Днес Европейската комисия обяви поканите за предложения за европейски програми за промоция на селскостопански храни в ЕС и в чужбина. 

👉 ПОКАНА за предложения за обикновени програми

👉 ПОКАНА за предложения за мулти програми

Тази година се поставя специален акцент върху популяризирането на продукти и земеделски методи, които подкрепят по-пряко европейските цели на Зелената сделка, като биологични продукти, плодове и зеленчуци и устойчиво земеделие.

За 2021 г. общ бюджет от 182,9 милиона евро е отпуснат за популяризиране на селскостопански храни в ЕС във и извън ЕС. От общия бюджет 173,4 милиона евро са заделени за съфинансиране на програми за промоция, които ще бъдат избрани сред предложенията след публикуваните днес покани.

Почти половината от бюджета (86 милиона евро), предназначен за съфинансиране на програми за насърчаване, ще бъде насочен към кампании, които са по-пряко в съответствие с европейските амбиции за зелена сделка, и по-специално стратегията „От фермата до трапезата“. 

Това включва програми за популяризиране на биологични продукти с общ разпределен бюджет от 49 милиона евро и на устойчиво земеделие с бюджет от 18 милиона евро. Освен това 19,1 милиона евро бяха отпуснати за популяризиране на плодове и зеленчуци в контекста на балансирана диета.

88,1 милиона евро са отпуснати за програми за промоция в страни извън ЕС. Това включва програми, насочени към държави с висок потенциал за растеж като Южна Корея, Япония, Мексико и Канада. Освен това програмите следва също така да информират потребителите за различните схеми за качество на ЕС или да насърчават високите стандарти за безопасност и качество на ЕС, както и разнообразието и автентичността на европейските продукти.

Очаква се избраните програми да повишат конкурентоспособността и потреблението на селскостопански хранителни продукти на ЕС по целия свят.

Широк кръг от органи, като търговски организации, организации на производители и групи за селскостопански храни, отговарящи за промоционални дейности, могат да кандидатстват за финансиране и да представят своите предложения. Проектите ще бъдат оценявани по-специално по отношение на устойчивостта на критериите за производство и потребление, в съответствие с климатичните и екологичните цели на  ОСПЕвропейската зелена сделка  и стратегията  От фермата до трапезата .

Предложенията трябва да се подават до 28 април 2021 г. 17:00 CET (Брюксел) чрез специалния портал. 

Комисията ще направи оценка на предложенията и ще обяви бенефициентите през есента. CHAFEA , Изпълнителната агенция на ЕС за потребителите, здравеопазването, земеделието и храните, предоставя редица инструменти, които да помогнат на кандидатите да представят успешно своите предложения.

Източник: https://ec.europa.eu; EUAgri

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!