Сътрудничество между Оперативни групи на Естония и Финландия: земеделски производители, изследователи и експерти се срещат лице в лице

През последните 20 години Естония и Финландия модернизираха своето селско стопанство, особено в млечния сектор, оптимизирайки производството и ефективността. Въпреки това, млечните ферми в двете страни имат някои основни различия. Най-големите естонски млечни ферми се управляват като промишлени предприятия с до 2000 крави на ферма, докато във Финландия млечните ферми, макар и много модерни, обикновено са семейни и много рядко имат над 500 крави. „Млекопроизводителите и индустрията в тези две страни могат да се научат много един от друг и да формират ефективно сътрудничество за по-нататъшното развитие на производството и практиките на млекопроизводството“, казва Харди Тамм, ръководител на проекта на Оперативните групи (ОГ) по ЕПИ-АГРИ MAVAS. Тази ОГ, както и трансграничното сътрудничество се ръководи от Естонския млечен клъстер (Estonian Dairy Cluster- EDC). От 2018 г. MAVAS работи паралелно с финландската ОГ по ЕПИ-АГРИ SMARTFEED, координирана от Университета в Оулу. И двете групи разглеждат използването на биосензори в ежедневното отглеждане на млечни крави.

Дейностите на Естонския млечен клъстер в рамките на ОГ MAVAS се подпомагат по подмерки 16.1 и 16.2 от Програма за развитие на селските райони 2014–2020 г. на Естония. Дейностите на Отделът за измервателни технологии в Университета в Оулу в рамките на ОГ SMARTFEED се подпомагат по подмярка 16.1 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. на Финландия.

MAVAS –Естония

По-рано през 2017 г. EDC възлага разработването на техническа платформа за биосензорна система, която да открива в млякото най-често срещаните патогени, които причиняват мастит. Сензорите могат да идентифицират патогените в рамките на 20 минути. Оперативната група MAVAS е създадена като втора фаза на тази разработка и има за цел да разработи прототип за експресно изпитване и да го тества в стопанствата. Тази ОГ включва: членове на EDC, научни партньори като TorroSen Ltd, Асоциацията на животновъдите на Естония, Естонския университет за науки за живота и Центъра за компетентност по здравни технологии.

Харди Тамм, който също е председател на EDC, обяснява: „Проектът включва сравняване на резултатите от биосензора с акредитирани лабораторни методологии, оптимизиране на методите за измерване в различни ферми, изготвяне на прототип на биосензор и тестване на оборудване за анализ в стопанствата, определяне на броя на патогена в засегнатото от мастит мляко. Различните видове микроорганизми, причиняващи мастит, се идентифицират на база ферма. Прототипни сензорни устройства се поставят във фермите за картографиране на моделите на разпространение на патогени. Това дава възможност на земеделските производители да тестват оборудването и да дават обратна връзка относно неговото използване при реални фермерски условия. “

SMARTFEED- Финландия

Финландската Оперативна група SMARTFEED (Smart measurements in cattle feeding and health/ Интелигентни измервания при храненето и здравето на добитъка) има за цел да разработи методи, инструменти, анализи и трансфер на данни, за да създаде система за мониторинг на качеството на силажа и баланса на енергийното и протеиновото хранене при млечните крави в стопанствата. „Крайната цел е да се повиши ефективността, производителността и конкурентоспособността на стопанствата чрез намаляване на разходите за фуражи. Бързите, полуавтоматизирани измервателни системи също намаляват необходимия труд “, обяснява ръководителят на проекта на SMARTFEED, Пека Килпелайнен. Проектът ще разработи и изпробва няколко инструмента, базирани най-вече на биосензори за наблюдение на благосъстоянието на млечните крави и хранителния баланс. Това ще даде възможност на стопанствата за бързо пробовземане и анализ на силаж и фураж, както и за съхранение и използване на данните от измерванията.

За финландската ОГ е много важно да ангажира фермерите като централни участници в проекта и активни участници в международното сътрудничество. Тогава информацията от проекта ще се разпространи директно към тях и ще им се даде възможност да се учат от своите колеги. Членовете на тази финландска ОГ включват: Отделът за измервателни технологии в Университета в Оулу, ProAgria Rural (финландска мрежа от консултанти в селските райони), финландски компании MTech Digital Solutions и SEMES (производители на оборудване за вземане на проби от силаж), осем млечни ферми и един ветеринарен лекар.

Две оперативни групи обединяват сили

В крайна сметка и двете ОГ (MAVAS и SMARTFEED) планират да тестват своите пилотни разработки във фермите в двете държави, за да оценят способността и ефективността на биосензорите при различни условия. „Намериме това сътрудничество за полезно, тъй като комбинацията от сензори помага да се намерят оптимални решения. Многостранният трансфер на знания и споделяне на опит, не само между учените, е положителен резултат от сътрудничеството. Силно препоръчваме трансграничното сътрудничество за подобряване на европейската конкурентоспособност “, добавя г-н Тамм.

В края на април 2019 г. финландската SMARTFEED посещава своите колеги от Естония. Групата включва фермери, изследователи, представители на ProAgria и общински ветеринарен лекар. Фермерите всъщност са били най-нетърпеливи да зададат въпроси, когато SMARTFEED посещава 3 естонски ферми: по-малка биологична ферма от 200 крави, ферма с 2300 крави и средна ферма от 700 крави. Финландски студенти по ветеринарни науки от Естонския университет по природни науки са били преводачи, помагащи на фермерите да общуват помежду си. Учените и административният персонал към проектите на ОГ са обсъдили бъдещи съвместни планове за научни изследвания и развитие, и накрая всички са посетили най-голямото балтийско селскостопанско изложение Maamess в гр. Тарту.

Обща информация:
Естонски млечен клъстер (EDC)
https://www.piimaklaster.ee/en

MAVAS

MAVAS

SMARTFEED
https://www.oulu.fi/kajaaniuniversityconsortium/smartfeed

Източник: https://ec.europa.eu/eip/agriculture

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!