;
  • Проектиране на адаптивен процес за обновяване на сортовете (4 фази в развитието на сорта: скрининг, разширяване, оптимизация, пилотни ферми);
  • Тестване и оценка на разходите за изследване на допълнителни аспекти на сорта;
  • Създаване на повишена прозрачност на изследванията на сортовете и видимост на заключенията от изследването.

Повече информация за проекта: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/plant-voor-een-klant и за Pcfruit: https://www.pcfruit.be/en/rethink-process-variety-screening-plant-customer

В ЕС работят 98 програми в 27-те страни-членки, които предоставят подкрепа за Оперативни групи на Европейското партньрство за иновации- ЕПИ-АГРИ. Към март 2019 г. 934 проекта на Оперативни групи са избрани за финансиране и в момента се изпълнят или вече са приключили.

Оперативните групи са групи от хора, които работят заедно в иновационен проект, финансиран от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Те обединяват партньори с допълнителни знания. Съставът на групата може да варира в зависимост от темата и специфичните цели на всеки проект. Земеделските производители, съветници, учени, фирми или други партньори работят заедно, за да намерят практически решения за специфични проблеми, пред които са изправени хората от европейското селско и горско стопанство. Земеделските производители и лесовъдите трябва да бъдат тясно ангажирани по време на целия проект, за да гарантират, че иновативните решения са уместни и ще бъдат бързо приложени в тази област.

Източник: ec.europa.eu/eip/agriculture

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!