На 10 ноември Европейската комисия (ЕК) стартира публична консултация за въздействието на Общата селскостопанската политика на ЕС (ОСП) върху обмена на знания и консултантските дейности.

До 2 февруари 2021г. (до полунощ брюкселско време) можете да се включите в публичната консултация👉 Портал на ЕК към инициативата 👉 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2132-EU-agricultural-policy-Evaluation-of-its-impact-on-knowledge-exchange-and-advisory-activities

 

Тази обществена консултация ще събере информация и обратна връзка от заинтересовани страни и по-широката общественост, които ще бъдат включени в цялостната оценка.

Оценката има за цел да установи дали целта на ОСП за „насърчаване на трансфера на знания и иновации в земеделието, горите и селските райони“ е постигната и дали съответните мерки са ефективни, ефикасни, последователни, подходящи и осигуряват ли добавена стойност за ЕС.

Настоящата широка обществена консултация на ЕК е насочена към всички заинтересовани страни:

  1. Земеделски производители / лесовъди и техните сдружения / организации
  2. Консултанти
  3. Организатори на обучение
  4. Публични органи и агенции в държавите-членки на ЕС
  5. Академични / изследователски институции, изследователи, експерти
  6. Заинтересовани страни от частния сектор (и техните сдружения)
  7. Екологични и други неправителствени организации (НПО)
  8. Лица и организации, желаещи да допринесат за оценката, като изразят мнението си като граждани

Оценката обхваща съответните инструменти и мерки за ОСП за периода 2014-2020 г. в рамките на политиката за развитие на селските райони: трансфер на знания и действия за информация, включително обмен и демонстрация във фермите; консултантски услуги, включително предоставяне на съвети, създаване на консултантски услуги и обучение на съветници; сътрудничество, по-специално чрез Европейското партньорство за иновации (EПИ) и други проекти за сътрудничество; техническа помощ.

Чрез обществени консултации можете да изразите своите виждания за аспекти на законите и политиките на ЕС, преди Комисията да финализира своите предложения.

Източник: https://ec.europa.eu

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!