Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) информира пчеларите, изпълнили договорите си по Националната програма по пчеларство за периода 2020-2022 (НПП), че до 16 август 2021 г. могат да подават заявления за плащане в областните дирекции на ДФЗ.

ДФЗ напомня:

  • за всяка от посочените в договора дейности от мерките на НПП може да бъде подадено отделно заявление за плащане;
  • кандидатите трябва да са извършили одобрените разходи в периода от 1 август на предходната финансова година (2020 г.) до 31 юли (2021 г.) на финансовата година, за която са кандидатствали.

Подадените заявления за плащане подлежат както на административни проверки, така и на проверки на място за изпълнението на дейностите по договора.

ВАЖНО: Кандидатът трябва да има валидна регистрация като земеделски стопанин в регистъра на земеделските стопани на МЗХГ, да е подал актуална информация за пчелините и броя на пчелните семейства в регистъра на пчелините воден от БАБХ, да няма задължения към държавния бюджет, да не е осъждан.

👉Образец на заявлението за плащане е публикуван в сайта на ДФЗ👉ТУК!

ДФЗ пояснява, че от 1 юни 2021 г., когато започна приемът на заявления за плащане по програмата, до момента са приети над 500 заявления, а близо 730 хил. лева е изплатената до момента от ДФЗ финансова помощ по НПП за 2021 г.

За информация по НПП 2020-2022 можете да се обърщате към служителите от Отдел „Пчеларство, мляко и интервенции” на ДФЗ:

  • адрес: гр. София, ПК 1618, ул. „Гусла” № 3
  • тел. (+359) 2 81 87 690 ; тел. (+359) 2 81 87 549
  • e-mail: pmi_agri@dfz.bg

 

Източник: ДФЗ

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!