В рамките на проведеното на 20.04.2022 г. изслушване в Комисията по земеделието, храните и горите („Комисията“) към 47-о Народно събрание (НС) изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) Николай Каварджиклиев представи:

 • текущия напредък по изпълнение на ПРСР 2014-2020;
 • график за извършване на плащанията от ЕФГЗ и ЕФРСР през 2022 година и
 • актуална информация относно констатирани от Европейската комисия нередности и злоупотреби с публични средства при изпълнение на мярка 311 ,,Разнообразяване към неземеделски дейности“, мярка 312 ,,Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ и мярка 41 „Прилагане на стратегиите за местно развитие“ от ПРСР 2007-2013 (известни в публичното пространство като казуса с къщите за гости, финансирани по Програмата).

Каварджиклиев в презентацията си дава следната информация за ПРСР 2014-2020, актуална към 15.04.2022 г.:

 • актуално разпределение на бюджета на Програмата по мерки
 • изплатени суми по всички мерки на Програмата, вкл. по Финансовия инструмент
 • договорени и изплатени суми по години (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 и до 15.04.2022) и по подмерки (за 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.3, 6.4, 7.2, 7.3, 7.6, 8.1, 8.3, 8.4, 8.6, 9, 19.1, 19.2 и 21.3)
 • отчет за изпълнението и текуща информация по подмерки на следните мерки: М 4, М 5, М 6, М 7, М 8, М 9 и М 19.2
 • дейности на ДФЗ за публичност и прозрачност
 • трудности пред бенефициентите при изпълнението на проекти по ПРСР 2014-2020

От докладваната информация на ДФЗ става ясно, че към 15.04.2022 г.:

 • 52.63 % е усвояването по всички мерки на ПРСР 2014-2020 спрямо общия й бюджет (ЕЗФРСР)
 • 1 615 684 272.37 евро е изплатената сума по ЕЗФРСР
 • 2 004 267 936.77 евро е общо изплатената сума по Програмата.

👉ТУК можете да откриете презентацията за „Напредък в изпълнението на ПРСР 2014-2020 г. към 15 април 2022“ и „Информация за къщи за гости, финансирани по мерки 311, 312 и 41 от ПРСР 2007-2013“

Източник: www.parliament.bg; ДФЗ

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!