Звеното за управление на Национална селска мрежа (ЗУ на НСМ) публикува последното издание на електронния бюлетин на НСМ.

В него ще откриете най-актуалната информация от изминалия месец, касаеща ПРСР 2014-2020, ОСП 2020+, както и друга полезна и интересна информация.

Звеното за управление на НСМ благодари на своите членове, приятели и партньори за успешното сътрудничество!Звеното за управление на НСМ благодари на своите членове, приятели и партньори за успешното сътрудничество!

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!