Българската Оперативна група (ОГ) „Знание, опит и предприемачество“, изпълняваща проект „Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки (продукти)“, финансиран по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ от ПРСР 2014-2020, провежда анкетно проучване за използване на блокчейн технологии за проследяване на произход и качество на произведена продукция (стоки).

ЦЕЛ на проекта

Целта на проекта е да се разработи и внедри интегрирана система за управление на работните процеси, позволяваща прозрачност на технологичните производствените процеси и предоставяща актуална информация за процеса на отглеждане на продукта (използвани ресурси и обработка на продукта). Приоритетите, който ще се следва при реализация на проекта, е чрез използване на блокчейн технология да се провери как прозрачността в екосистемата на веригите за доставка на продукти/храни води до повишаване на доверието между участниците във веригата на доставка, в т.ч. и до ориентиране на демографски групи, които са готови да заплатят по-висока цена при гарантиран произход и качество на предлаганата храна.

Членове на ОГ „Знание, опит и предприемачество“ са: Виктор Асенов- ЗП, „Опора заден България“ ООД, Аграрен университет – Пловдив и Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ).

ЦЕЛ на проучването

Анкетното проучване цели да изследва и анализира нагласите на производители/ земеделски стопани и потребители/ преработватели и граждани на земеделска продукция по отношение използването на блокчейн технологии за проследяване на произход и качество на произведена продукция (стоки). Резултатите от проучването ще бъдат използвани за разработка на Децентрализирана система за проследяване на поризход и качество, която ще бъде тествана и внедрена в две оранжерии.

Анкетното проучване ще е активно до 19.02.2021 г., отнема приблизително 5 мин и не изисква попълването на лични данни.

За производители: https://freeonlinesurveys.com/…
За потребители: https://freeonlinesurveys.com/…

Източник: АУ- Пловдив; НССЗ; изображение- https://pixabay.com/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!