Няколко иновативни проекта тестват рентабилни и устойчиви решения за по-ефективна логистика и дистрибуция, позволявайки на късите вериги да споделят разходи и ресурси, както и адаптация към нуждите на по-големите клиенти. Интелигентните ИТ решения могат да дадат възможност на производителите да доставят на различни пазари и да използват както директни, така и онлайн продажби, като същевременно поддържат близки отношения с потребителите. Споделянето на знания и умения е от съществено значение при разработването на тези решения.

За да подкрепи местните къси вериги за доставка на храни, холандската оперативна група Food Value създаде онлайн пазар, където първичните производители, преработвателите, превозвачите и клиентите могат да се организират в общности.

„Искаме да дадем възможност на фермерите да продават продуктите си на повече клиенти, без да се налага да стават мащабни производители“, казва координаторът на проекта Мариеке Карсен. „Нашата платформа е проектирана да улесни организацията и логистиката на местните хранителни вериги, като даде на местно отглежданата храна стойността, която заслужава.“

Производителите или местните хранителни групи могат да създадат собствен онлайн магазин чрез платформата Food Value, която им дава достъп до табло, показващо всички поръчки, които са направени. Тази информация може лесно да бъде извлечена за административни цели или да съчетава търсенето и предлагането. Клиентите могат да избират продукти от всички фермерски магазини на платформата. Местният логистичен партньор организира поръчките и ги разпространява в града.

Над 23 фермери, търговци на дребно, превозвачи и собственици на ресторанти помогнаха за тестване на портала и допринесоха с идеи за разработване на полезен онлайн инструмент. Food Value иска да насърчи комуникацията между хората, които използват платформата, и да ги стимулира да работят като група.

Мариеке обяснява: „Инструментът позволява на производителите, преработвателите, търговците на дребно и клиентите лесно да си изпращат директни съобщения или директно да разговарят. Те могат да формират тематични групи, например клиентите и производителите да споделят рецепти. Собствениците на ресторанти могат да сформират група с доставчици, за да обсъдят меню за следващия месец. Те могат да обсъждат какво е налично и могат да сключват споразумения относно продукти и цени. Това допринася за изграждането на доверие.“

Прочетете още вдъхновяващи идеи в брошурата ЕПИ-АГРИ: EIP-AGRI Brochure Innovation in short food supply chains: English version

Повече информация за оперативна група Food Value: www.foodvalue.nl

ПРСР 2014-2020 подкрепя къси вериги на доставки и местни пазари чрез подмярка 16.4, която тръгва в началото на юни 2020

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 подкрея къси вериги на доставки и местни пазари чрез подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от мярка 16 „Сътрудничество“. По-рано този месец зам-мин. Лозана Василева съобщи, че тази седмица МЗХГ ще публикува проект на насоки по подмярка 16.4, а в началото на месец юни ще стартира и приемът на проектни предложения. Приемът ще е с продължителност от 2 месеца. Общият бюджет по процедурата ще бъде 8 млн. евро, като 391 160 лв. е максималният размер на безвъзмедната финансова подкрепа (БФП) за проект, 15 000 лв. е минималният размер на БФП за един проек, а процент на съфинансиране е 50 % от общите допустими разход.

 

До 1 юни е общественото обсъждане по проект на насоки по подмярка 16.4 на ПРСР 2014-2020

Източник: https://ec.europa.eu/eip/agriculture; www.foodvalue.nl; МЗХГ; снимки: FoodValue

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!