До 21 януари 2022 г. тече обществена консултация на ЕК относно преразглеждането на настоящото законодателството на ЕС в областта на хуманното отношение към животните.

През 2020 г. Европейската комисия (ЕК или Комисията) прие стратегията „От фермата до трапезата“, за да насърчи преминаването към устойчива хранителна система.Тъй като хуманното отношение към животните е крайъгълен камък на устойчивото производство на храни, със стратегията „От фермата до трапезата“ Комисията се ангажира да преразгледа действащото законодателство на ЕС в областта на хуманното отношение към животните до 2023 г. и да обмисли варианти за етикетиране за съответствие със стандартите за хуманно отношение към животните. Целта е да се подобри хуманното отношение към животните и да се разшири обхватът на законодателството, като то се приведе в съответствие с най-новите научни данни, настоящите политически приоритети и обществените очаквания — като същевременно се улесни прилагането на законодателството.

Земеделските министри на ЕС подкрепят общоевропейски етикета за хуманно отношение към животните в целия ЕС

Разглежданото законодателство на ЕС включва:

Тези актове на ЕС регулират хуманното отношение към животните в стопанствата, по време на транспортиране и клане, и обхващат животни, включително риба, които се развъждат и отглеждат за селскостопански цели, както и котки и кучета, които се транспортират за търговски цели. Актовете не обхващат диви животни (освен когато се убиват с цел унищожаване на огнище), експериментални или лабораторни животни (освен когато се транспортират) или безгръбначни животни. Целта е да се подобри хуманното отношение към животните, като същевременно се гарантират устойчиво производство и лоялна конкуренция за предприятията от ЕС на единния пазар. През 2020 г. Комисията извърши оценка („проверка на годността“) на съществуващото законодателство, за да прецени какво е необходимо да се промени, а през 2021 г. започна оценка на въздействието на възможните промени.

До 21 януари 2022 г. (полунощ брюкселско време) можете да участвате в допитването  чрез попълване на онлайн анкетата (вкл. на български език) в сайта на инициативата на ЕК 👉 https://ec.europa.eu…

 

 

Целева аудитория

Идентифицираните от ЕК заинтересовани страни:

  • всяка група, която е пряко засегната от законодателството, като например земеделски стопани и други стопански субекти в областта на храните;
  • граждани;
  • (евентуално) НПО в областта на хуманното отношение към животните и потребителски организации.

Цели на допитването

В рамките на тази инициатива ще бъдат разгледани няколко варианта за преодоляване на недостатъците, установени в неотдавнашната оценка на законодателството на ЕС в областта на хуманното отношение към животните. Целта на ЕК е да се преразгледа това законодателство. В рамките на тази консултация ЕК иска да узнаем мнението на заинтересованите страни относно съществуващите правила за хуманно отношение към животните, както и за предложените от ЕК промени. Чрез консултацията ЕК събира мнения и относно максималния срок (5, 10 или 15 г.) за поетапното и окончателно спиране на използването на клетки за свине майки (родилни боксове и боксове за свине майки), кокошки носачки, телета (индивидуални боксове), зайци, ярки, бройлери за разплод, носачки за разплод, пъдпъдъци, патици, гъски.
Източник: https://ec.europa.eu/; https://www.facebook.com/EUAgri/; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!