Европейската комисия (ЕК) започна публична консултация относно бъдещето на селските райони и ролята, която те трябва да играят в нашето общество.

ЕК посочва че, Европейският съюз (ЕС) има за цел да създаде дебат за бъдещето на селските райони и ролята, която те трябва да играят в нашето общество. Тази инициатива ще постави визия за бъдещето на селските райони до 2040 г. и ще събере възгледи, обхващащи предизвикателства като:

 • демографска промяна
 • свързаност
 • ниски нива на доходи
 • ограничен достъп до услуги.

Освен това ще проучи иновативни, приобщаващи и устойчиви решения в светлината на климата и дигиталната трансформация и кризата COVID-19.

Настоящата широка обществена консултация на ЕК е насочена към всички заинтересовани страни:

 • широката общественост, в това число жителите на селските, градските и междинните райони в Европа,
 • европейските, националните, регионалните и местните администрации,
 • организациите, представляващи социалните партньори, гражданското общество и потребителите, както и НПО, чиято дейност е съсредоточена най-вече в селските райони,
 • заинтересованите страни от частния сектор (и техните сдружения),
 • научноизследователските и академичните среди, както и институциите и организациите в областта на образованието и обучението.

Чрез публичните консултации можете да изразите своите виждания относно аспекти на законодателството и политиките на ЕС, преди Комисията да финализира предложенията си.

👉 До 30 ноември 2020 г. (до полунощ брюкселско време) можете да се включите в публичната консултация👉 Портал на ЕК за обществено обсъждане на https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Long_term_vision_for_rural_areas_2020?surveylanguage=bg

Контекст

На 22 юли 2020 г. ЕК постави начало на обществена консултация върху пътната карта „Развитие на селските райони – дългосрочна визия за селските райони“ („Rural development – long-term vision for rural areas“). Главна дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ към ЕК (DG AGRI) е отговорната за консултацията администрация, а до 9 септември 2020 г. (до полунощ брюкселско време) можете да попълните анкетата👉Портал на инициативата👉https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12525-Long-term-vision-for-rural-areas

В контекста на поетия от Комисията ангажимент за изготвяне на дългосрочна визия за селските райони на Европа, ЕК отчита за необходимо да се анализира животът в тези райони и да се определят потребностите, от които зависи техният просперитет. Настоящата обществена консултация ще подпомогне този процес, като потърси мненията на европейските граждани по редица въпроси, включително:

 1. потребностите на селските райони днес;
 2. факторите, повишаващи привлекателността на тези райони;
 3. възможностите за бъдещото им развитие;
 4. управлението в селските райони.

Анкетата включва незадължителен набор от въпроси относно общата селскостопанска политика и териториалното развитие.

Източник: https://ec.europa.eu; EUAgri

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!