Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) съобщава, че от 15 март до 30 септември 2022 г. се приемат заявления за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P.

Подпомагането по схемата „Помощ за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P.” е насочено към малки и средни предприятия, както и към признати групи или организации на производителите плодове и зеленчуци.

100 000 лева е утвърденият за 2022 година бюджет.

Подкрепата се предоставя за максимален период от пет години и е ограничена до 1 200 лв. с включен ДДС на бенефициер годишно и до 5 000 лв. с включен ДДС на група или организация годишно.

Като задължително условие за предоставяне на подпомагане е получаването на валиден сертификат за съответствие със стандарта GLOBALG.A.P. всяка година, в която земеделският стопанин или групата/организацията предвижда да участва в схемата за подпомагане.

 

 

Кандидатите предоставят в срок до 30 ноември 2022 г. в ДФЗ отчетните документи, доказващи успешно приключилата сертификация по стандарта GLOBALG.A.P. Срокът за изплащане на помощта е до 30 работни дни от представяне на документите.

👉В сайта на ДФЗ са публикувани указанията по схемата 👉ТУК!

Източник: ДФЗ

ВИЖТЕ ОЩЕ*:

ВАЖНО! Отменя се информационният семинар на 3 август в гр. Плевен!

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!