Андалуска Оперативна група използва дронове в отглеждането на маслини за подобряване на производителността и устойчивостта.

Как дроновете могат да подобрят фермите за маслини? Андалуска Оперативна група от Испания „I + D + i Precision Agriculture“ се опитва да намери отговор на този въпрос. През последната година групата проучва как те могат да подобрят производителността и конкурентоспособността в отглеждането на маслини, като същевременно опазват защитените зони.

Проектът на Оперативната група е с бюджет от 300 000 евро и се финансира по Програма за развитие на селските райони на Андалусия 2014-2020, а продължителността му е две години.

ASAJA-Jaén координира Оперативна група за проучване на прецизно земеделие в маслинови насаждения чрез използване на безпилотни въздушни системи (дронове). В Оперативна група участват като членове ASAJA (професионална асоциация за земеделие), Андалуската фондация за развитие на аерокосмическото пространство (FADA),Университетът на Хаен (Universidad de Jaén) и Фондацията за селски райони Каджа (Fundación Caja Rural), чрез своята лаборатория Olivarum. Институтът за проучване и обучение в областта на земеделието и рибарството (IFAPA) и ASAJA от Малага, Алмерия, Кордоба и Гранада също си сътрудничат.

Целта на проекта е да направи стопанствата по-ефективни и екологични, като същевременно подобри рентабилността на земеделските стопани и укрепва връзките между научните изследвания и селския свят. Всички членове и сътрудници на групата обединяват усилията си в съответните области, за да бъде проектът успешен и да получи очакваните резултати.

„Този ​​проект започна с идея, мечта. Преди няколко години комбинацията от дронове и маслинови градини щеше да се счита за научна фантастика, но в момента това е реалност , обяснява Луис Карлос Валеро, мениджър и говорител на аграрната бизнес организация ASAJA-Jaén.

„С този проект се надяваме да навлезем в нова ера на прецизно земеделие, което ще ни даде надежда да намалим разходите и да се съсредоточим върху обработките, необходими за оптимизиране на реколтите в определени райони на стопанствата. Освен това се надяваме, че този проект ще намали значително въздействието върху околната среда от селскостопанските дейности, спестявайки вода и фитосанитарни продукти.“

 

Полети с дрон       

През юли, октомври и ноември на 2018 г. са извършени първите полети на дронове над маслинови насаждения на Яен, Малага, Гранада, Кордоба и Алмерия. Всички стопанства са разположени в защитените зони от мрежата Натура 2000. Целта на полетите е да се провери състоянието на фермите и маслиновите дървета през различните периоди на прибиране на реколтата.

Дроновете са оборудвани с най-новите технологии, включително интегрирани мултиспектрални и термографски камери. Екип на FADA ръководи процеса. След провеждането на полетната кампания се извършва обработка на данните, за да се получи полезна информация за състоянието на културата. Така се определят хранителните дефицити, оптималното състояние на зреене на маслината за прибиране на реколтата, информация за състоянието на почвата (напр. състояние на влага), откриване на възможни вредители … и т.н.

 

Проби от почва и дървета     

В допълнение към въздушните данни, получени от дроновете, се събират и данни под формата на проби. Техниците от лабораторията Olivarum вземат проби от листа и плодове, а също и от почвата. Валеро: „Тези проби ни позволяват да имаме справка за хранителния статус на маслиновите дървета, параметрите на почвата като влажност или зрялост на маслината. 

Нашият партньор Институт за проучване и обучение в областта на земеделието и рибарството на Андалусия (IFAPA) е специализиран в изучаването на добива и зреенето на маслината. Следователно те могат да определят най-доброто време за започване на прибирането на реколтата. Университетът в Хаен е разработил технологията, която може да съпостави данните от дроновете с пробите. Сензорите за влага в почвата могат да помогнат при оценяването на това. “

От своя страна IFAPA ще създаде модел, който позволява да се определи оптималният момент на прибиране на плодовете въз основа на съдържанието му на мазнини и характеристиките на маслото от спектралните изображения, направени от дронове. Разпространението на всички получени резултати ще бъде подкрепено от Европейската асоциация за иновации (AEI).

 „Тази Оперативна група има за цел да насърчи иновациите, сътрудничеството и развитието на знанието в селските райони и да укрепи връзките между селското стопанство и научните изследвания. Той също така ще подобри конкурентоспособността на маслиновите фермери, ефективността на използването на енергия в маслиновите градини и управлението на водните и почвените ресурси, за да се избегне ерозията. Като крайна цел искаме да улесним чрез познаването на тези инструменти създаването и развитието на малкия бизнес и създаването на заетост “, добавя Валеро.

Оперативната група също събира данни за дейността на дроновете в този контекст като зони за полети, разрешителни за полети, възможни ограничения за полети и др.

Валеро е убеден, че изследванията са от съществено значение за подобряване на икономическите резултати на фермите за маслини: „Би било прекрасно, ако този проект може да насърчи производителите на маслини да продължат да използват дронове, демонстрирайки, че дроновете могат да станат съюзник както на фермера, така и на маслиновата градина.“

Проектът ще приключи по-късно тази година. Валеро: „В момента работим върху анализа на данните. Щом имаме резултати, ще ги разпространяваме чрез списания и научни публикации. През останалите месеци на 2019 г. отново ще извършваме полеви работи, включително полети и събиране на проби. След полевата работа ще направим заключения, за да приложим тези резултати към създаването на специфична технология, адаптирана към управлението на маслиновите градини.“

Повече за проекта и Оперативната група можете да научите на: https://www.youtube.com; https://asaja.com.es

Източник: https://ec.europa.eu/eip/agriculture; https://asaja.com.es

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!