До 14 октомври 2022 г. в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ е отворен приемът по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец – Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)“.

Целта на помощта за борба с доматения миниращ молец е ограничаване загубите на продукция, причинени от вредителя по зеленчукови култури, отглеждани в оранжерии. Съгласно указанията за прилагането на схемата „При доказано от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), с лабораторен анализ, масово намножаване на вредителя по други зеленчукови култури (пипер, патладжан, картофи), отглеждани в оранжерии, помощта се предоставя и за тях„.

Бенефициери на помощта са регистрирани земеделски стопани, отглеждащи зеленчукови култури  (домати, пипер, патладжан и картофи) в оранжерии с размер на площта над 1 дка (0.1 хектара), като отглежданите култури е необходимо да са засадени и да са във вегетация или плододаване.

500 000 лева е бюджетът на помощта за 2022 г.

Максималният интензитет на помощта е до 100% от разходите по закупуване на продукти и средства за растителна защита за предотвратяване и унищожаване на нашествието от доматен миниращ молец – Tuta absoluta в оранжерии, но не повече от 3 000 лв./ха с ДДС.

Помощта се предоставя след представена декларация от земеделския стопанин за размер на нападнатите площи и установена плътност на вредителя на база направено обследване, заверена от Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ).

Когато сумата на заявените средства надхвърля размера на определения годишен бюджет, се определя коефициент на редукция, с който се преизчислява размера на помощта на всеки заявител.

Срокове

  • Срок за подаване на заявления: от 22 февруари до 14 октомври 2022 г.
  • Срок за отчитане й предоставяне на документи: до 31 октомври 2022 г.
  • Изплащане на помощта: до 16 декември 2022 г.

 

👉В сайта на ДФЗ са публикувани указанията по схемата 👉ТУК!

Източник: ДФЗ

ВИЖТЕ ОЩЕ*:

ВАЖНО! Отменя се информационният семинар на 3 август в гр. Плевен!

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!