EIT Food е една от 9-те общности за знания и иновации на Европейския институт за иновации и технологии. Настоящата покана е отворена за консорциуми от държави членки на ЕС и асоциирани страни към „Хоризонт Европа“.

Целта е подбор на иновативни проекти, които ще допринесат за пускането на нови продукти на пазара чрез въвеждане на иновативни търговски процеси и постигане на:

  • По-здравословен живот чрез храната;
  • Нулеви емисии в хранителната индустрия;
  • Напълно прозрачна, справедлива и устойчива хранителна система.

Процес на подаване на предложения и крайни срокове:

Предложенията ще бъдат оценявани в процес на 2 етапа, който изисква подаване на едно предложение, съставено от две части: Част А (допустимост и обща информация) и Част Б (пълни подробности за предложението). Тази покана за предложения предлага два крайни срока за подаване:
  • 14 октомври 2022 г., обяд централноевропейско време (информиране на избрани и неизбрани кандидати: 16 януари 2023 г.)
  • 13 април 2023 г., обяд централноевропейско време (информиране на избрани и неизбрани кандидати: 11 юли 2023 г.)

Общо финансиране от EIT за поканата:

20 милиона евро, от които най-малко 5 милиона ще бъдат разпределени за втория краен срок на подаване.

Очакван размер на сумата на безвъзмездната помощ от EIT за всяка финансирана дейност:

  • До 600 000 евро за дейност за 12 месеца.
  • До 1,2 милиона евро за дейност за максимум 24 месеца.

Процент на съфинансиране

EIT Food ще финансира до 70% от общите допустими разходи за Дейността (процент на възстановяване). Като такъв, консорциумът трябва да съфинансира минимум 30% (съфинансиране) от общите допустими разходи по проекта с източници на финансиране, различни от финансирането от ЕС.

Как да кандидатствам?

За да започнат да подават предложения за EIT Food, кандидатите трябва да се регистрират в Plaza, платформата за подаване на предложения на EIT Food. Обърнете внимание на:
  • Регистрацията в PLAZA не е автоматична. Екипът за поддръжка на EIT Food PLAZA трябва да одобри всички регистрации.
  • Трябва да се егистрирате поне 5 работни дни преди приключването на поканата, за да сте сигурни, че ще имате време да проверите информацията си за регистрация и да одобрите заявката си за регистрация.
  • След одобрение ще получите еднократна парола, за да влезете и да стартирате своето предложение.

Може да бъде изображение с 1 човек и текст, който гласи 'eit Food Co-fundedby the European Union Innovation Call for Proposals 2023 Guidelines'Предизвикателства във фокусната област на иновациите

Партньорството на EIT Food определи следните 6 фокусни области като стратегически области на хранителната система, които в момента предлагат най-голям потенциал за възникване на решения. Кандидатите ще бъдат помолени да посочат към коя фокусна област ще бъде насочено тяхното иновационно решение. Предложения, които не са в съответствие с никоя фокусна област, не отговарят на условията за кандидатстване за тази покана.
1 Protein Diversification/Диверсификация на протеини
2 Sustainable Agriculture/Устойчиво земеделие
3 Targeted Nutrition/Таргетирано хранене
4 Sustainable Aquaculture/стойчива аквакултура
5 Digital Traceability/Цифрово проследяване
6 Circular Food Systems/Кръгови хранителни системи
Повече информация за условията на кандидатстване по настоящата покана на EIT Food:

Какво е EIT?

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) е орган, създаден от Европейския съюз през 2008 г., с цел да увеличава възможностите на Европа в областта на иновациите и научните изследвания. От началото на 2021 г. екипът на Клийнтех България, в партньорство с АУ- Пловдив и СУ „Св. Климент Охридски“, е официален Хъб мениджър за България на EIT Food – водещата европейска инициатива за иновации в храните, работеща за това да направи хранителната система по-устойчива, здравословна и доверена.

Източник: www.eitfood.eu; https://www.facebook.com/mariya.gabriel.eu

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!