Степента на замърсяване на почвата в ЕС е тревожна. Общо над 137 000 км2 (6,24% от всички земеделски почви в Европа) се нуждаят от възстановителни дейности. В италианския регион Пулия 22 производители на грозде работят заедно в кооператив. Една от техните цели е да управляват и поддържат здрава почва.

Сътрудничеството между производителите на десертно грозде в този регион е често срещано. Кооперативите са много полезни за маркетингови цели, спомагат за увеличаване на капацитета за преговори с търговците на дребно и пазарите.  Един от тези кооперативи е OP OROFRUIT, разположена в Рутилиано,  обединяващ 22 стопани на грозде с 220 хектара лозя и е един от най-големите в региона на Пулия.

Паскал Паренте работи като агроном за OP OROFRUIT. Нашият кооператив има много високи стандарти за поддържане на нашите почви здрави и за повишаване на техните качества. Отглеждането на грозде е много интензивен процес и може потенциално да замърси почвите. Това може да се случи при прекомерна употреба на торове и други химически вещества. Следователно съвместната работа е много мощна за предотвратяване на замърсяването на почвата а “, казва той.

 

Членовете на кооператива използват няколко мерки за подобряване и поддържане на качеството на почвата. Паскал:

„Най-важното в нашето сътрудничество е превенцията, както и възможното увеличаване на плодородието на почвата, чрез устойчиво управление на земите и зеленото торене. Освен това, ние направихме система за фертигация, основана на еко-физиологичните нужди на гроздето. Фертигацията е техника, която комбинира напояването с торенето. Тя помага да се поддържа плодородието на почвата, защото дава адекватното количество тор в точното време и на точното място.“

 

„Ние също така преминахме към минимална употреба на пестициди и други химикали. Обикновено прилагаме някои органични торове, тъй като гроздето е много взискателно към хранителни вещества, които лесно се абсорбират. Когато всеки земеделски производител използва всички тези мерки, това би имало положително въздействие върху почвата, а в нашия кооператив този ефект се мултиплицира положително 22 пъти. “, заключава Паскал Паренте.

 

 

 

За проекта на Оперативната група можете да научите повече от видеото на ЕПИ-АГРИ:

 

Повече за проекта и контакти на Оперативната група, както и информация за други подобни проекти от базата данни на Мрежата на ЕПИ-АГРИ, можете да откриете в преведената на български език брошура на ЕПИ АГРИ.

Източник: https://ec.europa.eu/eip/agri; снимки: European Commission

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!