Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за изменение и допълнение (проект на ЗИД) на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).

С проекта на ЗИД на ЗУСЕСИФ се предприемат действия, с които се цели постигане на съответствие с новата структура на Министерския съвет и синхронизация на действията, ефективност и оптимизиране на администрацията.

В срок до 28 януари 2022 г. могат да бъдат изпращани становища и коментари чрез портала за обществени консултации на Министерски съвет👉www.strategy.bg…

 

Приложимият към момента Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) определя Централното координационното звено (ЦКЗ) като специализирана администрация, която подпомага заместник министър-председателя или министъра, отговарящ за цялостната организация, координация и контрол на системата за управление на средствата от ЕСИФ. Тази функционална подчиненост е в противоречие с формулираната от изпълнителната власт държавна политика по отношение управление на средствата от ЕСИФ и оптимизация на администрацията и взетото от Министерския съвет решение за структурни и други промени в  централната администрация на изпълнителната власт.

Източник: www.strategy.bg

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!