До 15 октомври 2021 г. в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ е отворен приемът по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец – Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)“.

Заявления се подават в областните дирекции на ДФ „Земеделие“.

Бюджетът по помощта е 500 000 лв. Максималният интензитет на помощта е до 100% от разходите по закупуване на продукти и средства за растителна защита за предотвратяване и унищожаване на нашествието от доматен миниращ молец – Tuta absoluta в оранжерии, но не повече от 250 0лв./ха с ДДС.

Срокът за отчитане на отчетни документи за покупка на продукти за борба с вредителите е 29 октомври 2021 г.
Срокът за изплащане на средствата е 15 декември 2021 г.

Указанията по схемата са публикувани на сайта на ДФЗ.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!