Европейската комисия (ЕК) провежда публична консултация относно разработването на правила на ЕС за сертифициране на поглъщането на въглерода- „Certification of carbon removals – EU rules“.

С тази инициатива ще бъдат предложени правила на ЕС за сертифициране на поглъщанията на въглерод. Ще бъдат разработени необходимите правила за наблюдение, докладване и проверка на автентичността на тези поглъщания.

Въглеродното земеделие в съобщението на ЕК „Устойчиви въглеродни цикли“

Целта е да се разшири устойчивото поглъщане на въглерод и да се насърчи използването на иновативни решения за улавяне, рециклиране и съхранение на CO2 от земеделските стопани, горските стопани и промишлеността. Това е необходима и значима стъпка към интегрирането на поглъщанията на въглерод в политиките на ЕС в областта на климата, се посочва в тази нова инициатива на ЕК.

Допитването „Certification of carbon removals – EU rules“ е отворено за предоставяне на обратна връзка до 02 май 2022 г. (до полунощ брюкселско време) чрез портала на ЕК 👉https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation…

 

 

Целева аудитория

Определените от ЕК заинтересовани страни са субекти, извършващи поглъщане на въглерод, включително лица, стопанисващи земи, земеделски стопани, горски стопани и промишлени дружества, осъществяващи улавяне и съхранение на въглерод, но също и потенциални купувачи на отстранения въглерод, включително дружества от хранително-вкусовата промишленост и сектора на цифровите технологии, както и публичните администрации в държавите членки, заинтересовани от поглъщането на въглерод, а също и научната общност. Друга група заинтересовани страни са участниците на съществуващите доброволни пазари на въглеродни емисии, например органите за сертифициране или финансовите агенти, традиционно подпомагащи кредитния сектор.

Можете да участвате в тази обществена консултация, като попълните онлайн въпросника. Анкетата е достъпна на всички езици на ЕС- в горната част на страницата можете да изберете предпочитания език.

Източници: https://ec.europa.eu/info/law/; EU Climate Action; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!