Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) публикува индикативен график за периода 01-30 ноември  2021 г. на изнесените приемни на своите териториални областни офиси (ТОО).

Изнесените приемни на ТОО на НССЗ се реализират в общинските центрове в страната, за да предоставят на фермерите възможност за безплатни консултации на място.

В рамките на изнесените приемни фермерите могат директно да задават на експертите от НССЗ всякакви въпроси, касаещи дейността на стопанствата им, новостите в нормативната уредба, възможностите за подпомагане по ПРСР 2014-2020, по схемите директни плащания, условията за представяне на безплатни консултантски пакети от НССЗ и др.

👉Индикативен график на НССЗ за месец ноември 2021 г., съдържащ дата, място на провежда, времетраене и телефон за връзка, можете да видите👉 ТУК !

Инфомационни ресурси на НССЗ от проведени информационно-обучителни събития

НССЗ провежда също така и демонстрации на място в земеделски стопанства, както и присъствени информационно-обучителни събития с научни институти, научно-приложни организации и други институции и експерти, подпомагащи трансфера на знания и технологии от научните среди към земеделските стопани. Видео запис от проведените онлайн семинари се качват в YouTube канала на НССЗ.

Източник: НССЗ; YouTube

ВИЖТЕ ОЩЕ: Безплатни курсове и семинари за земеделски производители организира Тракийския Университет – Стара Загора

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!