Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) публикува индикативен график на изнесените приемни на своите териториални областни офиси (ТОО), планирани за провеждане до края на месец септември 2022 г.

Изнесените приемни на ТОО на НССЗ се реализират в общинските центрове в страната, за да предоставят на фермерите възможност за безплатни консултации на място.

В рамките на изнесените приемни фермерите могат директно да задават на експертите от НССЗ всякакви въпроси, касаещи дейността на стопанствата им, новостите в нормативната уредба, възможностите за подпомагане по ПРСР 2014-2020, по схемите директни плащания, условията за представяне на безплатни консултантски пакети от НССЗ и др.

👉Индикативен график на НССЗ за периода юли-септември 2022 г. (*актуализиран на 28.07.2022 г.), съдържащ дата, място на провеждане, времетраене и телефон за връзка, можете да видите👉 ТУК !

Инфомационни ресурси на НССЗ от проведени информационно-обучителни събития

НССЗ провежда също така и демонстрации на място в земеделски стопанства, както и присъствени информационно-обучителни събития с научни институти, научно-приложни организации и други институции и експерти, подпомагащи трансфера на знания и технологии от научните среди към земеделските стопани. Видео запис от проведените онлайн семинари се качват в YouTube канала на НССЗ.

Източници: НССЗ; Youtube;

ВИЖТЕ ОЩЕ*:

ВАЖНО! Отменя се информационният семинар на 3 август в гр. Плевен!

 

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!