Частни компании, научноизследователски институции и земеделски производители в Ирландия създадоха проект по ЕПИ-АГРИ „Biorefinery Glas„, който ще помогне на земеделските производители да подобрят доходите си, превръщайки се по-скоро в преработватели на биомаса отколкото само доставчици на сурова биомаса. Проектът се финансира по мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 на Ирландия и е на стойност 940 498 евро.

Проектът предоставя нови възможности за диверсификация на селскостопанското производство и допринеся за намаляване на емисиите на парникови газове в селскостопанския сектор.

Дейностите по проекта включват създаване и експлоатация на малка мобилна тревна биорефинерия, която ще бъде използвана за демонстрационни цели в множество ферми в Югозападна Ирландия. Партньорите по проекта ще разработят процес за производство и валидиране на множество продукти от трева чрез биорефиниране, като подобрено влакно за пресоване на фураж за говеда, протеинов концентрат за животни и висококачествени пребиотични захари.

Отделяне на тревата: Биорефинерията отделя тревата, когато навлиза в машината. След това се нагрява и се разделя на фибри и течност. Влакното е твърдо и се нарича „press-cake“, който наподобява сенаж. Навива се като бала и може да се използва за зимни фуражи. Сокът от тревата е с високо съдържание на протеини- може да се изсуши до материал, който е приблизително 90% сухо вещество и след това да се използва като храна за прасета и пилета. Остатъкът може да се филтрира във висококачествен захарен продукт, докато останалият материал може да бъде разпръснат като тор или да се използва за анаеробно разграждане.

Ефективност: Според изследователите, този подход подобрява ефективността на използвания азот при производството на мляко и осигурява на пилетата и прасетата местен източник на протеин от трева, който иначе не може да бъде смилаем за тези животни.

Новият процес ще даде възможност за възстановяване на хранителни вещества за използване като тор, ще насърчи сътрудничеството между фермите, основаващо се на принципите на биоикономиката, и ще разработи нови бизнес модели. Нещо повече, това ще улесни няколко дейности за обмен на знания за биоикономиката между ирландските фермери и ще развие обширна комуникационна кампания, включително цифрово разказване на истории, като централната роля играе фермерите.

Резултати: Очаква се 40% увеличение на използваемия протеин на хектар чрез оптимизиране на потреблението на протеин от трева. Очаква се е намаление на азотните и фосфорни загуби с 25% и свързаните с тях емисии от млечния сектор, като се подобри ефективността на използването на азот, като същевременно се намалятв директните емисии на парникови газове.

Проектът отчита регионални фактори, като например установяване на „път до пазар“ за местните земеделски стопани. Полуфабрикатите ще се преработват чрез кооператив на хранително-вкусовата промишленост и ще се продават като готови продукти. Накрая ще бъдат разработени решения, които да помогнат дори на тези, които произвеждат само малки обеми, да проникнат на пазара.

Ползите за околната среда от проекта включват производството на фураж за добитък благодарение на подобрената употреба на тревен протеин чрез процеса на биорафинерията. Това ще намали вноса на соя и свързаните с него емисии на парникови газове. Измерването на въздействието на проекта върху околната среда ще бъде постигнато чрез изпитания на фуражи, които включват анализ на концентрациите на азот и фосфор в екскрементите на животните.

Информация за проекта:

Източник: https://enrd.ec.europa.eu/; www.farmersjournal.ie/cork-project-turning-grass-juice-into-fertiliser-and-protein

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!