Дирекция „Политики по агрохранителната верига” към Министерство на земеделието (МЗм) публикува юлското издание на Информационния бюлетин № 7/2022 г. относно качеството и безопасността на храните и фуражите, здравето на растенията и животните, хуманно отношение, схемите за качество и актуални новини в областта на безопасността по агрохранителната верига.

Изданието запознава с публикуваното законодателство на ЕС в областта на качеството и безопасността на храните и фуражите, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал, схемите за качество и актуални новини в областта на безопасността по агрохранителната верига за периода 1– 31 юли 2022 г. Съдържанието включва:

  1. Европейско законодателство за месец юли 2022 г., публикувано в Официалния вестник на ЕС
  2. Проекти на нормативни документи – национални и европейски – актуална информация
  3. Актуална информация (от областта на здравето на животните и растенията, вкл. информация за актуалната епизоотична обстановка и др.)
  4. Събития и участия
  5. Добри примери

В бюлетина са представени следни добри примера:

  • Семейна ферма „Монсър“ и нейното райско кътче в Разградско“своеобразен културен оазис на българските традиции и модерната кръгова икономика. В него има богато разнообразие от овошки – сливи, череши, лешници, орехи, мушмули, както и билки, зеленчуци, кокошки с разноцветни яйца, местна порода овце и други животни, пчели, микроязовир, калифорнийски червеи и ред други. Стопанката плете, тъче и преде, пресъздава местни обичаи и фолклор, а дъщерите им помагат с популяризирането на фермата, рекламата и маркетинга.
  • Как иновациите в зеленчукопроизводството се борят с разхищението на храна“.

👉Запознайте се с 👉Информационен бюлетин №7/2022 в областта на безопасността по агрохранителната верига за периода 1-31 юли 2022 г.

Източник: www.mzh.government.bg

Не пропускайте безплатния електронен месечен👉Бюлетин на Национална селска мрежа📌, за да сте в течение с най-актуалното от темите ПРСР 2014-2020, ОСП 2023-2027, нормативните новости от ЕС и България в областта на подпомагането по линия на ЕФГЗ, ЕЗФРСР, ДФЗ, антикризисни мерки, интересни допри практики в сферата на агроиновациите, предстоящи секторни събития в ЕС и страната, полезни анализи, различни инициативи на организации от ЕС и България и пр.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!