До 31 януари 2022 г. тече обществена консултация на ЕК относно нелоялните търговски практики във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти.

Настоящото проучване е изготвено от Съвместния изследователски център на Европейската комисия (ЕК) и Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на ЕК и се провежда във всички държави членки. То е насочено към доставчиците, обхванати от Директива (ЕС) 2019/633 относно нелоялните търговски практики (НТП), които се намират на различните етапи от доставката на селскостопански и хранителни продукти.

 

До 31 януари 2022 г. (полунощ брюкселско време) можете да участвате в допитването  чрез попълване на онлайн анкетата (вкл. на български език) в сайта на инициативата на ЕК 👉 https://ec.europa.eu…

 

На 17 април 2019 г. Европейският парламент и Съветът приеха Директиваta (ЕС) 2019/633 за НТП в отношенията между стопанските субекти във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти. С цел да направи оценка на ефикасността на предприетите от държавите членки мерки в контекста на тази директива, Комисията ще извършва ежегодно проучвания. Попълването на въпросника отнеме около 10 минути. След приключване на проучването анонимизираните резултати ще бъдат публикувани тук: https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/mashup/FOODCHAIN_UTP/index.html

Източник: https://ec.europa.eu/; https://www.facebook.com/EUAgri/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!