Европейска мрежа за развитие на селските райони в партнъорство с Главна дирекция „Регионална политика“ към Европейска комисия организират в рамките на тазгодишната Европейска седмица на регионите и градовете дискусия на тема „Умни селища: преодоляване на разликата между селските и градските райони“/“Smart Villages: overcoming the divide between rural and urban areas“.

Smart Villages е нова концепция, която може да бъде от значение за развитието на селските райони. Селските райони на ЕС са места с големи предимства и те могат да станат още по-привлекателни, ако дадем възможност на местните участници да разгърнат своя потенциал, посочват организаторите. Насърчаването на връзките между градски и селски райони и създаването на синергии може да помогне на Европа да постигне по-сплотено и балансирано развитие. Работната сесия ще се проведе на 8 октомври 2019 г., от 9:15 до 10: 45 ч.; място: сграда SQUARE – Конгресен център в Брюксел, зала 100. адрес: Mont des Arts, 1000 Брюксел. За  регистрация: https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/627?fbclid=IwAR2qtdDlTiGO6gfvvohdwuwPx9_8t9FLN_ttKdATK5BImRxkhoMsqcslTII 

От 7 до 10 октомври 2019 г. се очаква повече от шест хиляди души от цяла Европа и извън нея да се присъединят към най-голямото събитие на европейските региони и градове, което тази година е озаглавено „Региони и градове: стълбове на бъдещето на ЕС“. 17-ото издание на събитието предлага повече от 300 сесии, включващи семинари, беседи, изложби и дегустации. С програмата можете да се запознаете в сайта на събитието: https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions_en 

Какво е Европейска седмица на регионите и градовете? Европейската  седмица  на  регионите  и  градовете  е  ежегодна  четиридневна  проява, организирана в Брюксел, в рамките на която длъжностни лица от администрацията на регионите и градовете, както и експерти и представители на академичните среди, имат възможност да обменят добри практики и ноу-хау в областта на регионалното и градското развитие. Това е призната платформа за политическа комуникация относно развитието на политиката  на  сближаване  на  ЕС  и  за  повишаване  на  информираността  на  лицата, вземащи решения, относно ролята на регионите и градовете в изготвянето на политиките на  ЕС.  Европейската  седмица  на  регионите  и  градовете  е  най-голямото европейско обществено събитие от този вид.

Защо е необходима „седмица“ на регионите и градовете? Регионите  и  градовете  участват  в  разработването  на  повечето  политики  на  ЕС. Поднационалните публични органи в ЕС отговарят за 1/3 от публичните разходи (2100  млрд.  евро  на  година)  и  за  2/3  от  публичните  инвестиции (приблизително 200 млрд.  евро),  като  вторите  често  трябва  да  бъдат  изразходвани  в съответствие с правните разпоредби на ЕС.

Как беше поставено началото? През  2003  г.  Европейският  комитет  на  регионите,  в  качеството  си  на  асамблея  на регионалните  и  местните  власти  в  ЕС,  покани  установените  в  Брюксел  местни  и регионални представителства към ЕС да отворят едновременно вратите си за посетители като част от съвместна концепция „Дни на отворените врати“. През годините инициативата  се  разви  и  се  превърна  в  значима  годишна  проява  с  участието  на ЕК и други заинтересовани лица. От 2016 г. проявата вече се нарича „Европейска седмица на регионите и градовете“, без частта „ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ“. Целта е да се избегне объркване с годишните прояви от типа „Ден на отворените врати“, които се организират всяка година в Брюксел от всички институции на ЕС по повод Деня на Европа през май, както и с други подобни събития, провеждани от представителствата на Комисията в държавите членки по същия повод.

Източник: https://europa.eu/regions-and-cities/home_en; https://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/docs/EURegionsWeek_factsheet

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!