Разработването на нови продукти чрез съвместни къси вериги за предлагане на храни дава възможности за производителите на селскостопански храни да разнообразят своя асортимент, да оптимизират процесите, да използват нови пазари и да увеличат доходите на фермите. Диверсификацията на продуктова гама също означава, че повече хора могат да се включат във веригата, създавайки повече възможности за работа и възможности за споделяне на знания. Разработването на нови продукти е особено важно в контекста на променящите се нужди на потребителите към здравословни и устойчиви продукти и нарастващия интерес към храните, отглеждани на местно ниво. Регионалното брандиране може също да помогне за създаването на продуктова идентичност, която привлича потребителите и отстоява качеството.

Представяме вдъхновяващ прием на френска иновативна оперативна група (ОГ), която изпълнява проект за изграждане на цялостна верига, от производство на нови култури до събиране и преработка за биологичния пазар. Проектът стартира с органично производство на „пилотния плод“ арония- богат на антиоксиданти и много толерантен към вредители и болести. Експериментални парцели също се засаждат за орлов нокът, облепиха, ирга и бъз.

Производството на арония (Aronia) и други „супер плодове“ като орлов нокът ( Lonicera ), облепиха ( Hippophae ), ирга ( Amelanchier ) и бъз вече е добре установено  в Полша, Германия, Швейцария и други страни. Оперативна група от френския регион Център-Вал де Лоара вижда възможности за разработване на тези плодове за биологичния пазар във Франция. „Отглеждайки тези плодове, производителите на биологични плодове могат да разнообразят своите култури“, казва координаторът на проекта Жан-Марк Делакур от регионалната асоциация на производителите CDHR. „Също така наблюдаваме нарастващ интерес на потребителите към проследимите органични хранителни продукти, които са богати на витамини и антиоксиданти.“

„Продукти, произведени от тези плодове, включително конфитюр, плодов сок и сладкиши, почти не съществуват във Франция“, казва Жан-Марк и споделя „Ние виждаме това като основно предимство да останем конкурентоспособни и да развиваме успешно проекта. Двама от преработвателите на проекта вече започнаха разработването на експериментални рецепти за конфитюр и сладкиши. Също така изследваме потенциалната стойност на страничните продукти от производството: използване на плодовите остатъци от преработката за козметични или фармацевтични цели.“

Информация за проекта и участниците в Оперативната група

Проектът на ОГ се финансира по програмата за развитие на селските райони 2014-2020 и е с общ бюджет от 389 698 евро. Той стартира през май 2017 г. и се очаква да приключи в края на 2020 г. Координатор на проекта на ОГ е CDHR Centre Val de Loire с ръководител проект Жан Марк Делакур. Останалите участници в ОГ са: трима земеделски производители на разсад в региона; четири преработвателя МСП (производители на сок, сладкиши, детски храни, компот от плодове), земеделска камара Chambre d’Agriculture du Loiret и Bio Center.

Ролите на участниците в основните дейности

„Срещите и дискусиите между тези две професионални групи (производители и преработватели) относно това желание за иновации е в началото на това партньорство.“, споделят от Bio Center

  • Растениевъдите (разсадниците Paquereau, Les Trois Chênes, France Pilté) трябва да създадат биологични експериментални парцели за 5-те вида горски плодове, за да направят оценка на производствения капацитет, механизацията на събирането на реколктата и консервацията.
  • Преработвателите, произвеждащи хранителни продукти (Terra Cérès, Eugène Sémeria, TJP Nature de Pomme) трябва да разработят рецепти за хранителни продукти за популяризиране на продуктите (сладко, плодови сокове, печива).
  • Институционалните партньори (Biocentre, Chambre d’agriculture du Loiret, CDHR Centre-Val de Loire) подкрепят проекта и дават своя принос чрез съвети, подкрепа и комуникация.

Анализите, които се правят по проекта на ОГ проверят хранителния състав на плодовете и съответствието им със здравето. Преработвателите в ОГ тестват възможностите за разработване на различни рецепти с тези органични плодове: бисквитки без глутен и без лактоза, бебешки компоти, конфитюри и намазки, плодови сокове и др.

Вижте видеоклипа на проекта, който е част от мерките за популяризиране на иноватния проект👇

Прочетете още вдъхновяващи идеи в брошурата ЕПИ-АГРИ: EIP-AGRI Brochure Innovation in short food supply chains: English version

ПРСР 2014-2020 подкрепя къси вериги на доставки и местни пазари чрез подмярка 16.4, която тръгва в началото на юни 2020

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 работи за стимулиране на иновациите в късите вериги за доставка на храни и местни пазари чрез подкрепа по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от мярка 16 „Сътрудничество“. По-рано този месец зам-мин. Лозана Василева съобщи, че в началото на месец юни ще стартира приемът на проектни предложения по подмярка 16.4. Приемът ще е с продължителност от 2 месеца, а кандидатстването през ИСУН. Общият бюджет по процедурата ще бъде 8 млн. евро, като 391 160 лв. е максималният размер на безвъзмедната финансова подкрепа (БФП) за проект, 15 000 лв. е минималният размер на БФП за един проек, а процент на съфинансиране е 50 % от общите допустими разход.

До 1 юни е общественото обсъждане по проект на насоки по подмярка 16.4 на ПРСР 2014-2020

Източник: https://ec.europa.eu/eip; www.reseaurural.fr; https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr; www.bio-centre.org; УouТube.com

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!