На 4 ноември 2020 г. Европейската комисия (ЕК) постави начало на обществено допитване върху пътната карта* („Roadmap”) , относно „Опазване на биологичното разнообразие: цели за възстановяване на природата в рамките на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие“

Биоразнообразието, от което всички зависим, изчезва с безпрецедентна скорост, подчертава ЕК, а тази инициатива е една от ключовите мерки, обявени в стратегията на ЕС за биологично разнообразие до 2030 г. , която от своя страна е ключов елемент от Европейския зелен пакт. Новата стратегия има за цел да постави европейското биологично разнообразие към възстановяване до 2030 г. в полза на хората, планетата, климата и икономиката.

Общата цел е да се възстановят деградиралите екосистеми, по-специално тези с най-голям потенциал за улавяне и съхраняване на въглерод и да се предотврати и намали въздействието на природни бедствия и такива, причинени от човека. Допитването на ЕК цели да предложи адекватни мерки за реално постигане на целите за спиране на загубата на биоразнообразие на континента. Стратегията за биологично разнообразие до 2030 г. предвижда създаване на конкретен План за възстановяване на природата на ЕС за увредените екосистеми и осигуряване на тяхното устойчиво управление. 

Обратна връзка можете да изпращате в срок до 2 декември 2020 г. (до полунощ брюкселско време) чрез портала на Европейската комисия 👉 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12596-Protecting-biodiversity-nature-restoration-targets

 

Източник: https://ec.europa.eu

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!