Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) обяви процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в частна полза и кооперативни съюзи за участие в Тематичната работна група (ТРГ) по изготвянето на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021-2027 г.

19 ноември 2020 г. е крайният срок за подаване документи за участие в ТРГ за изготвяне на Стратегическия план за ОСП 2021-2027

 

 

Подалите заявления по образец и отговарящи на изискуемите критерии за ЮЛНЦ и кооперативни съюзи, ще бъдат уведомени от МЗХГ и поканени да излъчат за основен член по един представител на съответната група/организация и до трима за резервни членове.

МЗХГ публикува в сайта си следните две покани към ЮЛНЦ и кооперативни съюзи, съдържащи образци на заявление и декларация:

  1. ПОКАНА за участие в избор на представители на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в състава на Тематична работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони
  2. ПОКАНА за участие в избор на представители на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в частна полза, или кооперативни съюзи, работещи в сферата на селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост, горите или развитие на селските райони в състава на Тематична работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2021-2027 г

Настоящата процедура е във връзка с обнародваното в Държавен вестник (брой 94 от 03.11.2020 г.) Постановление № 296 от 30 октомври 2020 г. за изменение и допълнение на Постановление № 142 на Министерския съвет от 2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 – 2027 година.

Източник: МЗХГ; https://dv.parliament.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ: Обнародвани са промените за включване на ЮЛНЦ в частна полза в ТРГ за изготвяне на Стратегическия план по ОСП 2021-2027

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!